Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L´asssignatura tracta d´aprofundir en el món comptable de les empreses turístiques des del punt de vista de les diferentse interaccions.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
AGUSTIN MORENO RUZ
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. ANÁLISIS PATRIMONIAL, ECONÓMICO Y FINANCIERO

2. GESTIÓN INTERNA

          2.1. Enlace Contabilidad Financiera Externa y Contabilidad Analítica Interna

          2.2. Evolución histórica de la Contabilidad de Costes. Lecturas.

          2.3. Clases de costes.

          2.4. Escandallo.

          2.5. Modelos de costes: full cost - direct cost.

          2.6. Producción equivalente.

          2.7. Imputación racional.

          2.8. Prestaciones recíprocas.

          2.9. Producción conjunta.

          2.10. Coste estándar.

          2.11. Presupuesto flexible.

          2.12. Costes para la toma de decisiones.

          2.13. Modelo USALI de Costes por Departamentos.

          2.14. Modelo ABC de Costes por Actividades.

3. EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO ANUAL. DISEÑO Y ELABORACIÓN. INFORMACIÓN PREVISIONAL Y REAL.

          3.1. Presupuestos de ingresos, gastos y costes.

          3.2. Los estados financieros. Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

          3.3. Flujos de tesorería.

          3.4. Inversiones y su financiación.

          3.5. Análisis de desviaciones.

4. GESTIÓN DE LA VALORACIÓN DE LA EMPRESA.

          4.1. Organización.

          4.2. Actividades.

          4.3. Cuantificación de intangibles. Aplicación sectorial.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 24 0 24
Exposició dels estudiants 2 38 40
Prova d'avaluació 6 0 6
Resolució d'exercicis 2 38 40
Treball en equip 2 38 40
Total 36 114 150

Bibliografia

 • Losilla, Moreno, Rodríguez (2013). Prácticas de Contabilidad Financiera. Garceta.
 • Martín y Soldevila (2013). Cálculo y modelos de costes. Hoteles y Restaurantes. CEF.
 • Amat, Oriol (2008). Análisis de estados financieros. Barcelona: Gestión 2000.
 • REAL DECRETO 1514/2007 Plan General Contable 2007 (2007). BOE.
 • REAL DECRETO 1515/2007 Plan Pymes (2007). BOE.
 • Amat Oriol;Soldevila Pilar (1998). Contabilidad y Gestión de costes (2ª). Barcelona: Ediciones Gestión 2000.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Práctica 1: Costes de las empresas turísticas Valoración: 10 puntos. Valorable: contenido y presentación. 15
Práctica 2: Elaboración y análisis cuentas anuales Valoración: 10 puntos. Valorable: contenido y presentación 15
Práctica 3: Planificación y Gestión Valoración: 10 puntos. Valorable: contenido y presentación 15
Asistencia a las clases de la asignatura. Valoración: 10 puntos. Valorable: asistencia participativa. 5
CONTROL TEST ELABORACION Y ANALISIS DE CUENTAS ANUALES VALORACIÓN SOBRE 10 PUNTOS 15
CONTROL TEST Y DESARROLLO DE COSTES EN LAS EMPRESAS TURISTICAS VALORACIÓN SOBRE 10 PUNTOS 20
CONTROL TEST PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACION VALORACIÓN SOBRE 10 PUNTOS 15

Qualificació

Valoración para la evaluación continuada: Asistencia (5%); trabajos individuales (1) (15%); trabajos en grupo (2) (15%); Controles tipo test (2) (15%); Control test y desarrollo (1) (20%)