Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
La missió del conservador, les seves capacitats, funcions i competències en el marc de les institucions del patrimoni, especialment les museístiques. La inventariació i la catalogació. Activitats de mediació i divulgació. La manipulació dels objectes, processos expositius, tractament de les reserves. Transport de bens culturals. Prestecs. Adquisicions.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN BOSCH BALLBONA  / JOAQUIM GARRIGA RIERA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1. Treballar en equip, sobretot a nivell multidisciplinar, procurant incorporar les modificacions fruit de la reflexió compartida
 • CG3. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació especialitzades per als objectes de divulgació i investigació
 • CE1. Ser capaç d'identificar i investigar béns, conjunts o escenaris patrimonials d'acord amb els conceptes, metodologies, tècniques i eines pròpies de la disciplina
 • CE6. Tenir domini avançat dels conceptes i mètodes, de les estratègies crítiques i analítiques i dels recursos tecnològics propis de la disciplina
 • CE8. Tenir l'habilitat d'aplicar tècniques de recollida i anàlisi d'informació per a l'elaboració d'inventaris, catàlegs i informes cientificotècnics de nivell avançat
 • CE9. Desenvolupar projectes d'interpretació, difusió i comunicació del patrimoni a partir de la relació entre les tendències expositives i / o museogràfiques, les exigències de conservació, el domini dels continguts i el coneixement dels públics

Continguts

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Luc BENOIST, (1960). Musées et muséologie, . Paris, : Presses Universitaires de France, .
 • [ICOM], (1970). Training of museum personnel – La formation du personnel des musées, . London, : International Council of Museums-Hugh Evelyn Ld., .
 • Aurora LEÓN, (1982). Museo. Teoría, praxis y utopía, . Madrid,: Cuadernos de Arte Cátedra, .
 • Luis ALONSO FERNÁNDEZ, (1993). Museología. Introducción a la teoría y práctica del museo. Madrid, : Fundamentos Maior Istmo, .
 • [ÉNP] (1994). La formation des conservateurs de biens culturels en Europe. Paris: École nationale du patrimoine-La Documentation française.
 • Barry LORD – Gael DEXTER LORD, (1998). Manual de gestión de museos, . Barcelona, : Ariel Patrimonio Histórico,.
 • Francisca HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, (2002). El patrimonio cultural: la memoria recuperada, . Gijón, : Ediciones Trea, .
 • Cristóbal BELDA NAVARRO – M. Teresa MARÍN TORRES (eds.), (2006). La museología y la historia del arte, . Murcia: Universidad de Murcia, .
 • [CurCom], (2009). A Code of Ethics for Curators, . Washington D.C., : American Association of Museums – Curators Committee, .

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

1/ Assistència a les classes, tant a les sessions docents d'aula com a les sessions de pràctiques o sortides als museus.
2/ Presentació d'un treball personal, d'extensió limitada entre cinc i deu fulls (de 2.100 espais per full), excloses la il·lustració i les indicacions bibliogràfiques i/o de les fonts d'informació utilitzades. El tema del treball, que s'ha de desprendre de les matèries de l'assignatura tractades a les sessions d'aula i a les visites als museus, el proposa l'estudiant, amb l'acord previ del professor. Amb la proposta del tema, s'adjuntarà un esquema del desenvolupament previst del treball i una indicació de la bibliografia i/o les fonts d'informació previstes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Absència de les classes superior a un terç de les sessions i no presentació del treball en el termini assenyalat (30 de maig, 12:00 h.)