Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Tècniques de cultiu cel•lular, principis i aplicacions.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DOLORES BRIZ GONZALEZ  / EVA BUSSALLEU MUNTADA
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Aplicar les principals tècniques , estratègies i metodologies per a l'estudi , utilització i millora de sistemes biològics , incloent els mètodes de cultiu cel·lular i DNA recombinant.

Continguts

1. Introducció als cultius cel·lulars i principis bàsics

2. Característiques de la cèl·lula animal cultivada. Tipus de cultius

3. Equipament bàsic d'un laboratori de cultius cel·lulars

4. Manteniment i avaluació de l'estat dels cultius cel·lulars

5. Aplicacions generals i específiques dels cultius cel·lulars

6. Pràctiques de laboratori: 2 sessions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 0 1,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 2,00 2,00
Lectura / comentari de textos 0 6,00 6,00
Prova d'avaluació 4,00 0 4,00
Sessió expositiva 26,00 14,00 40,00
Sessió pràctica 8,00 4,00 12,00
Tutories de grup 6,00 0 6,00
Visionat/audició de documents 2,00 2,00 4,00
Total 47,00 28,00 75

Bibliografia

 • Alberts, Bruce Wilson, John H., 1944- Hunt, Tim, 1943- (cop. 2010 ). Biología molecular de la célula (5ª ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Cooper, Geoffrey M (cop. 2010 ). La Célula . Madrid: Marbán. Catàleg
 • Freshney, R. Ian (cop. 2005 ). Culture of animal cells : a manual of basic technique (5th ed). Hoboken, N.J.: Wiley. Catàleg
 • Harrison, Maureen A (1997 ). General techniques of cell culture . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Darling, David C (1994 ). Animal cells : culture and media . Chichester [etc.]: Wiley & Sons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Proves parcials de les classes expositives S'avaluarà l'aprenentatge dels continguts de les classes expositives corresponents a petits blocs de l'assignatura mitjançant 2 proves escrites del tipus Vertader/Fals amb temps controlat. La nota d'aquesta activitat d'avaluació NO SERÀ RECUPERABLE. 10
Lectura / Comentari de textos S'avaluarà la comprensió dels continguts tractats en els textos científics mitjançant un breu informe avaluable al llarg del curs. La nota d'aquesta activitat d'avaluació NO SERÀ RECUPERABLE. 5
Prova global de les classes pràctiques S'avaluarà l'aprenentatge dels continguts de les classes pràctiques mitjançant una prova escrita global del tipus d'elecció múltiple. La nota d'aquesta activitat d'avaluació NO SERÀ RECUPERABLE. 15
Prova global de les classes expositives S'avaluarà l'aprenentatge dels continguts de les classes expositives mitjançant una prova escrita global del tipus d'elecció múltiple que podrà incloure esquemes i/o figures a completar. La nota d'aquesta activitat d'avaluació serà RECUPERABLE.
70

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a través de les següents activitats:

I. PROVES PARCIALS que consistiran en dues proves escrites del tipus Vertader/Fals corresponents a parts concretes del temari de les classes expositives de l'assignatura. Aquestes proves es realitzaran dins 2 de les sessions teòriques amb un temps breu controlat estrictament. Les respostes incorrectes penalitzaran en el càlcul de la nota. Cadascuna de les proves contribuirà amb un 5% a l'avaluació de l'assignatura, per tant, representaran en total un 10% de la qualificació final de l'assignatura. La nota d'aquesta activitat d'avaluació NO serà recuperable.

II- LECTURA i COMPRENSIÓ d'ARTICLES CIENTÍFICS mitjançant la realització d'un breu informe en grups de varis estudiants. Aquesta activitat es realitzarà dins les sessions pràctiques de l'assignatura. La contribució d'aquesta activitat avaluable de l'assignatura representarà un 5% de la qualificació final. La nota d'aquesta activitat d'avaluació NO serà recuperable.

III. PROVES GLOBALS de les classes pràctiques i expositives a realitzar dins el període d'avaluació de l'assignatura. Consistiran en proves escrites del tipus de preguntes de resposta d´elecció múltiple que podran incloure esquemes i/o figures a completar. Les respostes incorrectes penalitzaran en el càlcul de la nota.
La nota de la prova global de les classes pràctiques de laboratori representarà un 15% de la qualificació final i NO serà recuperable.
La nota de la prova global de les classes expositives representarà un 70% de la qualificació final. Caldrà haver obtingut una qualificació mínima de 4 sobre una puntuació màxima de 7 en la prova escrita final de les classes expositives per poder optar a superar l'assignatura. La nota d'aquesta darrera activitat d'avaluació de les classes expositives serà RECUPERABLE mitjançant la realització d'una prova escrita similar que es realitzarà dins del període de proves de recuperació; però, en aquest cas, la nota màxima que es podrà obtenir serà de 5 punts sobre els 10 totals de l'assignatura, sempre i quan s'hagi superat la part pràctica de l'assignatura (1/2 punts totals de les activitats d'avaluació pràctiques).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT en el cas de no realitzar les proves escrites globals corresponents a les classes pràctiques i expositives.