Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
L’assignatura té com objectiu principal descriure l’evolució, els fonaments teòrics i els instruments pràctics en que es fonamenta la gestió dels espais naturals amb una molt especial atenció als espais naturals protegits. En primer lloc s'estudia l’evolució del marc legislatiu i conceptual que ha estat la base de la gestió dels espais naturals. En segon lloc es donen a conèixer els instruments que s’utilitzen per la seva gestió i s’exposen els distints planejaments sectorials (ús públic, fauna, boscos, agricultura i ramaderia…). Un bloc es dedica a la qüestió del turisme en els espais protegits i la gestió de l'ús públic. Finalment en tercer lloc s’estudien les polítiques de connectivitat entre espais naturals i l’avaluació dels espais naturals, tant de forma individual com en el cas de les xarxes. Algunes de les sessions aniran a càrrec de reconeguts professionals de l’àmbit de la planificació i la gestió dels espais naturals protegits. També es contemplen dues sortides de camp: Parc Natural del Cap de Creus (1 dia / OBLIGATÒRIA) i Parc Natural de l'Alt Pirineu i el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (2 dies / OBLIGATÒRIA).
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Agata Colomer Cabarrocas  / Josep Vila Subiros
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG5- Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no discriminació
 • CE24- Conèixer i interpretar els principis teòrics de la planificació, el paisatge i la gestió territorial i la normativa territorial, paisatgística i ambiental bàsica
 • CE25- Analitzar i avaluar la complexitat dels problemes territorials coneixent i interpretant els instruments de la planificació territorial i ambiental
 • CE26- Analitzar i relacionar les diferents formes de governança per gestionar i aplicar pautes de resolució de conflictes territorials i ambientals

Continguts

1. ORIGEN I EVOLUCIÓ DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS (ENP).

2. LES FIGURES DE PROTECCIÓ DELS ENP.

3. ELS INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ.

          3.1. El Pla Especial.

          3.2. El Pla Rector d’Ús i Gestió.

          3.3. Els Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals.

4. LA GESTIÓ DELS RECURSOS NATURALS.

          4.1. L’agricultura i la ramaderia.

          4.2. Els boscos.

          4.3. La fauna i l’activitat cinegètica.

          4.4. El paisatge i els usos del sòl.

          4.5. La custòdia del territori.

5. EL TURISME i LA GESTIÓ DE L'ÚS PÚBLIC.

6. FUNDACIONS PRIVADES I GESTIÓ D'ESPAIS NATURALS.

7. LES XARXES ECOLÒGIQUES: CONNECTIVITAT D'ESPAIS NATURALS.

8. L’AVALUACIÓ DELS ENP I DE LES XARXES D’ENP.

9. EL FUTUR DELS ENP.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 28,00 5,00 0 33,00
Elaboració individual de treballs 9,00 27,00 0 36,00
Exposició dels estudiants 0,50 5,50 0 6,00
Lectura / comentari de textos 3,00 10,00 0 13,00
Prova d'avaluació 2,00 10,00 0 12,00
Sessió expositiva 40,00 10,00 0 50,00
Total 82,50 67,50 0 150

