Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Els continguts del curs s'estructuren al voltant dels següents blocs temàtics: 1) Introducció a les metodologies qualitatives: per què usar metodologies qualitatives?, quin paradigmes epistemològics hi ha de base?, quines tècniques son més usuals per utilitzar? i breu introducció a l´observació participant; i 2) L´entrevista individual i grupal. Fer entrevistes individuals i fer entrevistes grupals i Introducció a l´anàlisi de la informació. Les categories analítiques i interpretatives. Els objectius del curs són: - Entendre el per què d´usar metodologies qualitatives. - Reflexions sobre aspectes rellevants en l’ús de metodologies qualitatives. - Posar en pràctica alguna tècnica de recollida d´informació i d´anàlisi qualitatiu.
Crèdits:
1

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA PILAR ALBERTIN CARBO
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (50%), Anglès (20%)

Altres Competències

 • -Saber seleccionar i escollir metodologies qualitatives
 • -Conèixer i saber aplicar alguna tècnica qualitativa
 • -Donar valor i sentit a l’ús de metodologies qualitatives

Continguts

1. BLOC 1. INTRODUCCIÓ A LES METODOLOGIES QUALITATIVES -Per què usar metodologies qualitatives? -Quin paradigmes epistemològics hi ha de base? -Quines tècniques son més usuals per utilitzar? -Breu introducció a l´observació participant BLOC 2. L´ENTREVISTA INDIVIDUAL I GRUPAL . INTRODUCCIÓ A L´ANÀLISI INTERPRETATIU CATEGORIAL -Fer entrevistes individuals i fer entrevistes grupals -Introducció a l´anàlisi de la informació. Les categories analítiques i interpretatives.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,00 5,00 10,00
Sessió participativa 5,00 10,00 15,00
Total 10,00 15,00 25

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  -Classes teòric-pràctiques dels continguts

  80
  -Aplicació de tècniques de recollida d´informació i anàlisi 20

  Qualificació

  Observacions

  BIBLIOGRAFIA

  • Albertín, P. (2004). Metodología i coneixement psicològic: els principals desenvolupaments i la polémica quantitatiu/qualitatiu. En T. Cabruja. Sociogènesi del coneixement científic (pp. 7-18). Barcelona: UOC.
  • Albertín, P. y Iñiguez, L. (2010). Un estudio etnográfico de usuarios de heroína: el uso de la práctica reflexiva.Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales; 20: 39-60
  • Cabruja, T.; Iñiguez, L. y Vázquez, F. (2000). Como construimos el mundo: relativismo, espacios de relación y narratividad. Análisi, nº 25.; p. 61-24 http://ddd.uab.es/pub/analisi/02112175n25p61.pdf
  • Delgado, J.M y Gutierrez, J (ed.) (2001). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Síntesis.
  • Denzin, N.K. y Lincoln, Y.S., (Eds.) (1994). Handbook of Qualitative Research. California: Sage
  • Garay, A., Íñiguez, L., Martínez, M., Muñoz, J., Pallarès, S., i Vázquez, F. (2002). Evaluación Cualitativa del sistema de recogida de sangre en Cataluña. Revista Espanyola Salud Pública, 76(5), 437-450.
  • Hammersley, M. and Atkinson, P. (1994). Etnografía Métodos de Investigación. Barcelona: Paidós.
  • Íñiguez, L. (1999). Investigación y evaluación cualitativa: bases teóricas y conceptuales. Atención Primaria, (23) 8, 108-122.
  • Krueger, R.A (1991). El grupo de discusión. Madrid: Pirámide.
  • Potter, J. (1998). La representación de la realidad. Discurso, retórica y construcción social. Barcelona: Paidós.
  • Pla, M. (1999). El rigor en la investigación cualitativa. Revista de Atención Primaria, 24 (5). Pp.295-300.
  • Puigdevall, E. y Albertín, P. (2016). (2016). ¿Cómo hacer análisis cualitativo?. Utilizando la Grounded Theory para conocer percepciones y construcciones sobre la violencia de género en la pareja por parte del sistema jurídico-penal. Revista REPTE. Departament de Psicologia. Girona. N. 15. Disponible en http://psicologia.udg.es/revista/admin/publicacions/castellano/49.pdf
  • Ruiz, J.I; Ispizua, M.A. (1989). La decodificación de la vida cotidiana. Bilbao: Universidad de Deusto.
  • Santos, M.A. (1990). Hacer visible lo cotidiano. Teoría y práctica de la evaluación cualitativa de Centros Escolares. Madrid: Akal.
  • Taylor, S.J; Bogdan,R. (1984). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Buenos Aires: Paidós.
  • Vallés, M. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid: Síntesis
  • Vázquez, F. (1996). El análisis de contenido temático. Documento de trabajo. http://myslide.es/documents/felix-vazquez-ac.html
  • Velasco, M.; Díaz de Rada, A. (1997). La lógica de la investigación etnográfica. Madrid: Trotta.