Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Consisteix en l'elaboració d'un informe escrit sobre un cas o qüestió jurídica pràctica, que bé pot estar extret de la realitat o haver estat dissenyat ad hoc de manera que plantegi qüestions i problemes de fons en relació amb l'assessoria jurídica o la litigació, i inclourà així mateix la seva defensa oral davant un tribunal.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Competències

 • B1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • B4- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • CE5- Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats
 • CE8- Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic.
 • CE10- Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 • CE13- Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, d'acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

Continguts

1. Resolució d'un supòsit pràctic. Elaboració d'un informe i defensa oral davant un tribunal, sobre un supòsit o una qüestió jurídica pràctica extreta de la realitat o dissenyada ad hoc i que plantegi problemes en relació a l'assessorament jurídic i la litigació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 21 129 150
Total 21 129 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Resolució d'un supòsit pràctic Memòria escrita 70
  Defensa oral d'un supòsit pràctic Presentació i defensa de la resolució d'un supòsit pràctic 30

  Qualificació

  Memòria escrita del treball: 70% de la nota final. El tutor valora el contingut, l’argumentació i l'adequació del contingut al que s'ha demanat.

  Defensa oral: 30% de la nota final. El Tribunal format per tres membres avalua la capacitat d'expressió oral / exposició que tingui l'alumne i l'adequació del contingut al que s'ha demanat.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Constarà com a No presentat l'alumne que no lliuri el TFM escrit