"De villa perfecta. viure i treballar al Pla de l'Horta en època romana"

Acte d'inauguració de l'exposició, que tindrà lloc el proper divendres 31 de maig a les 19h. a la seu del MAC-Girona al monestir de Sant Pere de Galligants,

comissariada per diversos investigadors del Laboratori d'Arqueologia i prehistòria de la UdG (David Vivó, Ana Costa, Lluís Palahí i Josep Maria Nolla)