Bibliografia

 • Arquimbau Cano, Roger, Pietx Colom, Jordi, Rafa Fornieles, Miquel, (Caixa Catalunya). La Custòdia del territori : una guia per a la implantació a Catalunya. [Barcelona]: Fundació Territori i Paisatge. Catàleg
 • Asensio Salvador, Núria, Cortina Ramos, Albert, Pietx Colom, Jordi, (Caixa Catalunya). Opcions per a la custòdia del territorien [sic] finques privades : guia pràctica per a la propietat. [Barcelona]: Fundació Territori i Paisatge. Catàleg
 • Aturi Mezquida, José Antonio et al. (2005). Diseño de planes de seguimiento en espacios naturales protegidos. Europarc - España.
 • Basora, Xavier et al. (2005). Oportunitats per a la Custòdia del Territori als Municipis. Xarxa de Custòdia del Territori. Catàleg
 • Bellés i Ros, Xavier (DL 1999). Parcs naturals, més enllà dels límits. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència]. Catàleg
 • Espacios naturales protegidos del Pirineo : ecología ycartografía (1999). [S.l.]: Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón:Instituto Pirenaico de Ecología: Gobierno de Aragón.Departamento de Agricultura y Medio Ambiente. Catàleg
 • Europarc-España (2002). Plan de acción para los espacios naturales protegidos del Estado español (2002). Europarc-España. Catàleg
 • Fernández Sañudo, Paloma ([199.]). Espacios naturales protegidos del estado español. Madrid: Sección del Estado Español de la Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa. Catàleg
 • Hernández de la Obra, Joaquín i Gómez-Limón Garcia, Javier (2005). Conceptos de uso público en los espacios naturales protegidos. Fundación González Bernáldez i Europarc - España.
 • Hockings, Marc, Stolton, Sue, Dudley, Nigel, , , (2000). Evaluating effectiveness : a framework for assessing themanagement of protected areas. Cambridge [etc.]: International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources ( IUCN). Catàleg
 • Labaree, Jonathan M. (2000). Com funcionen les vies verdes? : un manual d'ecologia del paisatge. [S.l.: Fundació Territori i Paisatge. Catàleg
 • Lucas, P.H.C., (1992). Protected landscapes : a guide for policy-makers andplanners. London [etc.]: Chapman & Hall. Catàleg
 • Mallarach i Carrera, Josep Maria (1999). Criteris i mètodes d'avaluació del patrimoni natural. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient. Direcció General del Patrimoni Natural. Catàleg
 • Mallarach, Josep Ma (2003). La Connectivitat ecològica a Catalunya [Recurs electrònic] :taller d'experts en connectivitat ecològica i paisatgística,Olot, 19 i 20 de desembre de 2003. Olot: [S.n.]. Catàleg
 • , (2004). El PEIN deu anys després : balanç i perspectives. Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Mallarach, Josep Maria, 1955- (2005 ). Bones pràctiques d'incorporació del paisatge en el planejament urbanístic de Catalunya . Barcelona: Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis. Catàleg
 • Mallarach, Josep Maria, 1955- Comas, Eulàlia (2008). Protegits, de fet o de dret : primera avaluació del sistema d'espais naturals protegits de Catalunya . Barcelona: Institució Catalana d'Història Natural. Catàleg
 • Mallarach, Josep Maria, 1955- (DL 2009 ). Valores culturales y espirituales de los paisajes protegidos . Girona: Asociación Silene. Catàleg
 • Mata Olmo, Rafael (2005). Integración de los espacios naturales protegidos en la ordenación del territorio. Europarc - España.
 • Múgica, Marta et al. (2006). Anuario 2005. Anuario Europarc - España estado de espacios naturales protegidos. Fundación González Bernaldez y Europarc - España. Catàleg
 • Mulero, Alfonso (2002). La protección de Espacios Naturales en España. Ediciones Mundi-Prensa. Catàleg
 • Nigel Dudley (2011). Authenticity in Nature. Making choices about the naturalness of ecosystems. Earthscan from Routledge.
 • Nigel Dudley & Sue Stolton (2020). Leaving space for nature. The critical role of area-based conservation. Routledge Studies in Conservation and the Environment.
 • Ortega Roig, Juanjo et al. (2006). Evaluación del papel equipamientos uso público en espacios naturales protegidos. Fundación González Bernáldez i Europarc - España.
 • Paluzíe i Mir, Lluís (1990). Los Espacios naturales protegibles : su conservación, regulación legal e incidencia en la ordenación delterritorio. Barcelona: [Universitat Politècnica de Catalunya]. Catàleg
 • El PEIN, cinc anys després : balanç i perspectives (1998). Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Unió Internacional per a la Conservació de la Natura i dels Recursos Naturals (1986). Estratègia mundial per a la conservació : la conservaciódels recursos vius per a la consecució d'un desenvolupament sostingut. Barcelona: Diputació. Servei de Parcs Naturals. Catàleg
 • , , (1992). Cuidem la terra : una estratègia per viure de manerasostenible. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient. Catàleg
 • Unió Internacional per a la Conservació de la Natura i dels Recursos Naturals, (1994). Guidelines for protected area management categories. Gland: IUCN. Catàleg
 • , (1990). Parks on the borderline : experience in transfrontier conservation. Gland [etc.]: IUCN. Catàleg
 • , (1994). Parques para la vida : plan de acción para las áreasprotegidas de Europa. Madrid: ICONA. Catàleg
 • Valle Buenestado, Bartolomé (1999). Geografía y espacios protegidos. Asociacion de Geográfos Españoles. Catàleg
 • Varis Autors (2005). Oportunitats per a la custòdia del territori als municipis. Guia pràctica per.... Barcelona: Fundació Territori i Paisatge i Xarxa de Custòdia del Territori. Recuperat , a www.xct.cat/mm/guiacustodia.pdf
 • Vila Subirós, Josep, Varga Linde, Diego, ,. La Futura llei de biodiversitat - patrimoni natural : jornades de reflexió, participació i debat : Universitat de Girona, 14 i 15 de juny de 2005. Girona: Documenta Universitaria: Càtedra de Geografia iPensament Territorial (CGPT-UdG)[Barcelona]. Catàleg
 • World Congress on National Parks and Protected Areas (4t :1992 : Caracas), (1993). Parks for life : report of the IVth World Congress on National Parks and Protected Areas, 10-21 February 1992. Gland: IUCN. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes teòriques de caràcter expositiu amb el professor, tècnics i especialistes d'espais naturals protegits. Examen teòric 60
Classes participatives Valoració de les intervencions dutes a terme per part de cadascun del estudiants. Número d'intervencions i interès de les mateixes (baix, mig alt). 5 No
Elaboració d'un informe sobre espais naturals protegits Contingut i presentació formal de l'informe escrit. 20 No
Exposició i defensa de l'informe biogeogràfic. Qualitat formal i de contingut de l'exposició oral de l'informe sobre espais naturals protegits. 15 No

