Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ADOLFO SANCHEZ BURON
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ADOLFO SANCHEZ BURON
Idioma de les classes:
Català (0%), Castellà (100%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per a la seva millora
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític
 • 25. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions

Continguts

1. HISTORIA Y NACIMIENTO DE LOS CRUCEROS

          1.1. Origen

          1.2. Impacto Social

2. SITUACIÓN ACTUAL Y PROYECCIÓN DE FUTURO

          2.1. Variación en los 20 últimos años.

          2.2. Tendencias de futuro.

3. MARCO LEGAL (en la CEE)

          3.1. Legislación en la UE.

          3.2. Crucero Combinado

4. Contratación, intermediación y garantías.

          4.1. Recomendaciones para la contratación, información.

          4.2. Seguros; menciones erróneas, reclamaciones.

5. Estaciones Marítimas y puertos de tránsito

          5.1. Estaciones marítimas

6. Indúsria de cruceros, evaluación y clasificación de los buques de cruceros.

          6.1. Destinos y temporadas

          6.2. Gamas y tamaños de cruceros

          6.3. Nomenclatura marinera básica

7. Aspectos básicos de la navegación. Nociones marineras

8. Organización de plantillas. Titulaciones. Cálculo indicadores de calidad

9. Capacidades y magnitudes técnicas. Huella del carbono Medidas y datos técnicos de interés Cargas, tiempos, consumos y residuos

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 9 11 20
Classes expositives 1 7 8
Classes participatives 5 2 7
Prova d'avaluació 19 21 40
Total 34 41 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Asistencia a las clases, máximo 4 faltas sin justificar para Evaluación continua. Más faltas a Evaluación final Asistencia a clase 5
  Participación. Durante el curso, se realizarán preguntas de entre los asistentes a clase. Es valora les aportacions dels alumnnes 10
  Actividad 1: Actividad 1: prueba individual (temas 1 y 2) Reposta a qüestions relacionades 25
  Actividad 2: prueba individual en aula (temas 3 y 4). Reposta a qüestions relacionades 15
  Actividad 3: prueba individual (temas 5 y 6) Reposta a qüestions relacionades 10
  Actividad 5: prueba individual (tema 9) Reposta a qüestions relacionades 10
  Actividad 4: prueba individual (temas 7 y 8) Reposta a qüestions relacionades 25

  Qualificació