Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L’esport i l'activitat física com a recursos lúdics i educatius. La dimensió formativa, estimuladora, socialitzadora i inclusiva de diferents propostes esportives i d'activitat física que incorporen la perspectiva socioeducativa. Elaboració i anàlisi d’experiències en diferents contextos.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
NARCIS CASASSA FONT
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 8. - Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
 • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
 • 23. Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 24. - Aplicar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 25. -Avaluar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en els diferents àmbits de treball
 • 27. Documentar-se i buscar informació que permeti actualitzar i aprofundir en coneixements relacionats amb el treball educatiu

Continguts

1. Introducció i conceptes bàsics. El context de l'esport i les seves funcions

2. Els continguts de l'educació física i l'esport

3. Els elements constitutius de l'esport: els elements estructurals i funcionals

4. Recursos metodològics per a les activitats físiques i esportives

5. La utilització de l'esport i l'activitat física com a eina d'intervenció de l'educació social

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,50 0 1,50
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 1,00 3,00 4,00
Elaboració individual de treballs 1,00 22,00 23,00
Lectura / comentari de textos 3,00 20,00 23,00
Sessió expositiva 8,00 0 8,00
Sessió pràctica 13,00 0 13,00
Tutories de grup 2,50 0 2,50
Total 30,00 45,00 75

Bibliografia

 • Castejón Oliva, Francisco Javier (1997 ). Manual del maestro especialista en educación física . Madrid: Pila Teleña. Catàleg
 • Giménez Fuentes- Guerra, F.J. et al. (2001). Educación física y diversidad. Huelva: Universidad de Huelva. Catàleg
 • Hernández Moreno, J. (dir) (2000). La iniciación a los deportes desde su estructura. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Maza, G. (2001). Valores del deporte desde el ámbito de la educación social. Tándem. Didáctica de la educación física, (2), Catàleg
 • Ortí, J. (2004). La animación deportiva, el juego y los deportes alternativos. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Personne, J. (2005). El deporte para el niño. Sin récords ni medallas. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Petrus, A. (2000). Nuevos ámbitos de la educación social. Dins M. Romans, A. Petrus i A. Trilla (Ed.), De profesión: educador (a) social (, p. 59-147). Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Prat, M. i Soler, S. (2003). Actitudes, valores y normas en la educación física y el deporte. Reflexiones... . Barcelona: Inde. Catàleg
 • Seirul·lo, F. (1998). Valores educativos del deporte. Dins D. Blázquez (Ed.), La iniciación deportiva y el deporte escolar (3a, p. 61-75). Barcelona: Inde. Catàleg
 • Soria, M.A. i Cañellas, A. (1998). La animación deportiva (2a edició). Barcelona: Inde. Catàleg
 • Target, J. Cathelineau, J. (2002). Cómo se enseñan los deportes. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Trepat, D. (1998). La educación en valores a través de la iniciación deportiva. Dins D. Blázquez (Ed.), La iniciacióndeportiva y el deporte escolar (3a, p. 95-112). Barcelona: Inde. Catàleg
 • Apunts d'educació física i esport. Barcelona: INEFC. Catàleg
 • Tándem. Didáctica de la educación física. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Observatori crític de l'esport. Recuperat , a http://observatoriesport.uab.cat
 • Cagigal, José M. (1981). ¿Oh Deporte! (Anatomía de un gigante) (1981). Valladolid: Miñón. Catàleg
 • Cagigal, José M. (1979). Cultura intelectual y cultura física (1979). Buenos Aires: Kapelusz. Catàleg
 • Bayer, Claude (1986). La enseñanza de los juegos deportivos colectivos (1986). Barcelona: Hispano Europea. Catàleg
 • García Ferrando, Manuel (1990). ASPECTOS SOCIALES DEL DEPORTE.Una reflexión sociológica (1990). Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Arumí Prat, Joan (2015). Entrena'ls per cooperar. Repensant l'esport d'equip (1ª). Vic: Eumo Editorial. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració d'una proposta pràctica d'intervenció en l'àmbit de l'educació social (Activitat d'avaluació 1) S'haurà d'elaborar una proposta pràctica d'activitat física i/o esportiva d'intervenció en l'àmbit de l'educació social, seguint les pautes d'elaboració que es donaran a principi de curs. 50
Autoinforme de valoració sobre la presentació, explicació, conducció i valoració d'una proposta pràctica (Activitat d'avaluació 2) En funció del nombre d'estudiants matriculats/des a l'assignatura i de la disponibilitat de temps, s'haurà d'exposar i explicar la proposta d'intervenció elaborada (Activitat d'avaluació 1), i presentar, dinamitzar i defensar una de les activitats dissenyades a la mateixa proposta. Posteriorment, s'haurà d'elaborar un autoinforme de valoració crítica sobre el desenvolupament d'aquesta activitat, el qual serà avaluat.
En cas de no poder-se dur a terme, el percentatge de la nota d'aquesta activitat es distribuirà entre les activitats d'avaluació 1 i 3.
En aquest apartat també es valorarà l'assistència i la participació a classe.
10
Lectura i comentari d'un mínim de dos articles proposat pel professor, d'acord amb el guió que es comentarà a classe.(Activitat d'avaluació 3) Els alumnes podran escollir entre diferents articles que es posaran al seu abast, que tenen a veure amb diferents situacions i col·lectius, i s'establiran les pautes de treball, i el calendari de presentació. 40