Qualificació

A nivell d'avaluació:

a) EXAMEN TEÒRIC: Inclourà el programa teòric impatit pel professor i els convidats, les sortides i les lectures. (60% de la nota final).

b) INFORME: Elaboració per grups de 2 estudiants d’un informe sobre la política d'espais naturals protegits d'un país. (35% de la nota final: 20% contingut + 15% exposició i defensa).

c) PARTICIPACIÓ A CLASSE: Tant en els comentaris de textos com en les qüestions plantejades durant les sessions expositives (5% de la nota final).

Apart hi ha dues sortides de camp:

1) Parc Natural del Cap de Creus. Durada 1 dia. En cas de no poder-hi assistir per alguna causa justificada caldrà fer un treball compensatori tipus ressenya.

2) Parc Nacional d'Aigüestortes: Durada 2 dies.En cas de no poder-hi assistir per alguna causa justificada caldrà fer un treball compensatori tipus ressenya.


MOLT IMPORTANT: CAL APROVAR DE FORMA INDISPENSABLE L'EXAMEN TEÒRIC PER APROVAR L'ASSIGNATURA.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a "No presentat" aquell estudiant que no presenti les activitats d'avaluació i/o no es presenti a l'examen de teoria

Avaluació única:
Examen de teoria

Requisits mínims per aprovar:
Per aprovar cal obtenir una nota mitjana mínima d'un 5. És imprescindible aprovar l'examen de teoria per poder fer mitjana i superar l'assignatura.

Tutoria

L'estudiant pot optar per:

TUTORIA PRESENCIAL amb acord previ amb el professorat o dins l'horari de tutories fixat per cada professor/a

TUTORIA NO PRESENCIAL amb acord previ utilitzant el sistema on-line que recomani la Universitat. També es poden resoldre dubtes puntuals a partir del correu electrònic

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La interacció amb l'estudiant s'estableix:

- PRESENCIAL: ja sigui a classe o través de tutories seguint les indicacions específiques al respecte.

- NO PRESENCIAL: amb comunicació on-line emprant el sistema o sistemes que siguin recomanats per la Universitat

Observacions

LECTURES OBLIGATÒRIES: Com a complement de les sessions teòriques. Cadascun del punts de temari es complementarà amb un dossier de lectures específiques que serà considerat material avaluable de caràcter complementari amb l'objectiu de donar suport i reforç als coneixements adquirits.

CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE: josep.vila@udg.edu (Es pot utilitzar per resoldre dubtes concrets o concertar hores de tutoria fóra del dies establerts).

DESPATX 3.16 (Facultat de Lletres). Tel. 972 418 778

Els estudiants que per motius sanitaris hagin de confinar-se podran, si tècnicament és possible, seguir les sessions presencials via streaming i/o s'oferirà una tutotització particularitzada per facilitar el seguiment de l'assignatura i l'adquisició dels coneixements i competències.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de passar a un MODEL NO PRESENCIAL les activitats que es veurien afectades serien:

- 2 sortides camp.

Serien substituïdes per dos ressenyes - pràctiques vinculades als continguts previstos en les dues sortides:

- Parc Natural de Cap de Creus.
- Parc Natural de l'Alt Pirineu i Parc Nacional d'Aiguestortes i Sant Maurici.

Modificació de l'avaluació:
En cas de passar a un MODEL NO PRESENCIAL les activitats que es veurien afectades serien les sortides i això suposaria un replantajament de l'a avaluació de la següent forma:

- EXAMEN DE TEORIA: 55%.
- TREBALL ESPAI NATURAL PROTEGIT: 35%.
- PRÀCTIQUES-RESSENYES ENP: 10%

Tutoria i comunicació:
La comunicació amb els estudiants de l'assignatura es durà a terme per via telemàtica. Preferentment:

-Correu electrònic per consultes puntuals
-Google Meet o el sistema o sistemes on-line que recomani en aquell moment la Universitat.

Les tutories es concertaran amb antelació entre professor i alumne

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.