Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Planejament urbanístic. Infraestructures. Xarxes bàsiques de serveis urbans. Vialitat. Instal·lacions específiques. Sanejament. Aigua. Enllumenat públic. Electricitat. Gas. Execució, control i manteniment.
Crèdits:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI COMAS BARON  / JOAQUIM REDA LLAMBRICH
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

  • CG4- Saber comunicar les conclusions dels coneixements i raons últimes que les sustenten-a públics especialitzats o no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • CE19- Coneixements sobre construcció, edificació, instal · lacions, infraestructures i urbanisme en l'àmbit de l'enginyeria industrial
  • CE23- Coneixements i capacitats per realitzar verificació i control d'instal · lacions, processos i productes.
  • CE24- Coneixements i capacitats per realitzar certificacions, auditories, verificacions, assajos i informes.

Continguts

1. Planejament urbanístic

2. Vialitat

3. Xarxes bàsiques de serveis urbans

4. Instal•lacions específiques

          4.1. Sanejament

          4.2. Aigua

          4.3. Enllumenat públic

          4.4. Electricitat

          4.5. Gas

5. Execució, control i manteniment

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 50 75 125
Total 50 75 125

Bibliografia

  • Código técnico de la edificación (2007 ) (2ª ed.). Madrid: AENOR. Recuperat 02-07-2014, a Catàleg
  • Alabern Valentí, Eduard (DL 1999 ). Infraestructuras urbanas : ejecución, inspección y control de las obras de urbanización, implantación y coordinación de les redes de servicios, secciones estructurales de firmes urbanos, actualización método MSV de costes de urbanización . [Barcelona?: els autors]. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis Presentació d'exercicis proposats al llarg del curs. Nota mínima de cada exercici 5 sobre 10. Recuperables al llarg del curs. 75
Pràctiques Visites i casos pràctics. No són recuperables. Els informes sí que són recuperables al llarg del curs. Nota mínima 5. 25

Qualificació

Al llarg del curs es presentarà un treball amb diferents apartats que servirà per avaluar l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
NP = No presentar el treball o alguna part del treball.

Assignatures recomanades

  • Construcció industrial
  • Instal·lacions industrials