Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Organització de la gestió d'operacions en empreses d'allotjament. Organització de la gestió d'operacions en empreses de restauració. Claus pràctiques de gestió d'empreses d'allotjament i restauració.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MIQUEL SANCHEZ ROMERO
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. Organització de les empreses d'allotjament turístic.

          1.1. Organigrames hotelers. Diferents models d'organització dels allotjaments turístics.

          1.2. Layout i criteris de distribució interna d'establiments hotelers.

          1.3. Normativa administrativa.

2. Allotjament.

          2.1. Reserves

                    2.1.1. Comercialització, vendes i reserves.

                    2.1.2. Concepte de reserva. Generalitats.

                    2.1.3. Fonts, canals i tipus de reserva.

                    2.1.4. Organització i funcions del departament. Coordinació interdepartamental.

                    2.1.5. Preus i tarifes. Venda amb tarifes variables: tècniques de revenue management.

                    2.1.6. Contractació amb empreses i intermediaris.

                    2.1.7. Tractament i gestió de reserves.

          2.2. Recepció i consergeria

                    2.2.1. Organització del departament i coordinació interdepartamental.

                    2.2.2. Processos d'atenció al client i control de moviments.

                    2.2.3. Consergeria.

                    2.2.4. Facturació i caixa.

                    2.2.5. Excés de contractació.

                    2.2.6. Telèfons i comunicacions.

          2.3. Pisos, neteja i bugaderia

                    2.3.1. Funcions i coordinació interdepartamental.

                    2.3.2. Organització del treball.

                    2.3.3. Neteja d'habitacions, zones nobles i dependències de personal.

                    2.3.4. Tasques de la governanta.

                    2.3.5. Dotació de llenceria. Roba de clients i de servei.

                    2.3.6. Bugaderia interna i externa.

3. Restauració.

          3.1. Compres i economat.

                    3.1.1. Organització i funcions.

                    3.1.2. Estructura del departament.

                    3.1.3. Organització de les compres.

                    3.1.4. Recepció de mercaderies.

                    3.1.5. Emmagatzematge i distribució interna.

                    3.1.6. Documentació utilitzada.

          3.2. Cuina

                    3.2.1. Funcions i diferents esquemes d'organització.

                    3.2.2. Maquinària i equipament.

                    3.2.3. Distribució de tasques per partides.

                    3.2.4. Planificació de la jornada.

                    3.2.5. Desenvolupament del servei.

          3.3. Restauració: menjador i bar

                    3.3.1. Funcions del personal dels diferents establiments.

                    3.3.2. Diferents ofertes de servei als clients. Punts de venda.

                    3.3.3. Planificació i organització del treball.

                    3.3.4. Dotacions de restauració.

                    3.3.5. Organització del departament.

4. Manteniment.

          4.1. Manteniment correctiu i preventiu.

          4.2. Organització del departament.

5. Animació.

          5.1. Concepte i tipus.

          5.2. Planificació de programes d'animació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 61 61
Cerca d'informació 10,5 13 23,5
Classes expositives 19 0 19
Lectura / comentari de textos 0 10 10
Prova d'avaluació 17 13,5 30,5
Tutories 0 6 6
Total 46,5 103,5 150

