Grup de Recerca en Materials i Termodinàmica

Projectes

Grup de Recerca en Materials i Termodinàmica. GRMT

Projecte:
Materials superconductors i nanoestructures a gran escala (2017SGR-00753 )
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Teresa Puig
Investigadors:
Import:
36000 €
Durada:
2018-2020

Projecte:
Materials Superconductors i nanostructuració a gran escala (2017SGR1519)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Teresa Puig Molina
Investigadors:
01
Import:
36000 €
Durada:
2017-2019

Projecte:
Síntesi de superconductors d'alta temperatura de la família de l'YBCO (MPCUdG2016/059)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Jordi Farjas Silva
Investigadors:
04
Import:
22500 €
Durada:
2016-2018

Projecte:
Producció i anàlisi de materials avançats: energia i medi ambient (MPCUdG2016/045)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Juan Jose Suñol Martinez; Maria Luisa Escoda Acero
Investigadors:
04
Import:
22500 €
Durada:
2016-2018

Projecte:
CREACIENCIA: Creatividad y ciencia a partir de representaciones visuales y espaciales para alumnos de primaria (FCT-15-10017)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia, FECYT
Direcció:
 Jordi Colomer Feliu
Investigadors:
6
Import:
13000 €
Durada:
2016