Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Formació en diferents tècniques experimentals relacionades amb la Biologia Molecular i la seva aplicació als camps de la biomedicina. Conèixer l'estructura i el funcionament d'un laboratori d'R + D + I. Tècniques d'anàlisi molecular (HPLC, Espectrofotometria, espectrofluorimetria, electroforesi-2D, espectrometria de masses). Tècniques immunològiques (ELISA, Western blot, kits de diagnòstic, Immunohistoquímica, tècniques de immunomarcage). Citometria. Tècniques de criopreservació cel·lular
Crèdits:
18

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (30%), Anglès (30%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (30%), Anglès (30%)

Continguts

1. El treball final de màster que cal realitzar per aconseguir el títol. Consta de 18 crèdits i es fa vinculat a una línea de recerca en el laboratori de recerca escollit. /El trabajo final de máster que hay que realizar para conseguir el título. Consta de 18 créditos y se hace vinculado a una línea de investigación en el laboratorio de investigación escogido.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 291 159 450
Total 291 159 450

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Pràctiques en un laboratori de recerca/Prácticas en un laboratorio de investigación. Informe a través d'una rúbrica del tutor del treball de recerca/Informe a través de un plantilla por el tutor del trabajo de investigación. 30
  Memòria escrita del TFM/ Memoria escrita del TFM Avaluació per part d'un tribunal a través d'una rúbrica/Evaluación por parte de un tribunal a través de una rúbrica. 35
  Presentació oral del TFM/Presentación oral del TFM Defensa davant d'un tribunal de doctors que avalua l'estudiant a través d'una rúbrica/ Defensa delante de un tribunal de doctores que evalua al estuadiante mediante una rúbrica. 35

  Qualificació

  El tutor i el tribunal avaluaran en base als resultats de l'aprenentatge previstos. El tribunal valorarà en especial la capacitat de l’estudiant per entendre i exposar els experiments realitzats, definir-ne els objectius i situar-los dins la línia de recerca del laboratori que l’ha acollit./ El tutor y el tribunal evaluarán en base a los resultados del aprendizaje previstos. El tribunal valorará en especial la capacidad del estudiante para entender y exponer los experimentos realizados, definir los objetivos y englobarlos dentro de la línea de investigación del laboratorio que lo ha acogido.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  No realitzar el treball pràctic, no presentar la memòria o no defensar-la. /No realizar el trabajo práctico, no presentar la memoria o no defenderla.