Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
S'analitzaran els dos aspectes fonamentals de la labor museogràfica: en primer lloc la construcció de relats i en segon l'adaptació del principis generals de la museologia a la realitat arquitectònica, espacial, objectual, econòmica, del disseny d'escenaris per als continguts i els públics. Es dedicarà una atenció particular a la museografia efímera: el món de les exposicions temporals.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCISCO JAVIER ANTICH VALERO  / JOAN BOSCH BALLBONA  / GEMMA DOMENECH CASADEVALL
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%)

Competències

  • CG1. Treballar en equip, sobretot a nivell multidisciplinar, procurant incorporar les modificacions fruit de la reflexió compartida
  • CG3. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació especialitzades per als objectes de divulgació i investigació
  • CB9. Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sostenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • CE3. Tenir la capacitat d'interpretar el patrimoni com un producte històric, social, econòmic i cultural i d'explicar els canvis produïts en ell des de la seva gènesi fins a l'actualitat
  • CE8. Tenir l'habilitat d'aplicar tècniques de recollida i anàlisi d'informació per a l'elaboració d'inventaris, catàlegs i informes cientificotècnics de nivell avançat
  • CE9. Desenvolupar projectes d'interpretació, difusió i comunicació del patrimoni a partir de la relació entre les tendències expositives i / o museogràfiques, les exigències de conservació, el domini dels continguts i el coneixement dels públics

Continguts

1. Museografia (exposició permament) i exposicions temporals: els conceptes

2. El relat

3. Condicionants, riscos i imponderables

4. El disseny entra en escena

5. Comunicació, Difusió

6. Els visitants

7. Una mirada a les grans exposicions

8. Estudi de casos

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 49 52
Classes expositives 18 0 18
Seminaris 6 0 6
Total 27 49 76

Bibliografia

  • Michael Belcher (1994). Organización y diseño de exposiciones. Su relación con el museo. Gijón: Ediciones Trea .
  • Douglas Crimp (1984). The Art of Exhibition (The MIT Press). October Vol. 30 (Autumn, 1984), pp. 49-81.
  • Luis Alonso Fernández y Isabel García Fernández (2010). Diseño de exposiciones. Madrid: Alianza.
  • Francisco Javier Zubiaur Carreño (2004). Curso de museologia. Gijón: Ediciones Trea .

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi de models A partir dels casos abordats a l'aula i a les visites, exercici d'anàlisi crítica d'una exposició 50
Proposta d'exposició Breu exercici que consisteix en la proposta d'una exposició: guió i esquema bàsic 50

Qualificació

Observacions

Els continguts d'aquesta assignatura s'han coordinat amb la titulada "La tasca del conservador".