Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Registre General Sanitari d’aliments. Identificació i caracterització de factors de perill, determinació de l’exposició i caracterització del risc. Sistema d’anàlisi de perills i control de punts crítics (APPCC). Agències de Seguretat Alimentària i Xarxes d'Avís Alimentari. Traçabilitat d’aliments biotecnològics.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA PLA DE SOLA MORALES  / MARC YESTE OLIVERAS
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

  • CG2 - Cercar, obtenir, organitzar i interpretar informació bàsica i aplicada amb raonament crític i adquirir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar la seva formació d'una manera autònoma.
  • CG3 - Capacitat per estructurar i transmetre oralment i per escrit coneixements i raonaments a diversos tipus de públic (expert i no expert), de forma clara, adecuada original i creativa.
  • CE-5 - Desenvolupar una consciència crítica en relació als condicionants socioculturals i les implicacions ètiques dels avenços de la biotecnologia en l'àmbit alimentari.
  • CE-6 - Saber aplicar la legislació que regula la investigació i el desenvolupament de productes alimentaris i biotecnològics, la protecció legal de productes i processos i els mecanismes de transferència i explotació de resultats.

Continguts

1. Agències de seguretat alimentària: europea (EFSA), espanyola (AESAN), catalana (ACSA)

2. Gestió de crisis alimentàries

3. Traçabilitat d'aliments biotecnològics

4. Sistema d’anàlisi de perills i control de punts crítics (APPCC)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 0 4
Classes expositives 8 8 16
Seminaris 8 0 8
Treball en equip 0 37 37
Tutories 6 0 6
Total 26 45 71

Bibliografia

  • EFSA. Recuperat , a http://www.efsa.europa.eu/en.html
  • ACSA. Recuperat , a http://www.gencat.net/salut/acsa/Du12/html/ca/Du12/
  • AESAN. Recuperat , a http://www.aesan.msc.es/aesa/web/AESA.jsp
  • Cugat i Pujol, Glòria (2004 ). L'Autocontrol als establiments alimentaris : guia per a l'aplicació de l'autocontrol basat en el Sistema d'Anàliside Perills i Punts de Control Crític . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Catàleg
  • Berenguer Pérez, Celia. Seguiment d'un sistema de traçabilitat animal. |c2002: . Catàleg
  • Morató Isern, Ferran. Millora d'un sistema de control de qualitat i implantació d'un pla d'higiene i de traçabilitat en un procés productiu d'alimentació animal. |c2006: . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
exposició dels continguts avaluació continuada: assistència, interès i participació 20
seminaris impartits per membres d'agències de seguretat i experts en seguretat alimentària i traçabilitat assistència obligada 10
treball en equip sobre un tema o cas pràctic a escollir preparació, exposició i defensa en públic 25
tutories seguiment de la preparació del treball 15
seminaris de presentació dels treballs participació en el debat 30

Qualificació

Es valorarà l'assistència, interès i participació de manera continuada a les sessions expositives i seminaris.

Treball en grup: es valorarà la preparació (incloses tutories), l'estructura, els continguts, l'exposició oral i la defensa en el debat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualtificació de No Presentat s'obtindrà si no s'assoleix el 80% d'assistència a les sessions programades; i/o no es realitza el treball