Garcilaso de la Vega a Itàlia. Estada a Nàpols (I) (2016-2019)

El projecte de recerca Garcilaso de la Vega a Itàlia. Estada a Nàpols (I) (2016-2019), dirigit per la professora Eugènia Fosalba, acaba de publicar el segon volum de les seves investigacions conjuntes, titulat Context llatí i vulgar de Garcilaso a Nàpols. Xarxes de relacions d'humanistes i poetes (manuscrits, cartes i acadèmies), Perspektiven der Germanistik und Komparatistik in Spanien, Peter Lang, Bern, 2018, 334 pp.

Aquest llibre es proposa analitzar el panorama literari dels primers quaranta anys del segle XVI al Regne de Nàpols -època sens dubte clau del Renaixement europeu-, sense perdre de vista, en aquest complex tapís cultural, el perfil de la figura de Garcilaso . A hores d'ara del segle XXI, aportar veritables novetats en aquest camp implica la necessària col·laboració d'una varietat d'experts en filologia neollatina, italiana i espanyola: aquesta és precisament la tasca que es proposen els investigadors del projecte ProNapoli, que en aquest volum tracten de rescatar de l'oblit rastres de les relacions entre humanistes i poetes que no han arribat a les premses, ni llavors ni avui, o si ho han fet, la seva interpretació per part de la crítica ha passat per sobre d'aspectes clau, relegant-los a angles morts. Procedint per cales, talls sincrònics de perspectives i sobre autors diversos, els capítols de la present monografia busquen sempre la confluència d'objectius, posant en relació personatges, obres i dades que, no obstant formar part d'un període decisiu de la història de la cultura europea, precisaven una investigació actualitzada i conjunta.