Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Assignatura de caràcter transversal i pluridisciplinar que pretén acostar el món empresarial als estudiants del màster a partir dels conceptes d'innovació , comunicació , emprenedoria i transferència de coneixement . L'assignatura s'organitza en tres parts diferenciades : · La primera on es presentaran conceptes fonamentals com són el pla d'empresa , màrqueting , protecció , innovació , organització , etc. estudiant i analitzant diferents exemples reals d'empreses TIC . · La segona part , consistirà en sessions orientades a desenvolupar un projecte d'emprenedoria , partint d'una idea i proposant un pla d'empresa per explotar-la. Aquesta segona part constarà de sessions d'orientació sobre aspectes claus d'emprenedoria . En diferents moments els estudiants hauran d'exposar , defensar i discutir els diferents apartats del seu pla d'emprenedoria . · La tercera part fa referència a les habilitats de comunicar , liderar i treballar en equip . Aquesta part és transversal a l'assignatura i es desenvoluparà en forma de tallers.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANNA ARBUSSA REIXACH  / IMMACULADA BOADA OLIVERAS  / JORDI FREIXENET BOSCH
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (30%), Anglès (30%)

Competències

 • CB04 Tenir la capacitat de comunicar conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CDG01 Capacitat per a la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'Enginyeria Informàtica, amb caràcter generalista, i en contextos més amplis i multidisciplinaris.
 • CDG02 Capacitat per a la planificació estratègica, elaboració, direcció, coordinació, i gestió tècnica i econòmica en els àmbits de l'enginyeria informàtica relacionats, entre altres, amb: sistemes, aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centres o factories de desenvolupament de programari, respectant l'adequat compliment dels criteris de qualitat i mediambientals i en entorns de treball multidisciplinaris.
 • CDG03 Capacitat per a la direcció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva homologació.

Continguts

1. MÒDUL 1. Introducció dels conceptes bàsics per la creació d'un pla d'empresa focalitzant-se en les empreses TIC

2. MÒDUL 2. Desenvolupament d’un projecte d’emprenedoria partint d'una idea i proposant un pla d'empresa per explotar-la.

3. MÒDUL 3. Tècniques de Comunicació, lideratge i treball en equip

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8 12 20
Classes participatives 16 5 21
Elaboració de treballs 16 7 23
Exposició dels estudiants 8 10 18
Prova d'avaluació 4 0 4
Treball en equip 8 56 64
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Bill Aullet (2013). Disciplined enterpreneurship. Wiley.
 • Alexander osterwalder, Yves Pigneur (2010). Business Model Generation. Wiley.
 • PMI (2013). Guia de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guia del PMBOK). PMI.
 • Peter F. Drucker (2005). The Effective executive. London [etc.] : Routledge, cop. 2007.
 • The Essential Drucker : selections from the management works of Peter F. Drucker (2007). London [etc.] : Routledge , cop. 2007.
 • The Five most important questions you will ever ask about your organization (2008). San Francisco : Jossey-Bass, cop. 2008.
 • Sistemas de información gerencial : organización y tecnología de la empresa cone (2012). Pearson Educación.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treballs pràctics Resolcuió d'exercisis pràctics a classe i fòra de classe 20
Presentacions a classe Qualitat de l'exposició
Participació en la organització de la sessió.
Format de l'avaluació: avaluació 360º (autoavaluació-companys-tribunal-profesor)
10
Desenvolupament d'un pla d'empresa (Sector TIC) Qualitat del treball. Pla financer 60
Prova avaluacio conceptes teòrics 10

Qualificació

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Assistència inferior al 80% de les sessions participatives.
No realització del treball en grup.
Valoració inferior a 4 en l'apartat participació(avaluació 360º).