Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Eines d'intervenció a l'educador social per actuar en l'aplicació de la nova normativa referent a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les situacions de dependència. Aplicació dels barems de valoració, elaboració de programes individuals d'atenció, coneixement dels diferents serveis, prestacions econòmiques i ajuts tècnics per a les persones en situació de dependència i les seves famílies.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CRISTINA FERRER COMALADA  / MARIA PALLISERA DIAZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • 8. - Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
 • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
 • 23. Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 24. - Aplicar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 25. -Avaluar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en els diferents àmbits de treball
 • 27. Documentar-se i buscar informació que permeti actualitzar i aprofundir en coneixements relacionats amb el treball educatiu

Continguts

1. Tema 1: Inclusió social, autonomia i dependència: dimensions, dificultats i oportunitats.

2. Tema 2: Vida independent: Estratègies i recursos per donar suport als projectes d’emancipació de les persones amb discapacitat.

3. Tema 3: Amistat, xarxes socials i participació comunitària. Programes, estratègies i recursos.

4. Tema 4: El repte de la vida en parella: suports i oportunitats.

5. Tema 5: L’autodefensa de les persones amb discapacitat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 10,00 10,00
Anàlisi / estudi de casos 6,00 6,00 12,00
Elaboració individual de treballs 2,00 15,00 17,00
Lectura / comentari de textos 0 15,00 15,00
Sessió expositiva 19,00 0 19,00
Visionat/audició de documents 2,00 0 2,00
Total 29,00 46,00 75

Bibliografia

 • Vega Fuente, Amando (2003). La educación social ante la discapacidad.. Málaga: Aljibe. Catàleg
 • Grant, G., Ramcharan, P., Flyn, M. y Richardson (2010). Learning Disability: A Life Cycle Approach (2nd). Berkshire: Open University Press. Catàleg
 • Chapman, R., Ledger, S., Towson, L. i Docherty, D. (2015). Sexuality and relationships in the lives of people with intellectual disabilitie. London and Philadelphia: Jessica Kingsley. Catàleg
 • Fundació Catalana per la Síndrome de Down (2011). Vida independiente: El derecho a decidir. Barcelona: FCSD. Catàleg
 • Clement, T. and Bigby, Ch. (2010). Group Homes for People with Intellectual Disabilities. London and Philadelphia: Jessica Kingsley. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Portfoli: recull d'activitats desenvolupades al llarg de l'assignatura. El portfoli inclourà mostres individuals i grupals. Entre les mostres individuals pot realitzar-se una prova escrita individual. Es farà seguiment de les diferents activitats al llarg de l'assignatura. -La correcció i la claredat en la comunicació escrita i en l'oral
-La capacitat d'argumentar i justificar les opinions personals en base a les lectures i activitats d'aprenentatge desenvolupades al llarg de l'assignatura.
-La capacitat d'analitzar críticament les diferents fonts d'informació treballades al llarg de l'assignatura.
100

Qualificació

L'avaluació dels estudiants es farà mitjançant el següent sistema d'avaluació:
-El portfoli que recollirà els diferents exercicis, siguin grupals i/o individuals, realitzats al llarg de l'assignatura. Entre els individuals es pot incloure la realització d'una prova escrita individual.

Per superar l'assignatura cal entregar en la data requerida i de forma correct atotes les activitats que integren el portfoli, i ser avaluats positivament del mateix.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
ES considerarà que l'estudiant té la qualificació de "no presentat" en l'assignatura en cas de no presentar/ realitzar en la data establerta algunes de les activitats d'avaluació.

Observacions

D'acord amb la proposta acordada al consell d'estudis del 22 d'abril del 2015, aquesta assignatura es focalitzarà en la promoció de l'autonomia, tema que no s'aborda en cap altra assignatura del grau. Els continguts s'orienten, d'acord amb aquesta proposta, a: "suport a l'autonomia de persones en situació vulnerable; programes d'autogestió i autodeterminació de persones amb discapacitat, estratègies i recursos de l'educador per donar suport als projectes de vida personals de les persones amb discapacitat: vida independent, relacions socials i vida en parella."