Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Introduir a l’alumne en les tècniques de tractament de mostra i les seves aplicacions.
Crèdits:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ENRIQUETA ANTICO DARO  / MANUELA HIDALGO MUÑOZ  / JUAN MANUEL SANCHEZ NAVARRO
Idioma de les classes:
Castellà (50%), Anglès (50%)

Altres Competències

 • Dominar les diferents tècniques de tractament de mostra
 • Argumentar la tècnica de tractament de mostra més adequada a cada problema concret
 • Prendre consciència de la importància de mantenir-se informat de les últimes tendències en tècniques de tractament de mostra
 • Resoldre problemes de forma efectiva
 • Planificació i organització
 • Sensibilitzar-se per temes mediambientals
 • Aplicar coneixements i habilitats a entorns nous o no familiars
 • Domini de l'expressió i comprensió del/s idioma/es extrangers per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau
 • Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau
 • Desenvolupament d'habilitats informacionals
 • Desenvolupament d'una perspectiva global del món en l'àrea específica on s'ubica el postgrau

Continguts

1. Introducció

          1.1. Etapes del procés analític

          1.2. Presa i conservació de la mostra

          1.3. Extracció i clean-up

          1.4. Classificació de les tècniques d'extracció

2. Extracció líquid-líquid

          2.1. Fonaments de l'extracció líquid-líquid

          2.2. Tècniques de gota

          2.3. Tècniques de membrana líquida no suportada

          2.4. Tècniques de membrana líquida suportada

3. Extracció en fase gas

          3.1. Espai en cap (Head-Space)

          3.2. Purga i captura (Purge & Trap)

          3.3. Closed loop stripping analysis (CLSA)

4. Extracció en fase sòlida (SPE)

          4.1. Teoria de la SPE

          4.2. Tipus de sorbents i aplicacions

          4.3. Acoblament on-line

5. Microextracció en fase sòlida (SPME)

          5.1. Fonaments

          5.2. Desenvolupament de mètode i optimització

          5.3. Aplicacions: matrius líquides, sòlides i gasos

6. Tècniques d'extracció per a mostres sòlides

          6.1. Extracció assistida per ultrasons

          6.2. Extracció Soxhlet

          6.3. Extracció amb dissolvents accelerada (ASE)

          6.4. Extracció assistida per microones (MAE)

          6.5. Extracció amb fluids supercrítics (SFE)

7. Anàlisi de compostos volàtiles a l'atmosfera

          7.1. Definició de VOCs i el seu impacte a l'atmosfera i la salut humana

          7.2. Càlculs de concentració en mostres atmosfèriques

          7.3. Mostreig actiu de VOCs en mostres atmosfèriques

                    7.3.1. Trampes criogèniques

                    7.3.2. Trampes d'adsorció (passives i actives)

          7.4. Volum de trencament (Breakthrough Volume)

          7.5. Tipus d'adsorbents

          7.6. Problemàtica del vapor d'aigua

          7.7. Trampes multi-sorbents i efectes memòria

          7.8. Temperatura de desorció

          7.9. GCxGC

8. Derivatització en cromatografia

          8.1. Principals reaccions i mecanismes

          8.2. Derivatització en cromatografia de gasos

          8.3. Derivatització en cromatografia líquida

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 0 3
Classes expositives 30 30 60
Elaboració de treballs 0 15 15
Prova d'avaluació 2 15 17
Tutories 3 0 3
Total 38 60 98

Bibliografia

 • Dean, John R (cop. 1998 ). Extraction methods for environmental analysis . Chichester [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Thurman, E. M.|q(Earl Michael) (cop. 1998 ). Solid-phase extraction : principles and practice . New York [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Cámara, Carmen Fernández Hernando, Ma. del Pilar (DL 2002 ). Toma y tratamiento de muestras . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Mitra, Somenath (cop. 2003 ). Sample preparation techniques in analytical chemistry . Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Kolb, Bruno (cop. 1997 ). Static headspace-gas chromatography : theory and practice. New York [etc.]: Wiley-VCH. Catàleg
 • Pawliszyn, Janusz (cop. 1997 ). Solid phase microextraction : theory and practice . New York [etc.]: Wiley-VCH. Catàleg
 • Pawliszyn, Janusz (2002 ). Sampling and sample preparation for field and laboratory : fundamental and new directions in sample preparation . Amsterdam [etc.]: Elsevier Science. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen Examen teòric presencial 45
Treball sobre articles científics representatius de diferents tècniques. És valorarà la capacitat de síntesi I anàlisi crítica 45
Estudi de casos. Activitat en grup És valorarà la participació activa per a fer propostes i anàlisi crítica. 10

Qualificació

La mitjana ponderada de cada activitat. Cal aprovar de forma independent cada una de les activitats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar cap de les activitats d'avaluació. No haver assistit a cap sessió teòrica.