Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Direcció d'operacions aplicades a la industria de béns i servies. Decisions tàctiques de producció: planificació de la producció (a nivell de pla mestre, MRP I), control de la capacitat (CRP i MRP II), gestió d'estocs. Models de Gestió (JIT, TOC, Lean Management). Aplicacions informàtiques de gestió.
Crèdits:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RODOLFO DE CASTRO VILA
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (5%), Anglès (20%)

Competències

  • CG3- Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • CE8- Capacitat per dissenyar i projectar sistemes de producció automatitzats i control avançat de processos.
  • CE9- Coneixements i capacitats per organitzar i dirigir empreses.
  • CE10- Coneixements i capacitats d'estratègia i planificació aplicades a diferents estructures organitzatives.

Continguts

1. Introducció al Production & Operation Management

2. Decisions Estratègiques. Planificació Agregada de la Producció

3. Planificació de materials i recursos de producció.

4. Lean Management

5. Programació Operacions

6. Supply Chain Management

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 16 35 51
Classes expositives 20 14 34
Prova d'avaluació 2 10 12
Treball en equip 12 16 28
Total 50 75 125

Bibliografia

  • Heizer, Jay (cop. 2001 ). Dirección de la producción : decisiones estratégicas (6ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen d'avaluació Demostrar els coneixements apresos mitjançant un test multi resposta i la resolució de problemes 40
Lliurament memòria casos en Aula infomàtica Respondre satisfactòriament les preguntes que es formulin en els casos que es treballaran a l'aula informàtica. Es valorarà l'assistència a les sessions d'informàtica 30
Resolució de Problemes AC Donar solució justificada als casos que es proposin en els exercici d'avaluació continuada. Aquests seran casos a resoldre, test multiresposta a classe o resolució d'exercicis 30

Qualificació

Es valorarà l'assistència a totes les sessions, sigui de teoria, practica o practica d'aula informàtica.

Hi haurà activitats individuals i d'altres en grup. Una activitat no presentada dins el termini establert serà compatibilitzada com a zero i no es podrà recuperar.

El càlcul serà segons els percentatges establerts en el criteris d'avaluació.

Observacions

És important que la base de l'assignatura és Gestió de la Producció dels Graus en Enginyeria (Mecàcnica, Química, Electrònica, Elèctrica i en Tecnologies Industrials)

Assignatures recomanades

  • Direcció estratègica i empresarial