Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L’objectiu de l’assignatura és dotar a l’estudiant dels coneixements teòrics i pràctics, així com dels mecanismes utilitzats pels professionals del turisme a l’hora de dissenyar un nou producte, basant-se en el profund coneixement dels ja existents i de la seva posició en un mercat altament competitiu.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ESTER NOGUER JUNCA
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (35%), Anglès (10%), Francès (5%), Alemany (5%), Italià (5%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. TEMA 1. Introducció

          1.1. Definició, components i agents d'una destinació turística

          1.2. L'espai turístic (atracció, complementari i residencial)

          1.3. El codi turístic (nodes i espais semiològics)

          1.4. Nous productes turístics (dark tourism, turisme creatiu...)

2. TEMA 2: Creació de nous productes turístics

          2.1. Concepte, finalitats i versions dels projectes

          2.2. Fases de creació d'un producte turístic

          2.3. Estudi de casos

3. TEMA 3. Comercialització de nous productes

          3.1. Canals offline

          3.2. Canals online

          3.3. Estudi de casos

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 30 50 80
Elaboració de treballs 30 40 70
Total 60 90 150

Bibliografia

 • ANTÓN CLAVÉ, S (2005). Parques temáticos. Ariel.
 • BIGNÉ ALCAÑIZ, E.; FONT AULET, X. Y ANDREU SIMÓ, L (2000). Marketing de destinos turísticos. Análisis y estrategias de desarrollo. Esic.
 • CALLE VAQUERO, M. (2006). De la ciudad histórica como destino turístico. Ariel.
 • EJARQUE, J. (2005). Destinos turísticos de éxito: Diseño, Creación, gestión y marketing. Pirámide.
 • ELIZAGARATE, V. de. (2003). Marketing de ciudades. Pirámide.
 • FONT J. (2004). Casos de turismo cultural. Ariel.
 • IGLESIAS, J.R.; TALON, P.;GARCIA-VIANA,R. (2007). Comercialización de productos y servicios turísticos. EDITORIAL SINTESIS.
 • KOZAK, M. Y ANDREU, L. (2006). Progress in toruism marketing. Elsevier.
 • MIDDLETON, V.T.C. (2001). Marketing in travel and tourism. Heinemann.
 • PIKE, S (2009). Destination marketing: an integrated marketing communication approach. Elsevier .
 • SEATON, A.V. y BENNET, M.M. (1996). Marketing Tourism Products: Concepts, Issues, Cases. Thomson Business Press .
 • SHOEMARKER, S y LEWIS, R.C. (2007). Marketing leadership in hospitality and tourism: strategies and tactics.... Pearson.
 • DONAIRE, J.A. (2008). Turisme cultural, entre l’experiència i el ritual. Bellcaire d'Empordà: Vitel.la.
 • FERNANDO VERA, J. (coord.) (2013). Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos. València: Tirant Humanidades.
 • DOS SANTOS, R. J. (2005). Antropología, comunicación y turismo. Estudios y Perspectivas en Turismo, 14(4), 293-310
 • NOGUER, E. (2014). La imatge turística del Pirineu català: el cas de la Vall de Camprodon . Universitat de Girona.
 • SAN EUGENIO, J. (coord.). (2009). Manual de comunicación turística. Girona: Documenta Universitaria.
 • MCCANNELL, D. (2006). El destí del simbòlic en l’arquitectura per al turisme. Nexus (Noves polítiques per al turisme cultural: Reptes, ruptures, respostes), 35(), 30-43
 • URBAIN, J. D. (2006). Del turisme al turista, o el món inesgotable?. Nexus (Noves polítiques per al turisme cultural: Reptes, ruptures, respostes), 35(), 20

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica 1: Anàlisi d'una oferta de turisme experiencial Es valorarà el treball escrit lliurat i la presentació oral 30
Pràctica 2: Presentació d'un nou producte turístic Es valorarà la presentació oral
15
Pràctica 3: Creació d'un nou producte turístic Es valorarà el treball escrit lliurat i la presentació oral

30
Prova escrita Prova individual 25

Qualificació

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE L’ASSIGNATURA

AVALUACIÓ CONTÍNUA:

Es considera avaluació contínua de l’assignatura a la suma de les 3 pràctiques exigides, les quals s'han de lliurar en paper i exposar oralment en la data determinada.
Els treballs escrits i les presentacions es poden fer en català, castellà, anglès i francès.

L'assistència a classe, tot i no ser obligatòria, es valorarà positivament.

Per aprovar l'assignatura és obligatori que la mitjana de les 3 pràctiques sigui igual o superior a 5.

AVALUACIÓ ÚNICA:

L’alumne es podrà acollir a l’avaluació única on el 100% de la nota serà un examen on entrarà tota la matèria exposada a classe i aquella que hi pugui aparèixer a la bibliografia de l’assignatura (tant la del disseny de l'assignatura com aquella facilitada pel professor a classe).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran “No Presentat” tot aquell alumne que no presenti ni el treball, ni la exposició ni es presenti a l’examen.

Observacions

Es recomana que l’alumne tingui present i repassi els conceptes de les assignatures a baix descrites com a “recomanades” ja que s’utilitzaran gran part d’ells. El plantejament de l’assignatura anirà encaminada a la lectura per part de l’alumnat de la bibliografia i com els coneixement adquirits es demostren a l’hora d’anar elaborant el treball.

Assignatures recomanades

 • Comptabilitat d'empreses turístiques
 • Creació d'itineraris i viatges combinats
 • Màrqueting turístic
 • Patrimoni de les destinacions
 • Tipologies i estratègies de destinacions turístiques
 • Turisme 2.0
 • Turisme sostenible
 • Turismes alternatius