Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Principals debats actuals entorn al Patrimoni Cultural. S'analitzarà la gran extensió actual de bens que es patrimonialitzen, la seva mercantilització, la participació en el desenvolupament, l'impacte en les comunitats locals, la implementació en processos participatius, etc.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GABRIEL ALCALDE GURT
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup FE

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GABRIEL ALCALDE GURT
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB7. Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • CB9. Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sostenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE1. Ser capaç d'identificar i investigar béns, conjunts o escenaris patrimonials d'acord amb els conceptes, metodologies, tècniques i eines pròpies de la disciplina
 • CE2. Tenir l'habilitat de proposar i argumentar críticament idees originals i innovadores en relació amb la conceptualització i la gestió del patrimoni
 • CE3. Tenir la capacitat d'interpretar el patrimoni com un producte històric, social, econòmic i cultural i d'explicar els canvis produïts en ell des de la seva gènesi fins a l'actualitat
 • CE8. Tenir l'habilitat d'aplicar tècniques de recollida i anàlisi d'informació per a l'elaboració d'inventaris, catàlegs i informes cientificotècnics de nivell avançat

Continguts

1. Introducció

2. Consideracions patrimonials dels béns arqueològics

3. Seleccions patrimonials

4. Nous moviments socials i patrimonialització

5. Missatges diversos exposant un període històric

6. Missatges diferents dels béns patrimonials

7. Patrimonis obscurs

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 31 31
Classes expositives 10 0 10
Classes participatives 8 0 8
Elaboració de treballs 0 12 12
Exposició dels estudiants 7 3 10
Lectura / comentari de textos 3 0 3
Prova d'avaluació 0 10 10
Treball en equip 3 0 3
Total 31 56 87

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Elaboració de treballs 100

  Qualificació

  Anàlisi característiques del contingut de l'exercici final

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  No presentar l'exercici d'avaluació