Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Una gestió ambiental responsable és necessària per afrontar el canvi ambiental. Els científics i gestors del territori utilitzen els SIG per estudiar l'estat del medi ambient, elaborar informes sobre els fenòmens ambientals, i modelitzar com el medi ambient respon a factors naturals i d'origen humà. En aquest curs es treballen tècniques d'anàlisi espacial dels models ràster i vectorial: des del disseny i creació de bases de dades a la resolució de problemàtiques ambientals a partir de l'anàlisi multicriteri, tridimensional, geoestadístic, de xarxes i la modelització.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (60%), Anglès (40%)

Competències

 • CG1 - Treballar en equip, sobretot a nivell multidisciplinar, procurant incorporar les aportacions fruit d'una reflexió compartida.
 • CG2 - Obtenir i seleccionar les fonts i la informació utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació, especialitzades, per desenvolupar una investigació original i que incorpori idees, de manera crítica i creativa.
 • CG4 - Analitzar situacions noves i complexes i dissenyar diverses estratègies alternatives per a la seva solució.
 • CE1 - Aplicar el concepte de complexitat a l'anàlisi ia la interpretació dels processos i canvis ambientals.
 • CE5 - Jerarquitzar, en base al concepte d'escala, els factors que incideixen en els casos d'estudi, des de l'àmbit local fins a l'àmbit internacional.
 • CE6 - Aplicar i interpretar mètodes i dades estadístiques i Sistemes d'Informació Geogràfica en la planificació del territori i en la conservació de la biodiversitat.

Continguts

1. Edició avançada de dades

          1.1. Model cartogràfic de les dades

2. Principals funcions d'anàlisi espacial

          2.1. Funcions amb Spatial Analyst ArcGis 10

                    2.1.1. Conversió de formats

                    2.1.2. Àlgebra de mapes

                    2.1.3. Càlcul de mapes de distància

                    2.1.4. Distàncies ponderades

                    2.1.5. Rutes òptimes

          2.2. Funcions amb 3D Analyst ArcGis 10

                    2.2.1. Generar models tridimensionals del terreny

                    2.2.2. Càlcul d'àrees i volums

                    2.2.3. Anàlisi de conques visuals

                    2.2.4. Anàlisi de pendents i orientacions

                    2.2.5. Escenaris tridimensionals

          2.3. Funcions amb Geostatistical Analyst ArcGis 10

                    2.3.1. Exploració de dades

                    2.3.2. Eines de modelització de dades per al Krigin

3. Land Change Modeler (per a ArcGIS 10)

          3.1. Modelització i predicció del canvi

          3.2. Avaluar l'impacte del canvi sobre hàbitats i biodiversitat

          3.3. Planificar pel futur

4. Fotogrametria aèria amb tecnologia dron

          4.1. Característiques drons i tipus de sensors

          4.2. Planificació de vols

          4.3. Presa d'imatges i dades amb drons

          4.4. Post-processament d'imatges i dades obtingudes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 15 10 25
Classes expositives 10 0 10
Classes pràctiques 20 10 30
Lectura / comentari de textos 0 10 10
Total 45 30 75

Bibliografia

 • Gorr, Wilpen L (2007 ). GIS tutorial : workbook for ArcView 9 : updated for ArcGIS 9.2 (2nd ed.). Redlands: ESRI Press. Catàleg
 • Steinberg, Steven J (2006 ). GIS : geographic information systems for the social sciences : investigating space and place . Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications. Catàleg
 • Scally, Robert (2006 ). GIS for environmental management . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Wong, David W. S (cop. 2005 ). Statistical analysis of geographic information with ArcView GIS and ArcGIS . Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Batty, Michael (cop. 2005 ). GIS, spatial analysis, and modeling . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Ralston, Bruce A (cop. 2002 ). Developing GIS solutions with MapObjects and Visual Basic . [Santa Fe, NM]: Onword Press. Catàleg
 • Skidmore, Andrew (2002 ). Environmental modelling with GIS and remote sensing . London: Taylor & Francis. Catàleg
 • DeMers, Michael N (cop. 2002 ). GIS modeling in raster . New York [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Christakos, George (cop. 2001 ). Temporal GIS : advanced functions for field-based applications . Berlin [etc.]: Springer. Catàleg
 • Rigaux, Philippe (2001 ). Spatial Databases with application to gis . San Francisco: Morgan Kaufmann. Catàleg
 • Fotheringham, Stewart Wegener, Michael (cop. 2000 ). Spatial models and GIS : new potential and new models . London [etc.]: Taylor & Francis. Catàleg
 • Wadsworth, Richard (1999 ). GIS for ecology : an introduction . Essex [etc.]: Longman. Catàleg
 • Bähr, Hans-Peter (cop. 1999 ). GIS for environmental monitoring . Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchlandlung. Catàleg
 • Malczewski, Jacek (cop. 1999 ). GIS and multicriteria decision analysis . New York [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Mitchell, Andy (cop. 1999 ). The ESRI guide to GIS analysis . Redlands [CA, Estats Units d'Amèrica]: Environmental Systems Research Institute. Catàleg
 • Molenaar, Martien (1998 ). An Introduction to the theory of spatial object modelling for GIS . London [etc.]: Taylor & Francis. Catàleg
 • Fotheringham, Stewart (1994 ). Spatial analysis and GIS . London: Taylor & Francis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques amb funcions d'anàlisi espacial 50
Resolució cas pràctic 50

Qualificació

Es tracta d'una assignatura eminentment pràctica, amb la utilització del SIG ArcGis 10. Es veuran múltiples eines i processos i es plantejarà la resolució d'un cas d'anàlisi espacial.

L'assoliment de es competències i habilitats per part de l'alumne s'avaluaran mitjançant un conjunt d'activitats pràctiques, lectures i resolució de casos. Es treballaran les diferents fases d'implementació d'un SIG: anàlisi de l'estructura i necessitats de l'organització, processos d'adquisició de dades, disseny i creació d'una base de dades i resolució de problemes mitjançant l'anàlisi espacial.

Per aprovar l'asignatura, ja que les pràctiques formen part d'un procés acumulatiu, caldrà tenir aprovada la mitjana ponderada de les diferents qualificacions, i no haver suspès més d'una pràctica de les proposades.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:

- L’assistència a les classes teòriques i pràctiques és obligatòria i es controla a cadascuna de les sessions. S’exigeix l’assistència al 80% de les mateixes. El no compliment d'aquest requisit derivarà en l'avaluació de l'assignatura com a no presentat.

- També resultarà en una qualificació de no presentat la manca d'entrega d'alguna de les activitats d'avaluació plantejades a classe.

Observacions

1. Per a cursar aquesta assignatura cal tenir coneixements bàsics de SIG, corresponent al nivell assolit en l'assignatura del Màster de “Fonaments de Sistemes d'Informació Geogràfica”, o bé en el Grau de Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient i el Grau de Ciències Ambientals.

2. Les tutories es realitzen amb cita prèvia, per correu electrònic.

Assignatures recomanades

 • Fonaments de SIG