Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Turisme 2.0
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA MARIA ALVADO TEIXIDO  / JOAQUIN RAFAEL GARCIA-LAVERNIA GIL
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

  • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
  • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
  • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats

Continguts

1. Què és el 'Travel 2.0'

2. Pre-viatge: Canvis en la demanda i webs d'opinions

3. Viatge: Natius digitals i oferta 2.0

4. Post-viatge: Identitat digital i recomanació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 20 0 20
Exposició dels estudiants 9 0 9
Prova d'avaluació 2 0 2
Treball en equip 4 40 44
Total 35 40 75

Bibliografia

  • Burgos, D. (2001). Comercio electrónico, publicidad y marketing en internet. McGraw Hill.
  • Hosteltur. Hosteltur. Recuperat, a http://www.hosteltur.com
  • alojamientosconectados. Recuperat , a http://www.alojamientosconectados.es
  • Acarenza, M. (2010). Marketing hotelero. Trillas.
  • Algarra, A. (2012). La importancia de las redes sociales para los hoteles. Buuteeq,, . Recuperat , a http://www.buuteeq.com
  • Pérez P Jesús M (2014). TRAVEL 2.0: NUEVA FORMA DE VIAJAR 2.0: UNA FORMA VIAJAR. Universidad de Jaen,,

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració d'un projecte de Travel 2.0 Es concretaran el primer dia de curs 50
Exposició dels treballs elaborats per part dels alumnes Correcta expressió. Suports audiovisual i capacitat de resposta a les qüestions plantejades. 20
Examen Examen de continguts, habilitats i competències 30

Qualificació

TOTES les activitats són obligatòries i imprescindibles per a l’avaluació contínua. Per tant, és INDISPENSABLE per aprovar l'assignatura la realització de TOTES les activitats avaluadores.
NO es tindrà en compte en la nota final l'assistència a clase.

L'avaluació continuada quedarà incompleta si no es fan totes les activitats, per la qual cosa l'alumne haurà de qualificar l'assignatura en base a l'avaluació única.

Els alumnes que no puguin seguir el sistema d'avaluació continuada hauran de fer avaluació ÚNICA.

L’AVALUACIÓ ÚNICA es farà mitjançant una prova escrita en la qual s’inclouen TOTS els temes que apareixen en l’apartat “Contingut” de l’assignatura, juntament amb TOTS aquells aspectes tractats al llarg de l’assignatura. La qualificació de l'assgnatura serà la nota resultant d'aquesta prova (100%).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindran la qualificació de "No presentat" els alumnes que no hagin ni seguit l'avaluació contínua, ni s'hagin presentat a l'avaluació única.