Finances públiques i mobilitat social a la Catalunya de la baixa edat mitjana: Girona, 1340-1440,

S’ha publicat una monografia sobre la Girona medieval a l’Editorial CSIC

Dins de la Col·lecció Anejos del Anuario de Estudios Medievales s’ha publicat la monografia Finances públiques i mobilitat social a la Catalunya de la baixa edat mitjana: Girona, 1340-1440, a càrrec d’Albert Reixach Sala. S’hi estudien els protagonistes de l’activitat econòmica que generà l’administració municipal de la ciutat en la seva primera gran fase de desenvolupament.

L’autor és doctor en Història per la Universitat de Girona (2015) i actualment és tècnic i fa recerca al CRHR de l’IRH.