Bibliografia

 • Antonio Navarro Ureña (2006). Manual para regiduría de pisos. Madrid: Paraninfo.
 • Asunción López Collado (1990). La gobernanta, manual de hostelería. Madrid: Paraninfo.
 • Jesús Felipe Gallego (2002). Gestión de hoteles: una nueva visión. Madrid: Paraninfo.
 • Javier Cerra y otros autores (2001). Gestión de la producción en alojamientos y restauración. Madrid: Editorial Síntesis.
 • Enrique Dorado y Javier Cerra (2004). Manual de recepción y atención al cliente. Madrid: Editorial Síntesis.
 • Lluís Mesalles (2005). El jefe de recepción: técnica de la recepción en un hotel de calidad. Barcelona: Laertes.
 • Lluís Mesalles (2000). La gobernanta. Barcelona: Laertes.
 • Javier Cerra (1993). Curso de servicios hoteleros. Madrid: Paraninfo.
 • Jesús Felipe Gallego (1998). Manual práctico de restaurante. Madrid: Paraninfo.
 • Jesús Felipe Gallego (2006). Manual práctico de cafetería y bar. Madrid: Paraninfo.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ACTIVITAT 1 (TEMA 1): HOTELS SINGULARS (grups de 3 persones).
Els alumnes han de realitzar i presentar a classe un informe sobre un hotel singular. Percentatge sobre la nota global: 20%.
Els criteris d'avaluació, tant en les activitats individuals com en les grupals, són la correcta integració dels continguts en les respostes, l'adequació de les respostes als escenaris i supòsits a avaluar, la redacció (incloent aspectes com ortografia i gramàtica), la claredat d'exposició, l'adequació als temps previstos d'exposició, la capacitat de síntesi i els aspectes formals inherents a la presentació de qualsevol projecte a l'àrea professional i universitària. 20
ACTIVITAT 2: qüestionari tema 1 (prova individual). Valor màxim: 10. Percentatge sobre la nota global: 25%. Els criteris d'avaluació, tant en les activitats individuals com en les grupals, són la correcta integració dels continguts en les respostes, l'adequació de les respostes als escenaris i supòsits a avaluar, la redacció (incloent aspectes com ortografia i gramàtica), la claredat d'exposició, l'adequació als temps previstos d'exposició, la capacitat de síntesi i els aspectes formals inherents a la presentació de qualsevol projecte a l'àrea professional i universitària. 25
ACTIVITAT 3: qüestionari tema 2, apartados 2.1 y 2.2 (prova individual). Percentatge sobre la nota global: 25%. Els criteris d'avaluació, tant en les activitats individuals com en les grupals, són la correcta integració dels continguts en les respostes, l'adequació de les respostes als escenaris i supòsits a avaluar, la redacció (incloent aspectes com ortografia i gramàtica), la claredat d'exposició, l'adequació als temps previstos d'exposició, la capacitat de síntesi i els aspectes formals inherents a la presentació de qualsevol projecte a l'àrea professional i universitària. 25
ACTIVITAT 6: qüestionari tema 3.3 (prova individual). Percentatge sobre la nota global: 25%. Els criteris d'avaluació, tant en les activitats individuals com en les grupals, són la correcta integració dels continguts en les respostes, l'adequació de les respostes als escenaris i supòsits a avaluar, la redacció (incloent aspectes com ortografia i gramàtica), la claredat d'exposició, l'adequació als temps previstos d'exposició, la capacitat de síntesi i els aspectes formals inherents a la presentació de qualsevol projecte a l'àrea professional i universitària. 25
ASSISTÈNCIA A LES CLASSSES EXPOSITIVES del professor. Percentatge sobre la nota global: 5%. L'alumne que assisteixi a un 75% o més de les classes obtindrà una qualificació de deu per aquest concepte d'avaluació. Per sota del 75% la nota serà de zero. 5

Qualificació

Els criteris d'avaluació, tant en les activitats individuals com en les grupals, són la correcta integració dels continguts en les respostes, l'adequació de les respostes als escenaris i supòsits a avaluar, la redacció (incloent aspectes com ortografia i gramàtica), la claredat d'exposició, l'adequació als temps previstos d'exposició, la capacitat de síntesi i els aspectes formals inherents a la presentació de qualsevol projecte a l'àrea professional i universitària.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Assistència inferior al 75% i / o no presentació de les activitats d'avaluació establertes.

Observacions

L'assignatura es divideix en tres grups.

Assignatures recomanades

 • Animació turística i hotelera
 • Atenció al client i qualitat en els productes turístics
 • Direcció estratègica d'empreses hoteleres
 • Direcció hotelera
 • Introducció a la restauració