Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
To know all the things related with new technologies in manufacturing processes. Explain the aided systems used in different steps of the product life cycle. Understand the integration between processes and production. Explain the modern technologies in production. Know concepts of CAD/CAM/CAE. Process planning and production planning and control, its integration: (CAPP&PPC). The description about flexible manufacturing and integrated manufacturing. The informatics systems like the optimal tool to help the integration in the different steps in product life cycle. The Flexible manufacturing management and production
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • CB01 Analitzar, avaluar i sintetitzar els punts forts i febles de qualsevol actuació professional, també de la pròpia, per emprendre un procés de millora en la innovació empresarial o gestió de la tecnologia.
 • CB02  Recollir i seleccionar informació rellevant que permeti desenvolupar una recerca original relacionada amb la innovació empresarial o gestió de la tecnologia
 • CB03  Analitzar, avaluar i sintetitzar críticament i creativament les idees noves i complexes en els textos científics del camp de la innovació, empresa, gestió, desenvolupament de producte o processos tecnològics
 • CB05  Gestionar processos empresarials o tecnològics
 • CB06  Utilitzar sistemes i eines que ajudin a la presa de decisions en temes d'innovació i gestió tecnològica
 • CB07  Aplicar eines i tècniques creatives en la planificació, desenvolupament i avaluació de projectes d'innovació i gestió tecnològica
 • CB09  Liderar el treball en equip (també multidisciplinar i/o en entorns internacionals) i valorar els processos que s'estableixen i els rols que es desenvolupen incorporant les modificacions fruit de la reflexió compartida
 • CB13  Comunicar-se en llengua anglesa, en diferents formats i contextos sobre temes de la seva especialitat
 • CE06  Promoure reflexions que afavoreixin un avenç en la millora de la sostenibilitat ecològica, econòmica i humana, en les propostes d'actuació que es plantegin des del propi camp d'investigació i/o àmbit laboral especialment de la innovació, empresa, gestió i tecnologia
 • CE07  Estructurar mètodes de generació i desenvolupament d'idees que conjuntament amb l'anàlisi de processos de vigilància tecnològica portin a la definició de patents i creació d'empreses.

Altres Competències

 • To acquire knowledge concerning to production system
 • To model processes and production activities

Continguts

1. Introduction to manufacturing processes

2. New trends in the innovation production systems

3. Production in a CIM philosophy

4. Design Engineering

5. Process Engineering

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 1 0 1
Classes expositives 10 12 22
Classes participatives 11 2 13
Classes pràctiques 4 7 11
Lectura / comentari de textos 2 4 6
Prova d'avaluació 1 15 16
Resolució d'exercicis 0 11 11
Total 29 51 80

Bibliografia

 • Boothroyd G., Knight W.A. (2006). Fundamentals of MAchining and Machine tools. Taylor and Francis. Catàleg
 • Groover M.P. (1984). CAD/CAM Computer Aided Design and Manufacturing. Prentice Hall. Catàleg
 • Gu P., Norrie, D.H (1995). Intelligent Manufacturing and Planning. Chapman Hall. Catàleg
 • Halevi and Weill (1995). Principle of Process Planning. Chapman Hall. Catàleg
 • Koenig (1990). Manufacturing engineering. Taylor and Francis. Catàleg
 • Koenig (1990). Computer integrated manufacturing. Taylor Francis. Catàleg
 • Maleki (1991). Flexible Manufacturing Systems. Prentice Hall. Catàleg
 • Mitchell (1991). CIM systems. Prentice Hall. Catàleg
 • Regh (1994). Computer Integrated Manufacturing. Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Manufacturing lab Practical Session Assistance. Active learning using machines
Experimental design Complete work memory, with introduction experimental design, test carried out and results obtained
Course reading nº 1 Critical analysis of the given assignment, based on lectures and oral presentation
Part Decission Draw part sheet done by CAD system
Route sheet documentation Consistent and Robust route sheets presentation
Exposition Information research work preparation and
Ability to conduct a public presentation based on the work
Final exam Complete and good quality of the answers

Qualificació

Final Mark =
0,10 x Debates + 0,25 x Presentations + 0,20 x Course readings + 0,45 x Final exam