Convocatòria 2017 d'Ajuts per la Formació de Professorat Universitari (FPU)

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha publicat la convocatòria 2017 dels ajuts per la Formació de Professorat Universitari (FPU). El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 29 de desembre 2017 a les 14:00h (horari peninsular).

Requisits dels sol·licitants : 

- Titulats universitaris que en el termini de presentació de sol·licituds estiguin matriculats en el doctorat curs 2017-2018 o bé estiguin matriculats en un màster curs 2017-2018 o bé estiguin en posessió del títol de màster.

- Els titulats universitaris amb els estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura i grau de 240ECTS,  hauran d'haver finalitzat els estudis amb posterioritat a 1 de gener de 2014.

- Els titulats universitaris amb els estudis de diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica, que hagin realitzat el màster per accedir al doctorat, hauran d'haver finalitzat els estudis amb posterioritat a 1 de gener de 2013.

- Els titulats universitaris amb els estudis de grau de 180ECTS, hauran d'haver finalitzat els estudis amb posterioritat a 1 de gener de 2013.

- Veure convocatòria excempcions contemplades a l'article 7.2 de la convocatòria. 

Presentació de la sol·licitud :

La sol·licitud es presentarà a través de la seu electrònica del Ministeri.

Els sol·licitants hauran de signar la sol·licitud amb signatura electrònica, ja sigui mitjançant DNI-e o en el seu defecte amb un codi que els hi donarà la pròpia seu electrònica quan s'efectui el registre.

IMPORTANT : no seran vàlides les sol·licituds presentades al registre de la UdG o qualsevol altre registre que no sigui la seu electrònica del Ministeri.

Termini presentació sol·licituds :

29 de desembre de 2017 fins a les 14:00h (horari peninsular)

Certificat acadèmic :

El certificat acadèmic que demana el MECD requereix una descripció específica concreta i per això cal sol·licitar-lo a titols@udg.edu del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants. És important que al sol·licitar-lo s'esmenti que la petició és per un ajut FPU. Últim dia per a sol·licitar el certificat 20/12/2017. S'adjunta el  full de pagament que s'haurà de portar degudament omplert a la recollida del certificat.

Convocatòria (Resolució de 5 de desembre de 2017).

Per a més informació consulteu la web del Ministeri.

Persona de contacte a l'OITT : montse.velez@udg.edu

 

 

Notícies relacionades