Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
El temari d'aquesta assignatura es introductori dels diferents problemes en l'organitzacio de les empreses turistiques. Esta agrupat en les apartats mes rellevants: recursos humans, valoracio, etc. L'objectiu fonamental es estudiar l'empresa amb un punt de vista teoric que complementi el que ja s'ha estudiat en el temari de Gestio económica-financera de les empreses turistiques.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUSTINIANO HIDALGO IMBERNON
Idioma de les classes:
Castellà (50%), Anglès (50%)

Competències

  • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
  • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
  • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
  • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
  • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. EMPRESAS HOTELERAS Y DE ALOJAMIENTO

          1.1. Introducción a las empresas hoteleras y de alojamiento

                    1.1.1. El alojamiento turístico: nociones fundamentales

                    1.1.2. Concepto, origen y evolución de las empresas hoteleras y de alojamiento

                    1.1.3. Empresas de alojamiento, tipos y modalidades (vacacional, negocios, tránsito)

          1.2. La empresa de alojamiento

                    1.2.1. Conceptos y generalidades

                    1.2.2. Características generales

                    1.2.3. Tipologías de las empresas hoteleras

                    1.2.4. Clasificaciones

          1.3. Estructura hotelera en el mercado español

                    1.3.1. Hoteles urbanos

                    1.3.2. Hoteles vacacionales

                    1.3.3. Otros tipos de productos hoteleros

                    1.3.4. Hoteles inusuales

                    1.3.5. Cadenas hoteleras españolas

                    1.3.6. Sistemas de franquicias

          1.4. Estructura hotelera en el mercado internacional

                    1.4.1. Hoteles urbanos

                    1.4.2. Hoteles vacacionales

                    1.4.3. Otros tipos de productos hoteleros

                    1.4.4. Hoteles inusuales

                    1.4.5. Cadenas hoteleras internacionales

                    1.4.6. Sistemas de franquicias

2. EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN

          2.1. Introducción a las empresas de intermediación

                    2.1.1. Origen y evolución de la intermediación turística

                    2.1.2. Función y rol de las empresas de intermediación en el sistema turístico

                    2.1.3. Concepto, evolución y posicionamiento actual de las empresas de intermediación

                    2.1.4. Legislación vigente. Asociaciones, grupos empresariales

                    2.1.5. Modelos actuales de gestión e intermediación

          2.2. La empresa de intermediación

                    2.2.1. La gestión de la intermediación y de la demanda relacionada

                    2.2.2. Objetivos y decisiones de la oferta en la intermediación

                    2.2.3. Comercialización y distribución de productos y servicios turísticos

                    2.2.4. Estructura y organización de las empresas de intermediación

                    2.2.5. Funciones de las empresas de intermediación: asesoramiento, intermediación, venta, postventa y producción

                    2.2.6. Organización empresarial en el sector de intermediación turística: principios, sistemas y tipos de organización. Estructuras organizativas. Funciones de los principales puestos de trabajo dentro de una organización de intermediación. Relaciones inter departamentales.

          2.3. Estructura de los sistemas de intermediación en el mercado español

                    2.3.1. Análisis de la distribución de productos y servicios.

                    2.3.2. Análisis del sistema de intermediación pasado, presente y futuro.

                    2.3.3. Los principales intermediarios nacionales y los modelos de negocio adaptados a la demanda nacional.

          2.4. Estructura de los sistemas de intermediación en el mercado internacional

                    2.4.1. Análisis de la distribución de productos y servicios.

                    2.4.2. Análisis del sistema de intermediación pasado, presente y futuro.

                    2.4.3. Los principales intermediarios internacionales y los nuevos modelos de negocio adaptados a la nueva demanda.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 21 39 60
Elaboració de treballs 4 5 9
Exposició dels estudiants 12 39 51
Prova d'avaluació 23 7 30
Total 60 90 150

Bibliografia

  • Casanueva Rocha, Cristobal (2000). Organización y gestión de empresas turísticas. Pirámide.
  • Borja, Luis (1992). Fundamentos de Economía de la empresa turística. Barcelona: LBS&Asociaciones.
  • Amat, Oriol (1998). Contabilidad y gestión de costes. Barcelona: Gestión 2000.
  • Alvarez, José; Amat, Joan (1994). Introducción a la contabilidad de gestión. Madrid: McGraw- Hill.
  • Sáez Torrecilla, Angel (2004). Contabilidad de costes y contabilidad de gestión volúmenes 1 y 2. Madrid: McGraw-Hill.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Asistencia a las clases de la asignatura ... 5
Actividad 1 ... 15
Actividad 2 ... 15
Actividad 3 ... 15
Actividad 4 ... 15
Trabajo Final y Exposición Oral ... 35

Qualificació

La asignatura se puntúa sobre 10 puntos. Estos puntos se distribuirán de la siguiente manera:

1. Asistencia a las clases de la asignatura (10%)
2. Participación activa en el aula (10%)
2. 4 Actividades de aprendizaje (60 %)
3. Trabajo Final y Exposición Oral (20%)