Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Models d'avaluació i diagnòstic en el camp de la psicologia sanitària. Tècniques i procediments d'avaluació i diagnòstic per a l'abordatge dels trastorns del comportament i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut. Informes psicològics en funció dels destinataris. Planificació i supervisió dels processos d'avaluació psicològica. Eines d'avaluació i intervenció psicològica en línia
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

  • CB2  Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.
  • CB8 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • CB10 Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
  • CE9  Redactar informes psicològics de manera adequada als destinataris.
  • CE16 Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que se'n deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i en els factors psicològics associats amb els problemes de salut.
  • CE17 Planificar, realitzar i, si s'escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per establir l'avaluació dels mateixos.

Continguts

1. Models d'avaluació i diagnòstic en l’àmbit clínic sanitari

2. El procés d’avaluació psicològica en l’àmbit clínic sanitari - El procés d’avaluació psicològica en adults - El procés d’avaluació psicològica en infants i adolescents

3. Planificació i supervisió dels processos d'avaluació psicològica. - Aplicació en l’avaluació psicològica en adults - Aplicació en l’avaluació psicològica en infants i adolescents

4. Tècniques i procediments d'avaluació i diagnòstic - Tècniques i procediments d'avaluació i diagnòstic en adults - Tècniques i procediments d'avaluació i diagnòstic en infants i adolescents

5. Eines d'avaluació psicològica en línia - Aplicació en adults - Aplicació en infants i adolescents

6. L’informe psicològic - Elaboració de l’informe clínic en adults - Elaboració de l’informe clínic en infants i adolescents

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  • Caballo, Vicente E. (cop. 2006 ). Manual para la evaluación clínica de los trastornos psicológicos : trastornos de la edad adulta e informes psicológicos . Madrid: Pirámide. Catàleg
  • Fernández-Ballesteros, Rocío (cop. 2011 ). Buenas prácticas y competencias en evaluación psicológica : el sistema interactivo multimedia de aprendizaje del proceso de evaluación (SIMAPE) . Madrid: Pirámide. Catàleg
  • Muñoz López, Manuel (DL 2003 ). Manual práctico de evaluación psicológica clínica . Madrid: Editorial Síntesis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació