Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Adaptacions morfològiques, fisiològiques i comportamentals de la fauna marina, terrestre i d'aigües epicontinentals als canvis ambientals. Impactes antropogènics sobre la fauna; efectes sobre els individus i les poblacions. Exemples de respostes adaptatives a l'activitat humana. Presentació de casos pràctics de gestió i control.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MARIA BAS LAY  / MARGARIDA CASADEVALL MASO  / MARTA MUÑOZ FRIGOLA
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CG8  Analitzar situacions noves i complexes i dissenyar diverses estratègies alternatives per a la seva solució, identificant els riscos que comporten les propostes creatives.
 • CE3 Utilitzar diferents metodologies d'anàlisi escalar, aplicant els coneixements en casos d'estudi des de l'àmbit internacional a l'àmbit local
 • CE5  Diagnosticar els impactes territorials de les activitats, plans i projectes aplicant metodologies multidisciplinaris.
 • CE6 Reconèixer les dimensions temporals i espacials dels processos i canvis territorials i ambientals.

Continguts

1. S'analitzen quines adaptacions es detecten en aquelles espècies que manifesten diferents graus de tolerància a l'home i les seves activitats. En funció d'aquestes adaptacions s'identifica el seu grau de dependència.

2. Es tracten les adaptacions morfo-fisiològiques i comportamentals dels animals en relació a diferents factors abiòtics relacionats amb el canvi ambiental com la temperatura, la disponibilitat d’aigua o l'acidificació dels oceans.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 10 12
Classes participatives 30 0 30
Lectura / comentari de textos 7 10 17
Sortida de camp 12 4 16
Total 51 24 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Presentació i discussió de continguts per part del professor participació 10
  Lectura i discussió de textos científics preparar ponències, participar en el debat 30
  Activitats pràctiques. Sortides de camp participació i discussió dels resultats obtinguts 30
  Exercicis Ressolució d'exercicis 30

  Qualificació

  Participació a totes les activitats: 10%
  Sortides pràctiques al camp i laboratori: 30%
  Lectura i discussió de textos científics: 30%
  Resolució d'exercicis 30%

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La no presentació o participació a les activitats que són d'avaluació.