Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Salut, Salutogènesis i Actius per a la salut.La Salut Pública com a marc de referència de la Promoció i Educació per a la salut. Determinants de la salut.Teories, models i estratègies de promoció de la salut. Disseny d'intervencions en promoció de la salut.Evaluació de l'efectivitat de la promoció de la salut.
Crèdits:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DOLORS JUVINYA CANAL
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 Aula 35 - A

Competències

 • CG3- Analitzar les característiques socioculturals de l'àmbit disciplinari i personal propi per tenir-les en compte de manera constructiva especialment en la comunicació interpersonal
 • CG5- Analitzar críticament el codi deontològic i promoure avenços en les reflexions i formulacions ètiques lligades a l'exercici de la professió
 • CG6- Formular propostes diferents de les conegudes, en la promoció de millores, o en la resolució de situacions d'incertesa
 • CG8- Treballar en equip (també multidisciplinar), valorar els processos que s'estableixen i els rols que es desenvolupen, i exercir (també el lideratge), incorporant les modificacions fruit de la reflexió compartida
 • CG9- Avaluar l'activitat pròpia i l'aprenentatge propi, i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE1- Analitzar necessitats en els diferents àmbits assistencials, institucions i serveis de salut i dissenyar estratègies o intervencions de promoció de la salut
 • CE2-Elaborar protocols d'actuació en els diferents nivells d'atenció que incorporin els coneixements, les habilitats i els valors necessaris per garantir una pràctica efectiva i ètica orientada a la promoció de la salut
 • CE3- Analitzar les polítiques de qualitat d'institucions o serveis relacionades amb usuaris, professionals i de l'entorn amb una perspectiva de promoció de la salut i identificar possibles aspectes de millora, incorporant elements de promoció de la salut
 • CE5- Capacitat d'optimitzar la utilització dels recursos per aconseguir uns serveis eficients i centrats en les persones

Continguts

1. Salut

          1.1. Enfocament positiu.

          1.2. Salut Pública

          1.3. Determinants de la salut

          1.4. Salutogènesis.

          1.5. Actius en Salut.

2. Promoció de la Salut.

          2.1. Origens de la Promoció de la Salut

          2.2. Fites en Promoció de la Salut.

3. Àmbits i estratègies en Promoció de la Salut.

          3.1. Habilitats per a la vida.

          3.2. Apoderament i participació comunitària.

          3.3. Alfabetització per a la salut.

          3.4. Altres estratègies.

4. Teories i models en promoció de la salut.

          4.1. Principals teories i models.

5. Disseny d'intervencions en Promoció de la Salut.

          5.1. Procés de planificació..

          5.2. Procés d'implementació.

          5.3. Procés d'avaluació.

6. Efectivitat en Promoció de la Salut.

          6.1. Evidència en Promoció de la Salut.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 31 26 57
Classes expositives 12 0 12
Classes participatives 7 4 11
Elaboració de treballs 0 10 10
Lectura / comentari de textos 0 10 10
Total 50 50 100

