Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
El patrimoni cultural com a eina testimonial de la cultura dels pobles. Protecció i legislació per a la seva conservació envers generacions futures. La importància de la gestió d´aquest llegat com a factor turístic.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SILVIA PUCHE CAPELLA  / JOSE MANUEL SANTA CRUZ CHAO
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (70%), Anglès (10%)

Competències

 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
 • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. TEMA 1. APROXIMACIÓ AL PATRIMONI CULTURAL

          1.1. Què és el patrimoni cultural?

          1.2. Història i evolució del concepte.

2. TEMA 2. CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI

          2.1. El gust pel col.leccionisme i la preservació del patrimoni.

          2.2. Manifestacions i espais patrimonials: Monuments, rutes, jaciments, museus...

3. TEMA 3. GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL

          3.1. Posta en valor i usos.

          3.2. Quan el patrimoni cultural esdevé recurs turístic.

          3.3. Organitzacions i reglamentació del patrimoni.

4. TEMA 4. MUSEUS I MUSEOLOGIA

          4.1. Tipologies de museus

          4.2. La museografia

          4.3. Conservació i reestauració.

          4.4. Instal.lacions i seguretat

5. TEMA 5. DIFUSIÓ I INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL

          5.1. Comunicació i presentació del patrimoni.

          5.2. Tasques i activitats dels monitors i educadors.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1 12 13
Classes expositives 14 0 14
Elaboració de treballs 2 21 23
Lectura / comentari de textos 2 9 11
Prova d'avaluació 1 12 13
Sortida de camp 4 22 26
Total 24 76 100

Bibliografia

 • Artís; Ballart; Boada (2001). Gestió del patrimoni històric. Barcelona: UOC.
 • Ballart Hernàndez, Josep (1997). El patrimonio histórico y arqueológico. Valor y uso.. Barcelona: Ariel.
 • Barrero Rodríguez,Concepción (1990). La ordenación jurídica del Patrimonio Histórico.. Madrid: Civitas.
 • Prats Canals, Llorenç (1997). Antropología y patrimonio. Barcelona: Ariel.
 • Querol, Mª ángeles (2010). Manual de Gestión del Patrimonio Cultural. Madrid: Akal.
 • Rico, Juan Carlos (2006). Manual práctico de museología, museografía y técnicas expositivas. Madrid: Silex.
 • Santacana; Serrat (2007). Museografía didáctica. Barcelona: Ariel.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Les classes són presencials.Elprofessor exposarà el contingut dels temes amb la presa d'apunts per part de l'alumne.Igualment es consideren participatives, ja que la intervenció i l'assistència de l'estudiant serà fonamental. L'assistència a classe és obligatòria i representa un 5% de la nota final. Si l'alumne suma més de tres faltes SENSE JUSTIFICAR, perdrà aquest 5% de la seva nota. 5
Sortida de camp 1.Sortida pràctica per visitar un espai patrimonial. És obligatòria l'assistència a la sortida de camp i la posterior realització d'una memòria de la mateixa. 15
Sortida de camp 2. Sortida pràctica per visitar un espai patrimonial. És obligatòria l'assistència a la sortida de camp i la posterior realització d'una memòria de la mateixa. 15
DOSSIER D'EXERCICIS. Lectura i anàlisi d'articles i documents audiovisuals. Aquestes lectures es complementaran amb l'entrega de comentaris escrits. 15
L'alumne realitzarà un treball de curs, de forma individual o en equip. El tema d'aquest treball és basarà en el temari de l'assignatura i es decidirà entre els alumnes i el professor. Haurà de seguir una metodologia científica. 20
Prova 1. Els continguts del temari exposats pel professor seran avaluats en aquesta prova. 15
Prova 2. Els continguts del temari exposats pel professor seran avaluats en aquesta prova. 15

Qualificació

Els criteris d'avaluació són els següents:

- Dues proves escrites que representaran el 30% de la nota (15%
cadascuna).
- Un treball de curs individual o en grup que valdrà el 20% de
la nota final.
- Realització de diferents exercicis que en total computaran un
15%.
- Dues sortides amb posterior entrega de memòria que que es valoraran
amb un total del 30%.
- L'assistència a les classes es puntua en un 5%.

Els exercicis es poden realitzar a classe o a casa. Els primers, es faran i s'entregaran EXCLUSIVAMENT a classe, ja que representen una nota d'avaluació contínua. Els treballs que es facin a casa tindràn una data màxima d'entrega, ja sigui presentant els documents impresos o per correu electrònic.


Les proves escrites consistiran en cinc preguntes de desenvolupament valorades en dos punts cadascuna. Es poden consultar els apunts.

Criteris de participació en l'avaluació contínua:

1) No hi ha recuperació.
2) L'alumne que no seguexi l'avaluació contínua o que no hagi cobert
un mínim d'un 70% de la nota total, haurà de presentar-se a
examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Solament l'alumne que no tingui cap nota, constarà com N.P. en la qualificació final.

Assignatures recomanades

 • Patrimoni turístic de Catalunya
 • Patrimoni turístic d'Espanya