Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Tècniques informàtiques i comunicatives
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANNA MARIA ALVADO TEIXIDO  / JOAQUIN RAFAEL GARCIA-LAVERNIA GIL
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (10%), Francès (5%), Italià (5%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. Noves tecnologies i màrqueting digital en el turisme

2. Internet, disseny web i dades

3. Text. Discurs i continguts web.

4. Imatges. Tipologia, galeries i llicències.

5. Xarxes socials. Sistemes de pagament en el turisme.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 28 45 73
Prova d'avaluació 27 50 77
Total 55 95 150

Bibliografia

 • CASANUEVA ROCHA, C. y GALLEGO AGUEDA, M.A. (2011). DIRECCION Y ORGANIZACION DE EMPRESAS TURISTICAS. Madrid: Piramide.
 • CASTAN FARRERO, J.M. et al (2003). LA LOGISTICA EN LA EMPRESA: FUNDAMENTOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFOR MACION Y DE LA (Primera). Madrid: PIRAMIDE.
 • Castells, Manuel (2002 ). Teorías para una nueva sociedad . [Santander]: Fundación Marcelino Botín. Catàleg
 • Castells, Manuel, 1942- (2003 ). La Societat xarxa a Catalunya . Barcelona: Rosa dels Vents :Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • CASTELLS, M. (2002). La galàxia Internet: Reflexions sobre Internet, empresa i societat. . Barcelona: Plaza & Janés.
 • CASTELLS, M. (2013). Xarxes d'indignació i d'esperança. . Barcelona: UOC.
 • CELAYA, JAVIER (2008). LA EMPRESA EN LA WEB 2.0: EL IMPACTO DE LAS NUEVAS REDES SOCIALES EN LA ESTRATEG. Barcelona: Ediciones Gestión.
 • DAVIS, F. (2010). La comunicacion no verbal. . Madrid: Alianza Editorial.
 • DIEZ FREIJEIRO, SARA (2006). TECNICAS DE COMUNICACION: LA COMUNICACION EN LA EMPRESA . Vigo: IDEASPROPIAS EDITORIAL.
 • KIRKPATRICK, DAVID (2010). El efecto Facebook. Barcelona: Ediciones Gestión.
 • MAQUEIRA, JUAN MANUEL (2009). MARKETING 2.0: EL NUEVO MARKETING EN LA WEB DE LAS REDES SOCIALES . Madrid: Ra-Ma.
 • LEVINE, R. y LOCKE, C (2009). EL MANIFIESTO CLUETRAIN: EL OCASO DE LA EMPRESA. Barcelona: Deusto SA Ediciones.
 • MUELA , C.; TEIXEIRA , E.; SAN MARTIN, M.A. (2012). Técnicas de comunicación oral y recursos de relaciones públicas. . Madrid: Dykinso.
 • ORNA, E.; STEVENS, G. (2001). Como usar la información en trabajos de investigación. . Barcelona: Gedisa.
 • Tubella Casadevall, Imma Castells, Manuel, 1942- Sancho Vinuesa, Teresa Roca, Meritxell Díaz de Isla, María Isabel Wellman, Barry (2007 ). La Transición a la sociedad red . Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova escrita de coneixements i competències
Activitat teòrica 20
Activitats pràctiques. Proves escrites i/o orals, utilitzant les eines de comunicació pertinents i les noves tecnologies Proves escrites i/o orals, utilitzant les eines de comunicació pertinents i les noves tecnologies.

Al llarg de cada sessió s'hauran de realitzar diferents tasques relacionades amb la comunicació a través de les noves tecnologies, que es proposaran setmanalment, després de la introducció teòrica.
60
Activitat teòrica - pràctica. Presentació integrada de tots els elements avaluadors del curs. Prova escrita i/o oral, utilitzant les eines de comunicació pertinents i les noves tecnologies.
Presentació integrada de tots els elements avaluadors.
20

Qualificació

L'avaluació del curs és continuada i estarà basada en les activitats pràctiques relacionades amb els continguts de l’assignatura, que són les següents:
1. Fer un logotip per a un producte, destinació o empresa turístics
2. Fer un web
3. Fer xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest…
4. Fer un blog i una landing page
5. Fer una newsletter i enviar amb mailchimp
6. Fer un codi QR i un núvol de paraules
7. Fer un pictochart i un Fer un gliffy
8. Fer un canvas i publicar-lo amb issuu
9. Fer un vídeo amb powtoon
10. Fer un meme i viralitzar


Les dates de cada una de les activitats avaluadores es comunicaran al principi del quadrimestre i constaran per escrit al moodle de l’UdG/Alexia.

TOTES les activitats són obligatòries i imprescindibles per a l’avaluació contínua. Per tant, és INDISPENSABLE per aprovar l'assignatura la realització de TOTES les activitats avaluadores.
NO es tindrà en compte en la nota final l'assistència a clase.

L'avaluació continuada quedarà incompleta si no es fan totes les activitats, per la qual cosa l'alumne haurà de qualificar l'assignatura en base a l'avaluació única.

Els alumnes que no puguin/vulguin seguir el sistema d'avaluació continuada hauran de fer avaluació ÚNICA.

Extraordinàriament, els alumnes que obtinguin una qualificació inferior a 5 en el procediment d'avaluació continuada, podran acollir-se al procediment d'avaluació única.

L’AVALUACIÓ ÚNICA es farà mitjançant una prova escrita en la qual s’inclouen TOTS els temes que apareixen en l’apartat “Contingut” de l’assignatura, juntament amb TOTS aquells aspectes tractats al llarg de l’assignatura. La qualificació de l'assgnatura serà la nota resultant d'aquesta prova (100%).


QUALIFICACIÓ FINAL
L'assignatura es considera suspesa si la nota final de l'avaluació continuada o única és inferior a 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindran la qualificació de "No presentat" els alumnes que no hagin ni seguit l'avaluació contínua, ni s'hagin presentat a l'avaluació única.

Observacions

Les dates de cada una de les activitats avaluadores es comunicaran al principi del quadrimestre i constaran per escrit al moodle de l’UdG/Alexia.
ÉS INDISPENSABLE per aprovar l'assignatura la realització de les cinc activitats avaluadores.
L’AVALUACIÓ ÚNICA es farà mitjançant una prova escrita en el que s’inclou tots els temes que apareixen en l’apartat “Contingut” de l’assignatura.