Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Aquesta assignatura forma part del mòdul 4: DIVERSITAT CULTURAL, SOCIAL I LINGÜÍSTICA I INCLUSIÓ EDUCATIVA. L'objectiu d'aquesta assignatura és que els estudiants aprofundeixin en els aspectes socials i culturals com a factors de diversitat a l'escola, actualitzin i analitzin críticament els models teòrics actuals i coneguin recursos per plantejar i gestionar la diversitat cultural i social des d'una perspectiva inclusiva.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
XAVIER BESALU COSTA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (5%), Francès (5%)

Competències

 • CB1: - Dominar les teories científiques i els avenços metodològics de l'Educació inclusiva i l'atenció a la diversitat per poder formular judicis i prendre decisions fonamentades
 • CB2: - Saber transmetre d'una manera clara i sense ambigüitats, oralment i per escrit, els resultats procedents de la investigació, així com les decisions i propostes d'actuació amb relació a processos d'inclusió educativa, adaptant el registre a audiències expertes i no expertes
 • CT3 - Reflexionar críticament i avaluar les pròpies pràctiques educatives i les d'altres professionals a la llum del compromís ètic amb l'equitat, la interculturalitat i la inclusió educativa
 • CE1: - Analitzar críticament les polítiques educatives i socials, a nivell nacional i internacional, des de la perspectiva de la inclusió educativa i l'atenció a la diversitat
 • CE5: - Avaluar programes educatius i proposar objectius i estratègies per desenvolupar pràctiques educatives inclusives de qualitat

Continguts

1. • Debats i perspectives actuals sobre els fonaments teòrics de la interculturalitat.

2. • Anàlisi crítica de les polítiques socials i l’Estat del Benestar a Catalunya, Espanya i Europa.

3. • Sociologia de les migracions.

4. • Diversitat cultural, democràcia i drets humans.

5. • Educació intercultural, educació en valors i educació per a la convivència.

6. • Anàlisi crític dels models de gestió de la diversitat cultural

          6.1. o Educació intercultural a l’escola i el seu context

          6.2. o El currículum intercultural: competències, objectius, continguts, estratègies didàctiques i organitzatives

          6.3. o Educació intercultural en l’àmbit social

          6.4. o Balanç de la investigació intercultural en els últims 20 anys a nivell nacional i internacional.

7. • La gestió de la immigració en l’àmbit local. Reptes i actuacions.

8. • Mediació intercultural: bones pràctiques i avenços en la recerca.

9. • Racisme i educació antiracista.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 30 40
Cerca d'informació 10 25 35
Classes participatives 0 0 0
Total 20 55 75

Bibliografia

 • Aja, Eliseo (cop. 2012 ). Inmigración y democracia . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Alegre, Miquel Àngel (2007 ). Educación e inmigración : nuevos retos para España en unaperspectiva comparada . Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Barañano, Ascensión (2007 ). Diccionario de relaciones interculturales : diversidad y globalización . Madrid: Complutense. Catàleg
 • Besalú, Xavier (DL 2002 ). Diversidad cultural y educación . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Besalú, Xavier (2009 ). Escuela y sociedad multicultural : propuestas para trabajar con alumnado extranjero |cXavier Besalú Costa ; Josep Tort Coma . Sevilla: MAD. Catàleg
 • Besalú, Xavier (2007 ). La Buena educación : libertad e igualdad en la escuela del siglo XXI . Madrid: Los Libros de la Catarata :Ministerio de Educación y Ciencia Secretaría General Técnica :CIDE :FETE-UGT. Catàleg
 • Carrasco i Pons, Sílvia Ballestín, Beatriz (2004 ). Inmigración, contexto familiar y educación : procesos y experiencias de la población marroquí, ecuatoriana, china y senegambiana . Bellaterra (Barcelona): Universitat Autònoma de Barcelona Institut de Ciències de l'Educació. Catàleg
 • Coelho, Elizabeth (2005 ). Ensenyar i aprendre en escoles multiculturals : una aproximació integrada . Barcelona: I.C.E. Universitat de Barcelona :Horsori. Catàleg
 • Díez Gutiérrez, Enrique Javier (cop. 2012 ). Educación intercultural : manual de grado . Archidona, Málaga: Aljibe. Catàleg
 • García Fernández, José Antonio (cop. 2009 ). Educación intercultural : análisis de la situación y propuestas de mejora . Barcelona: Wolters Kluwer España. Catàleg
 • Malgesini, Graciela (1997 ). Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad . Madrid: La Cueva del oso. Catàleg
 • Ruiz Vieytez, Eduardo Javier (2011 ). Juntos pero no revueltos : sobre diversidad cultural, democracia y derechos humanos . Madrid: Maia. Catàleg
 • Serra i Salamé, Carles (2006 ). Diversitat, racisme i violència : conflictes a l'educaciósecundària . Vic: Eumo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització de dues monografies sobre algun dels temes de programa i seguint les orientacions donades pelprofessor Cal presentar totes dues monografies i seguir les orientacions donades 50
Elaborar un quadern de seguiment al llarg de les setmanes en què es treballa l'assignatura Es valorarà la continuïtat, l'originalitat i la qualitat del quadern de seguiment 50

Qualificació

Caldrà haver fet tant les dues monografies com el quadern de seguiment per poder ser avaluat