Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Institut de Química Computacional i Catàlisi

Presentació

L’Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC) de la Universitat de Girona (UdG) és el resultat de la fusió de l'antic Institut de Química Computacional (IQC), el Grup de Recerca de Química Bioinorgànica i Supramolecular (QBIS) i la Unitat d'Investigació de Metalls de Transició en Síntesi Orgànica (METSO). El denominador comú de gran part de la recerca que fa el nou IQCC és la catàlisi homogènia sostenible, abordada des del laboratori experimental i el computacional de forma simultània i coordinada al mateix temps. Els tres grups ja portaven a terme diferents projectes de col·laboració anteriorment, però l'esmentada unió neix amb la intenció de crear un institut d'investigació més potent i competitiu a nivell internacional, amb la catàlisi homogènia sostenible com eix vertebrador.

Respecte a la rellevància d’aquesta disciplina, cal dir que la catàlisi en processos de síntesi química es presenta com una de les àrees de recerca claus del futur per millorar els processos de síntesi del sector químic industrial. S'estima que el 90% de tots els productes químics produïts involucren catalitzadors en alguna etapa del seu procés de fabricació. Els processos industrials basats en catàlisi per metalls de transició estan àmpliament establerts en processos de reaccions d'hidrogenació, oxidació i acoblaments creuats, com a exemples de catàlisi massivament utilitzats. Aquesta química és fonamental per a la síntesi de fàrmacs i de multitud de substàncies que són d'utilitat en el desenvolupament de nous materials.

D'altra banda, la química computacional ha evolucionat en les darreres dècades de la mà d'un augment espectacular en la potència de càlcul dels ordinadors fins a tenir un paper crucial com a company de la química experimental de laboratori. Evidentment, els experiments continuen sent l'eix principal de la química, però la computació va adoptant un paper cada vegada més rellevant en el disseny i interpretació de resultats dels experiments, i fins i tot ja en la predicció d'aquests. En els darrers anys, moltes indústries, sobretot farmacèutiques entre d’altres, han descobert el potencial del modelatge molecular, i per això han incorporat químics computacionals en els seus equips de recerca. Això demostra el potencial paper que molts químics computacionals desenvoluparan a la indústria en els propers anys, i d'aquí la necessitat de formar investigadors en aquest camp de la química, motiu pel qual des de l’IQCC es proposa la creació del present Màster en Catàlisi Avançada i Modelització Molecular.

L’IQCC pren així el compromís a través del nou Master in Advanced Catalysis and Molecular Modelling (MACMoM) , d’una banda, de traslladar la recerca més recent en catàlisi sostenible als futurs investigadors químics del nostre país; i per l’altra banda, de formar els professionals que necessitarà una Indústria que demana, cada cop més, químics especialitzats en aquesta disciplina. Aquest repte ha de permetre que els estudiants, un cop finalitzat el curs, siguin capaços de portar a terme la síntesi de nous catalitzadors i el desenvolupament de millors processos catalítics, més eficients i sostenibles, que esdevinguin un factor diferencial i estratègic per a moltes empreses que volen innovar en els seus processos de producció i/o aspiren a crear nous productes més sostenibles, econòmics i respectuosos amb el medi ambient. D’aquesta manera, amb el nou Màster pretenem satisfer les demandes d’un mercat cada cop més sensibilitzat i exigent amb l’origen i la naturalesa dels productes que consumeix.

Grups de recerca

Actualment l'IQCC està format per tres grups de recerca SGR reconeguts per la Generalitat de Catalunya

  1. Disseny i Modelatge de Reaccions Catalitzades per Metalls de Transició (DIMOCAT)
  2. Química Teòrica i Modelatge i Enginyeria Molecular (QTMEM)
  3. Química Bioinspirada, Supramolecular i Catàlisi (QBIS-CAT)