Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Xarxes en turisme, gestió de xarxes i governança
Crèdits:
3

Grups

Grup ES

Durada:
Anual
Professorat:
DANIEL BLASCO FRANCH
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup F

Durada:
Anual
Professorat:
DANIEL BLASCO FRANCH
Idioma de les classes:

Competències

  • E2 Aplicar, de manera reflexiva i crítica, metodologies d'investigació transdiciplinar i multidisciplinar a la realitat turística
  • E4 Integrar les diferents sensibilitats i llenguatges del turisme per construir un discurs propi i compartir-lo en entorns acadèmics i/o professionals
  • E5 Detectar i gestionar la complexitat dels destins i els productes turístics
  • T3 Identificar les pròpies capacitats de aprenentatge, els contextos on aquestes capacitats es desenvolupen amb més eficàcia, i aprofitar al màxim aquestes potencialitats al servei de la pròpia formació, la investigació i la millora professional
  • T5 Medir les competències i habilitats personals i organitzatives i desenvolupar lideratge

Continguts

1. Gobernanza y redes en turismo

2. Introducción al análisis de redes sociales

3. Gestión de redes turísticas

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 3 0 3
Classes expositives 8 2 10
Classes participatives 4 0 4
Elaboració de treballs 2 40 42
Exposició dels estudiants 3 8 11
Tutories 5 0 5
Total 25 50 75

Bibliografia

  • Dredge, D. (2006). Policy networks and the local organisation of tourism. Tourism Management , 27(), 269-280 Catàleg
  • Rhodes, R. A. W (1997 ). Understanding governance : policy networks, governance, reflexivity, and accountability . Buckingham [etc.]: Open University Press. Catàleg
  • Scott, Noel (cop. 2008 ). Network analysis and tourism : from theory to practice . Buffalo, NY: Channel View Publications. Catàleg
  • Granovetter, Mark S. (1973). The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, 78(6), 1360-1380 Catàleg
  • Bramwell, Bill Lane, Bernard (cop. 2000 ). Tourism collaboration and partnerships : politics, practice and sustainability . Clevedon [etc.]: Channel View. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboración de trabajos Capacidad de Análisis y síntesis de un caso práctico, aplicando los contenidos tratados en clase. 60
Exposición Oral Capacidad de comunicación del trabajo realizado. 20
Aprendizaje cooperativo Ejercicios realizados en clase siguiendo la metodología de aprendizaje basado en problemas. 20

Qualificació

La nota final se obtiene con la siguiente fórmula: nota del Trabajo * 0,5 + presentación oral * 0,15 + Aprendizaje colaborativo * 0,15 + Ejercicios individuales * 0,20 = nota final

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No entregar el trabajo final representa un No Presentado