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA
Per fer la mitjana final, s'ha d'haver superat amb més d'un 5 les activitats d'avaluació.


Treball en grup: elaboració d'una proposta pràctica d'intervenció en l'àmbit de l'educació social
1. Correcció formal (ortografia, sintaxi, estructura, cites bibliogràfiques...).
2. Adequar el contingut del treball al guió definit.
Per a realitzar-lo s'haurà de:
- fer una tutoria prèvia amb el professor per definir el tema i elaborar el guió del treball,
- assistir a dues tutories de seguiment,
- entregar-lo dins dels terminis previstos, sense possibilitat d'excepció.
Aquesta activitat és recuperable tot i que, en cas de suspendre en la primera entrega, la nota en la correcció no podrà ser superior a 6.

Autoinforme de valoració sobre la presentació, explicació, conducció i justificació d'una proposta pràctica
1. Seguir els criteris d'elaboració i avaluació establerts, els quals es donaran a principi de curs.
Per poder ser avaluat/da s'ha d'assistir a la sessió en la qual el grup dugui a terme aquesta activitat.
Aquesta activitat no és recuperable.

S'ha de treure una puntuació igual o superior al 40% del percentatge que atorga cada activitat d'avaluació a la nota final per poder aprovar l'assignatura.

Lectura i comentari d'articles proposats pel professor: comentari crític d'un mínim de dos articles proposats pel professor, d'acord amb el contingut que es plantejarà per cada article. Els articles versaran sobre experiències i/o estudis d'intervenció amb diferents col·lectius. Els dos articles no podran ser del mateix tema.
Es limitarà el número de pàgines, i es valorarà la síntesi, la crítica argumentada, i el plantejament d'alternatives, si és el cas. També es tindrà en compte el redactat i l'ortografia.

Es fixarà un calendari de presentació dels dos comentaris.

AVALUACIÓ FINAL
Els/Les estudiants que no presentin una de les activitats, podran presentar-se a l'examen d'avaluació final (40%), en el qual entraran tots els continguts donats a l'assignatura, i hauran d'haver presentat el treball en grup (50%). No podran optar al 10% de qualificació de l'activitat d'avaluació 2.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat quan l'estudiant:

- no presenti alguna de les activitats d'avaluació dins dels terminis establerts.

Observacions

La majoria de sessions es duran a terme al pavelló de Fontajau (si alguna es fa en algun altre lloc, s'avisarà amb antel·lació). Per a la realització de les activitats pràctiques s'haurà de portar roba i calçat adequats per a la pràctica d'activitat física.

Les tres primeres classes (els dilluns 19 i 26 de setembre, i el 3 d'octubre) , tot i ser teòriques es duran a terme igualment al pavelló de Fontajau.