Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
En primer lloc s’analitzaran les bases d’una estratègia sostenebilista. Seguidament, i com eix central del mòdul, s’analitzarà la situació actual de partida, els impactes, adaptacions a curt termini i la reorientació d’estratègies i politiques pels diferents sectors econòmics: Agricultura, industria i turisme. En una tercera fase, repetirem aquestes anàlisis per la ciutat, el territori i el paisatge. Finalment s’assajarà una aproximació a un nou model de desenvolupament territorial tenien present les bases definides al inici del mòdul.
Crèdits:
9

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARGARIDA CASTAÑER VIVAS  / MARIA ROSA FRAGUELL SANSBELLO  / GABRIEL JOVER AVELLA  / JOSEP PINTO FUSALBA  / ANNA MARIA RIBAS PALOM  / ISABEL SALAMAÑA SERRA  / JOSEP VILA SUBIROS
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1 Comunicar-se en llengua anglesa en diferents formats i contextos.
 • CG5  Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, utilitzant els recursos que fan més eficaces les presentacions orals.
 • CE1  Utilitzar els marcs conceptuals adequats per analitzar i interpretar els processos de canvis i conflictes territorials i ambientals contemporanis.
 • CE2  Utilitzar les metodologies adequades per a l'anàlisi i gestió del paisatge.
 • CE4  Interpretar les principals legislacions, figures i mètodes de planejament urbanístic, territorial i ambiental a Europa.
 • CE10  Avaluar els processos de transformació territorial i ambiental, aplicant metodologies i instruments vinculats a teories de referència

Continguts

1. APROXIMACIONS AL CONCEPTE DE CANVI AMBIENTAL GLOBAL. LA SOSTENIBILITAT COM A ESTRATÈGIA ADAPTATIVA. El canvi ambiental global: ecologia històrica i perspectiva sociogeogràfica. Simplificació versus complexitat: la sostenibilitat com a estratègia adaptativa i el sostenibilisme com a proposta cultural.

2. L’ACTIVITAT HUMANA I EL PAISATGE: IMPACTES I ADAPTACIÓ. Canvi d'usos i cobertes del sòl: introducció, causes i conseqüències. Canvi d'usos i cobertes del sòl: Una perspectiva multiescalar i temporal. Projectes i programes internacionals: Objectius, característiques, assoliments i reptes.- Presentació i anàlisi de casos pràctics

3. ELS EFECTES SOCIOECONÒMICS DERIVATS DELS CANVIS EN ELS RECURSOS HÍDRICS. ESTRATÈGIES I MESURES D’ADAPTACIÓ DAVANT EL REPTE DEL CANVI CLIMÀTIC. Canvis i permanències en la gestió dels recursos hídrics. Els sectors econòmics que en depenen. Estratègies i mesures d’adaptació a la davallada dels recursos hídrics i al risc d’inundació. Legislació rellevant: Directiva Marc de l’Aigua i Directiva Europea d’Inundacions.

4. EL CANVI AMBIENTAL VERSUS SOBIRANIA ALIMENTÀRIA. Els impactes del sector agro-ramader al canvi climàtic. Els reptes del sector agro-ramader davant el canvi climàtic. Agricultura i alimentació: Model productivista Vs sobirania alimentària. La necessitat d’un enfocament global per harmonitzar el sistema alimentari mundial i el canvi ambiental global.

5. El PROCÉS URBANITZADOR: CONTRIBUCIÓ I REACCIÓ AL CANVI AMBIENTAL GLOBAL. El procés urbanitzador: anàlisi dels impactes i la seva la contextualització. L’ecosistema urbà: els fluxos i els processos. Aportació de la ciutat a la sostenibilitat global, aplicacions d'estratègies i polítiques. Nous paradigmes i necessitats urbanes: Una altre concepció de la ciutat

6. EFECTES DEL CANVI AMBIENTAL A LA ZONA COSTANERA: IMPACTES I ADAPTACIÓ. Anàlisi de les principals problemàtiques derivades del canvi ambiental al litoral: El retrocés de la línia de costa i els efectes sobre les platges i les seves funcions (de protecció, natural i recreativa). Impactes de la urbanització extensiva del litoral sobre els ecosistemes costaners. Estratègies adaptatives: disposicions de la Llei de Costes de 1988 i la seva modificació del 2013; les polítiques europees sobre la gestió integrada de la zona costanera (GIZC).

7. EL PROCÉS DE CONTRIBUCIÓ I DE REACCIÓ DEL SECTOR TURÍSTIC AL CANVI AMBIENTAL GLOBAL. Anàlisi dels impactes del turisme i la vulnerabilitat del mateix al canvi climàtic. Aportació del sector turístic a la sostenibilitat global, aplicacions d'estratègies i polítiques d'adaptació i mitigació.

8. METABOLISME SOCIAL: En aquest bloc es plantejaran algunes de les metodologies per mesurar i capir els canvis socioecolòigs i econòmics al llarg dels segles XIX a XXI. Així mateix, es presentaran i discutiran les interpretacions més rellevants sobre les relacions entre creixement econòmic, consum d'energia i canvi ambiental a llarg termini.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 48 0 48
Classes participatives 16 0 16
Elaboració de treballs 0 70 70
Exposició dels estudiants 12 0 12
Lectura / comentari de textos 0 55 55
Seminaris 10 0 10
Sortida de camp 10 0 10
Tutories 4 0 4
Total 100 125 225

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Lectura de textos i pràctiques 30
  Elaboració d'un treball: Estudi de casos 60
  Exposició oral del treball 10

  Qualificació

  Control assistència: El 80% condició per ser avaluat

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  L'alumne que no presenti el treball constarà, a les actes, com a NO PRESENTAT

  Observacions

  Les activitats descrites poden ser subjecte a modificació. A principi de curs es donarà un guió més detallat i també una apreciació de les activitats que es duran a terme al llarg del curs, que podran ser modificades en funció de la dinàmica del mateix.