Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
La visualització d'informació té com a objectiu facilitar la interpretació de dades a partir de tècniques de visualització basades en representacions gràfiques. L'objetiu d'aquesta assignatura és proporcionar a l'estudiant els conceptes teòrics i pràctics, així com les eines bàsiques per passar de la manera més efectiva de les dades a les vista gràfiques. Els objectius d'aquesta assignatura són: - Aprendre els principis que intervenen en la visualització d'informació - Presentar tècniques i sistemes existents en la visualització de la informació - Desenvolupar habilitats crítiques per determinar com aplicar les tècniques de visualització a problemes específics - Aprendre a avaluar els sistemes de visualització
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANTONI BARDERA REIG
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

  • CB01 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
  • CB05 Posseir habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
  • CTI10 Capacitat per utilitzar i desenvolupar metodologies, mètodes, tècniques, programes d'ús específic, normes i estàndards de computació gràfica.
  • CTI11 Capacitat per conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar la interacció persona-ordinador de productes, sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
  • CTI12 Capacitat per a la creació i explotació d'entorns virtuals, i per a la creació, gestió i distribució de continguts multimèdia.

Continguts

1. Introducció a la visualització de la informació

2. Conceptes bàsics

          2.1. Tipologies de dades

          2.2. Codificació visual

          2.3. Percepció

          2.4. Interacció

3. Tècniques bàsiques de visualització

          3.1. Dades tabulars

          3.2. Dades temporals

          3.3. Informació geogràfica

          3.4. Xarxes i grafs

          3.5. Visualització d'informació textual

4. Tècniques avançades de visualització

          4.1. Coordenades paral·leles

          4.2. Visualització científica

          4.3. Visualització de fluxos

5. Presentació de treballs

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8 12 20
Classes participatives 16 6 22
Elaboració de treballs 4 22 26
Exposició dels estudiants 2 5 7
Total 30 45 75

Bibliografia

  • Stephen Few (2009). Now You See It. Analytics Press.
  • Scott Murray (2013). Interactive Data Visualization for the Web. O'Reilly Media.
  • Alberto Cairo (2012). The Functional Art: An introduction to information graphics and visualization. New Riders.
  • Tamara Munzner (2014). Visualization Analysis and Design. A K Peters/CRC Press.
  • Elijah Meeks (2015). D3.js in Action. Manning Publications.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques a l'aula 15
Projecte final 70
Presentació de resums d'articles de recerca 15

Qualificació