Facultat de Dret

Trasllat d'expedient a la Facultat de Dret

Accés a estudis de grau per trasllat d'expedient amb un mínim de 30 crèdits reconeguts

Ets estudiant d'una altra Universitat, Facultat, o fins i tot de la nostra Facultat, i vols canviar d'estudis?

Preveus que entre el teu estudi i el que vols accedir hi poden haver un mínim de 30 crèdits convalidats, en el moment de presentar la sol·licitud?

Si és així, pots demanar trasllat directe. Per al curs 2018/2019 oferim una plaça a cadascun dels graus de la Facultat (Ciències Polítiques i de l'Administració - Criminologia - Dret) per a estudiants provinents d'estudis espanyols i una plaça per a estudiants d'estudis estrangers.

El termini per demanar aquest trasllat és del 16 al 30 d'abril.

A la mateixa sol·licitud hi figuren tots els documents a presentar i el pagament de la taxa que marca la Generalitat. Tingueu en compte que una vegada presentada la sol·licitud en cap cas es retornarà l'import de la taxa. 

Sol·licitud trasllat 30 crèdits  

Solicitud traslado 30 créditos

Podeu consultar la normativa a:

https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Acces-a-graus-amb-minim-de-30-credits-reconeguts

La resolució de les sol·licituds admeses i excloses serà conjunta i no es faran notificacions personals, havent de consultar-ho directament les persones interessades.

La resolució es farà pública el 31 de maig en aquest mateix apartat del web de la Facultat.

Consulta la RESOLUCIÓ a l'Accés als estudis de grau amb un mínim de 30 crèdits reconeguts

RESOLUCIÓ

Notícies relacionades