Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
L' assignatura de Tècniques i procediments permet a l’estudiant adquirir les habilitats i coneixements per millorar el confort i benestar de la persona atesa. Es portaran a terme en els laboratoris del Centre Pràcticum I. Les pràctiques assistencials es realitzen en centres geriàtrics amb la finalitat de proporcionar a l'estudiant l'oportunitat de posar en pràctica els coneixements i les habilitats adquirides i conèixer la realitat assistencial. Les pràctiques observacionals es realitzen a la comunitat
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ANNA BONMATI TOMAS  / CRISTINA BOSCH FARRE  / MARIA DOLORES CARABELLIDO VIÑAS  / ALMERINDA DOMINGO ROURA  / MIRIAM FERRER AVELLI  / NURIA FUERTES IZQUIERDO  / EVA GASULL PUJOL  / SANDRA GELABERT VILELLA  / ESTER GEMMA NAVAL FEBRERO  / MARIA PUJOL SOLA  / PEDRO ROURA MARTI  / DOLORS SIDERA BUCH  / MARIA DOLORS SUÑER FRANCH  / ISABEL TRALLERO VILLANUEVA  / JESUS VAZQUEZ PAZ

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
ANNA BONMATI TOMAS  / CRISTINA BOSCH FARRE  / MARIA DOLORES CARABELLIDO VIÑAS  / ALMERINDA DOMINGO ROURA  / MIRIAM FERRER AVELLI  / NURIA FUERTES IZQUIERDO  / EVA GASULL PUJOL  / SANDRA GELABERT VILELLA  / ESTER GEMMA NAVAL FEBRERO  / MARIA PUJOL SOLA  / PEDRO ROURA MARTI  / DOLORS SIDERA BUCH  / MARIA DOLORS SUÑER FRANCH  / ISABEL TRALLERO VILLANUEVA  / JESUS VAZQUEZ PAZ

Competències

 • Realitzar la valoració de les necessitats d’una persona i el seu entorn a partir d’un model infermer.
 • Analitzar el context sociocultural de la persona atesa en funció de l’edat, gènere, grup i/o comunitat i adequar l’actuació professional.
 • Comprendre sense perjudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents.
 • Garantir la seguretat de les persones ateses: en les mobilitzacions, en la prevenció d’infeccions i en l’aplicació de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques.
 • Comunicar-se de manera efectiva amb la persona atesa, família i grups socials respectant el seu sistema de creences i valors.
 • Gestionar el temps i recursos materials disponibles de manera eficient.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Treballar amb els altres membres de l’equip de salut aportant el propi coneixement, les pròpies estratègies i habilitats per actuar de manera efectiva.
 • 16. Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.
 • Utilitzar adequadament les tecnologies de informació i comunicació sanitàries

Continguts

1. TiP 1 Constants vitals, Freqüència cardìaca, Freqüència respiratòria,Temperatura corporal, Pressió Arterial

2. T i P2: Precaucions universals. Rentat de mans. Procediments bàsics d'asèpsia. manipulació bàsica de material.

3. T i P3 Higiene corporal i mesures de confort.

4. T i P4: Adult-vell: Mobilització. Realització de canvis posturals transferència llit-cadira i mesures de protecció.

5. T i P5: Nadó: higiene i profilàxis bàsica, mesures antropomètriques, cura del melic, canvi de bolquers, postura i alletament artificial

6. T i P6: Planificació familiar. Consulta ginecològica,anamnèsi i exploracions.Administració de medicació

7. Pràcticum assistencial i a la comunitat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 26 99 125
Simulacions 10 15 25
Total 36 114 150

Bibliografia

 • Ruiz Moreno, Javier (2006 ). Procedimientos y técnicas de enfermería . Barcelona: Rol. Catàleg
 • Manual CTO de enfermería (DL 2007 ) (4 ed. color). Madrid: CTO Medicina. Catàleg
 • Aradilla, Amor (2003 ). Manual de procediments i tècniques d'infermeria I . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Ballester Ferrando, David (2011 ). Manual de tècniques i procediments d'infermeria . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Tècniques i procediments S'avaluen els coneixements adquirits,les habilitats pràctiques, l'actitud de l'estudiant. 25
Practicum assistencial Percentatge d’ avaluació:
Activitat en el centre 30% ( Mitjançant formulari establert)
Història Inf. 20%
Diari Reflexiu 5%
Tutories 5%


60
Pràcticum a la comunitat EL treball de camp 15

Qualificació

L'assistència a la totalitat de les Tècniques i Procediments i Pràcticum és obligatòria al 100%. En el cas de Tècniques i Procediments, l'absència no justificada degudament implica no poder presentar-se a la prova de simulació. La nota mínima per superar l'activitat es de 5/10.

Són activitats recuperables: simulació de tècniques i procediment, practicum, historia d'infermeria
L 'assistència al pràcticum és obligatòria al 100%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS: Es considera No presentat aquell estudiant que falta a una de les 6 pràctiques programades. Qualsevol estudiant que falti SENSE CAUSA DEGUDAMENT JUSTIFICADA a alguna de les pràctiques es considerarà no presentat per aquella Tècnica i Procediment corresponent al dia faltat i no tindrà dret a l'activitat d'avaluació ni l'activitat d'avaluació continuada.

Al pràcticum assistencial i a la comunitat es considera no presentat aquell que no compleixi els criteris d'obligatorietat i no presenti el treball escrit.

Observacions

En els horaris del calendari acadèmic teniu el període de pràcticum programat.

S'informarà a l'estudiant del procés a seguir en la distribució dels centres de pràctiques així com dels horaris.

Criteris distribució llocs practicum

El grup en el qual s’ha matriculat l’estudiant no dona dret preferent a l’assignació de plaça de practicum.
Cada estudiant pot escollir un centre assistencial preferent a partir del llistat dels centres distribuïts pels diferents àmbits geogràfics.
L’assignació es realitzarà en base a l’opció escollida pel estudiant, en el cas que un centre tingui excedent de peticions, la coordinadora del practicum procedirà a un sorteig de places.
Amb la finalitat de que els estudiants hagin pogut passar per tots els torns de pràctiques (matí i tarda) i en els hospitals de diferent nivell assistencial i complexitat, el pràcticum de 4º curs tindrà a més les següents consideracions:
és donarà preferència en l’assignació de places en funció de:

· Torn de practiques realitzat

· Centres assistencials de diferent nivell assistencial que ja ha optat l’estudiant.

* El sorteig de les places de practicum de 4º curs es realitzarà durant la segona quinzena de juliol amb l’objectiu que l’estudiant conegui en quins centres i torns realitzarà les pràctiques de 4º curs, excepte en l’últim període, anomenat optatiu, que és durà a terme el mes de desembre.

Per les pràctiques de laboratori és imprescindible portar la jaqueta del pijama o bata blanca.

Pel pràcticum assistencial cal portar pijama blanc, esclops blancs i identificació de l'estudiant (s'informarà prèviament a les pràctiques sobre aquests detalls així com sobre la vacunació necessària)

Assignatures recomanades

 • Anatomofisiologia
 • Atenció d'infermeria a la persona sana
 • Bases conceptuals del coneixement Infermer
 • Bioestadística, Epidemiologia i Demografia.
 • Nutrició, metabolisme i bioquímica
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives