Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estructura, organització molecular i activitat cel·lular.Comunicació intracel·lular i senyalització intercel·lular.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DOLORES BRIZ GONZALEZ  / MARC YESTE OLIVERAS
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • 1. Identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context d'investigació o professional.
 • 2. Contribuir al teixit europeu d'investigació i desenvolupament amb una visió àmplia i multidisciplinària dins dels camps biològic, biotecnològic, bioquímic, químic i biomèdic.
 • 4. Comunicar de forma clara i concisa els seus coneixements, les seves conclusions i les implicacions ètiques i socials del seu camp de treball a públics especialitzats i no especialitzats ( divulgació científica).
 • 5. Actualitzar i prosseguir els seus estudis de forma auto-dirigida i autònoma, recollint i seleccionant la informació necessària que permeti una investigació original i que aporti nous coneixements.
 • 11. Identificar i analitzar les mecanismes moleculars bàsics que operen en els éssers vius, particularment l'home, així com les seves aplicacions en diferents camps d'investigació.
 • 14. Identificar les bases cel·lulars i moleculars de les enfermetats humanes ( en àrees concretes d'especialització) demostrant un coneixement de la complexitat bioquímica d'aquestes.

Continguts

1. Estructures cel•lulars i comunicació intracel•lular. 1.1. La membrana plasmàtica: estructura i funcions 1.2. Sistema endomembranós: estructura i funció. Trànsit vesicular. Secreció i endocitosi. 1.3. El citoesquelet. 1.4. El nucli cel•lular i el trànsit nucli-citoplasma.

2. Senyalització cel•lular. 2.1. Principis bàsics de la senyalització cel•lular. 2.2. Senyalització a la superfície cel•lular: els missatgers extracel•lulars i els seus segons missatgers 2.3. Receptors acoblats a proteïna G 2.4. Transducció intracel•lular de la senyal per fosforilació de residus tirosina 2.5. Missatges intracel•lulars: el calci, l’cAMP i l’òxid nítric. 2.6. Senyalització intercel•lular: Reguladors locals, neurotransmissors i hormones

3. Estudi de l’activitat cel•lular: tècniques cel·lulars i moleculars.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 15 15
Classes expositives 12 25 37
Exposició dels estudiants 6 8 14
Prova d'avaluació 3 0 3
Tutories 6 0 6
Total 27 48 75

Bibliografia

 • Alberts, Bruce (cop. 2008 ). Molecular biology of the cell (5th ed.). New York [etc.]: Garland. Catàleg
 • Lodish, Harvey F. (2008). Molecular Cell Biology (Sisena). New York: W.H. Freeman. Catàleg
 • Lodish, Harvey F. (cop. 2005 ). Biología celular y molecular (5ª ed.). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Karp, Gerald (2009). Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments (Sisena). Gainesville: Wiley. Catàleg
 • Nelson, David L (2009 ). Lehninger principios de bioquímica (5a ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Berg, Jeremy Mark (cop. 2008 ). Bioquímica . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Lewin, Benjamin (2004 ). Genes VIII . Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Becker, Wayne M (cop. 2007 ). El Mundo de la célula . Madrid [etc.]: Addison Wesley. Catàleg
 • Cooper, Geoffrey M (cop. 2008 ). La Célula (4 ed.). Madrid: Marbán. Catàleg
 • Mathews, Christopher K (cop.2002 ). Bioquímica . Madrid [etc.]: Pearson Educación :Addison Wesley. Catàleg
 • Voet, Donald (cop. 2006 ). Bioquímica : 3a edición . Buenos Aires [etc.]: Médica panamericana. Catàleg
 • Devlin, Thomas M., 1929- (2004 ). Bioquímica : libro de texto con aplicaciones clínicas (4 ed.). Barcelona: Reverté. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectura, discussió i exposició d'articles científics S'avaluarà la qualitat dels resums entregats i de l'exposició dels estudiants, tant pel que fa a la forma com al contingut. Així mateix es valorarà l'assistència i participació a les sessions de discussió i exposició dels articles científics. En un dels exercicis com a mínim hi haurà co-avaluació dels estudiants. 30
Prova global S'avaluarà l'aprenentatge dels continguts de l'assignatura globalment mitjançant una prova escrita. En el cas de preguntes tipus test de resposta múltiple, per a la correcció s'aplicarà la fórmula següent: nombre de respostes correctes - 1/3 del nombre de respostes incorrectes. 70

Qualificació

Per superar l'assignatura serà necessari que la qualificació final sigui igual o superior a 5 sobre 10. Tanmateix, és condició necessària però no suficient haver obtingut una qualificació mínima de 3 sobre 7 en la prova global.
La nota de la prova global serà recuperable mitjançant la qualificació que s'obtingui en una prova escrita similar a aquesta. En aquest cas, la nota màxima que es podrà obtenir serà de 5 punts sobre els 10 totals de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT en el cas de no presentar el resum i exposició dels articles científics i/o en el cas de no realitzar la prova escrita global.