Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Aquesta assignatura té com a objectiu posar en pràctica tots els coneixements que s’han adquirit durant l’estudi de la carrera mitjançant un treball d’investigació d’un tema turístic a escollir per part de l’alumne però autoritzat per la professora responsable de l’assignatura. És un treball multidisciplinari en el que l´alumne ha de posar en pràctica totes les competències assignades.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
CARLOS ALFREDO BARRIOCANAL LOZANO  / JOSE ANTONIO FERRER CUMELLA  / ADOLFO SANCHEZ BURON
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (50%), Anglès (20%)

Grup FB

Durada:
Anual
Professorat:
CARLOS ALFREDO BARRIOCANAL LOZANO  / JOSE ANTONIO FERRER CUMELLA  / ADOLFO SANCHEZ BURON
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (50%), Anglès (20%)

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
CARLOS ALFREDO BARRIOCANAL LOZANO  / JOSE ANTONIO FERRER CUMELLA  / ADOLFO SANCHEZ BURON
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (50%), Anglès (20%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per a la seva millora
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
 • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics
 • 25. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions

Continguts

1. Sessió informativa: com s´elaborà un treball fi de Grau i com s´investiga.

2. Elaboració del treball seguint les pautes indicades pel teu tutor i realització d´un mínim de tres tutories (obligatòires i avaluables) però que poden ser més si l´alumne les necessita.

3. Entrega del treball definitiu al tutor

4. Entrega del treball a secretaria després d´haver fet les correccions i millores indicades pel tutor.No es pot entregar el treball sense la signatura autorització del tutor.

5. Presentació del treball davant un tribunal de professorat i professionals del sector.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes pràctiques 3 0 3
Elaboració de treballs 10 351,5 361,5
Exposició dels estudiants 0,5 5 5,5
Tutories 5 0 5
Total 18,5 356,5 375

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
1ª AVALUACIÓ OBLIGATÒRIA L´alumne tindrà una primera tutoria obligatòria amb el seu tutor en la que aquest controlarà com va la sevga investigació i la seva producció escrita.
Avaluarà aquesta tutoria amb una nota del 1 al 10.
5
2ª AVALUACIÓ OBLIGATORIA L´alumne tindrà una segona tutoria obligatòria amb el seu tutor en la que aquest controlarà com va la sevga investigació i la seva producció escrita.
Avaluarà aquesta tutoria amb una nota del 1 al 10.
5
3ª AVALUACIÓ OBLIGATÒRIA L´alumne tindrà una tercera tutoria obligatòria amb el seu tutor en la que aquest controlarà com va la sevga investigació i la seva producció escrita.
Avaluarà aquesta tutoria amb una nota del 1 al 10.
5
ENTREGA DEFINITIVA DEL ESBORRANY DE TREBALL AL TUTOR L´alumne entregarà al tutor IMPRÉS un esborrany del seu treball COMPLERT, en la data acordada en el calendari de l´assignatura, perquè aquest pugui fer un últim repàs i pugui veure quins aspectes encara s´han de millorar o corregir. És el tutor el que pren la decisió de quin format li va millor per fer les correccions: paper o via electrònica-mail. D’altra banda, el tutor té la potestat de canviar la data d’aquesta entrega i es pot pactar una data diferent amb el tutor. 5
LECTURA - VALORACIÓ - ESTUDI DEL PROJECTE PER PART DEL TRIBUNAL PREVI A L´EXPOSICIÓ DEL TREBALL DAVANT EL TRIBUNAL Els membres del tribunal avaluen el treball, de manera independent, abans que l´alumne el presenti el dia i l´hora indicada. 30
PRESENTACIÓ DAVANT EL TRIBUNAL DEL TREBALL L´alumne exposarà el seu treball davant el tribunal assignat en un temps d´una mitja hora i el tribunal farà les preguntes que consideri pertinents després de la presentació per acabar de determinar la seva valoració. 50

Qualificació

L'organització del TFG està regulada per una normativa interna que especifica totes les característiques a tenir en compte per a la seva elaboració, exposició, i valoració. Aquesta normativa té en compte totes les qüestions que es requereixen a la Normativa marc reguladora del Treball de Fi de Grau (TFG) per als estudiants d'ensenyaments universitaris oficials de la Universitat de Girona. S'entrega a tots els alumnes en una reunió organitzada exclusivament per a donar a conèixer els requisits per a la correcta elaboració del TFG. Aquesta normativa ha estat aprovada pel Comité de Docència del Centre EUT CETA en data Setembre 2013. Totes aquelles persones que necessitin consultar l'esmentada normativa es poden adreçar a la Secretaria acadèmica del Centre.

Observacions

Consultar els documents que estan adjuntats en el departament de docència i el calendari acadèmic d´entregues.