Bibliografia

 • Juvinyà Canal, Dolors (2011 ). La promoción de la salud, 25 años después. Girona: Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona :Documenta Universitaria. Recuperat 02-10-2013, a http://www.edu-library.com/ca/show?id=531 Catàleg
 • Mariano Hernán, Antony Morgan, Ángel Luis Mena (2010). Formación en salutogenesis y activos para la salud. Granada: Escuela Andaluza de salud Pública.
 • McKenzie, J; Neiger, B; Thackeray, R. (2011). Planificació, Implementació i Avaluació de programes de promoció de la salut. (Primera). Girona: Documenta Universitaria. Col. Càtedra de Promoció de la Salut, 5.
 • Lindström, B; Eriksson, M. (2011). Guía del Autoestopista Salutogénico. (Primera). Girona: Documenta Universitaria. Col. Càtedra de Promoció de la Salut, 1.
 • Foot, Jane (2012). What makes us healthy? The asset approach in practice: evidence, action, evaluat (Primera). United Kingdom: . Recuperat , a www.janefoot.co.uk
 • Foot, Jane; Hopkins, Trevor (2010). A glass half-full: how an asset approach can improve community health and well-b (Primera). United Kingdom: I&DeA improvement and development agency. Recuperat , a www.janefoot.co.uk
 • Juvinyà, D i Arroyo, H. (2011). La promoció de la salut 25 anys després (Primera). Girona: Documenta Universitaria. Col. Càtedra de Promoció de la Salut, 4..
 • Organització Mundial de la Salut (2011). Fites en la Promoció de la Salut. Les declaracions de les conferències mundials (Primera). Girona: Documenta Universitaria. Col. Càtedra de Promoció de la Salut, 2..
 • Organització Mundial de la Salut (2009). Milestones in health promotion. Statements from global conferences (Primera). Ginebra: Organització Mundial de la Salut. Recuperat , a http://www.who.int/healthpromotion/milestones/en/
 • Organització Mundial de la Salut (2014). Alfabetitzación para la salud. Datos Contrastados (Primera). Girona: Documenta Universitaria. Col. Càtedra de Promoció de la Salut, 12..
 • Organització Mundial de la Salut. Comissió de Determinants Socials de la Salut (2009). Subsanar las desigualdades en una generación. Informe final (Primera). Ginebra: Organització Mundial de la Salut. Recuperat , a http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44084/1/9789243563701_spa.pdf
 • Marmot, M. (2013). Health inequalities in EU. Final report of a consortium (Primera). European Comission Directorate-General for Health and Consumers. Recuperat , a http://ec.europa.eu/health/social_determinants/docs/healthinequalitiesineu_2013_
 • International Union for Health Promotion and Education. (1999). La evidencia de la eficacia en promoción de la salud. Parte I (Primera). Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo. Recuperat , a http://www.msssi.gob.es/va/profesionales/saludPublica/prevPromocion/docs/Parte_1
 • International Union for Health Promotion and Education. (1999). La evidencia de la eficacia en promoción de la salud. Parte II (Primera). Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo. Recuperat , a http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/docs/Parte_2.pd
 • Comision para reducir las desigualdades Sociales en España. (2010). Avanzando hacia la equidad. Propuesta de políticas e intervenciones para reducir (Primera). Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. . Recuperat , a http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desig
 • Organització Mundial de la Salut (2014). Esatdísticas Sanitarias Mundiales 2014 (Primera). Ginebra: Organització Mundial de la Salut. Recuperat , a http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131953/1/9789240692695_spa.pdf?ua=1
 • Mantilla, L; Chahín, I.D. (2012). Habilidades para la vida. Manual para aprenderlas y enseñarlas (Vuitena). Bilbao: EDEX.
 • Kansas University (2015). Caja de herramientas comunitarias. Recuperat 24/09/2015, a http://ctb.ku.edu/es
 • Organització Mundial de la Salut (1998). Promoción de la Salud. Glosario (Primera). Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo. Recuperat , a http://www.mecd.gob.es/dms-static/beb68e02-9e99-490f-897f-792d1af6b783/glosario-
 • Mittelmark M, Sagy S, Eriksson M, Bauer G, Pelikan J, Lindström B, Espnes G, edi (2016). The Hanbook of Salutogenesis (Primera). Suissa: Springer.
 • Whitehead M (1991). Los conceptos y principios de la equidad en salud (Primera). Washington DC: Organización Panamericana de la Salud.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposició dels punts claus dels documents treballats 10
Debat i intercanvi dels punts claus dels documents 10
Proposta d'una estratègia de promoció de la salut. 10
Buscar evidències en la promoció de la salut relacionades amb un àmbit. 10
Identificar aspectes claus de documents 10

Qualificació

Realització i entrega de les activitats proposades al llarg de l'assignatura. La nota d'aquestes activitats representarà un 60% de la nota final.

L'assistència mínima requerida a les sessions és d'un 80%. Aquesta representarà un 30% de la nota final de l'assignatura.

La partyicipació activa a les sessions i activitats proposades durant les sessions representarà un 10% de la nota final.