Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Disseny d’itineraris es centra en dos aspectes fonamentals: els itineraris o rutes promocionals, i els itineraris o rutes producte turístic. S'estudiarà com confeccionar i dissenyar un itinerari i s'analitzaren els principals exemples tant a nivell internacional, nacional i local
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
HELENA CRUZ GALLACH  / MARIA ELENA PUIGGROS ROMAN
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
HELENA CRUZ GALLACH  / MARIA ELENA PUIGGROS ROMAN
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. Tema 1 ITINERARIS: 1.1 Definició i tipologia d'itineraris 1.2 Organització d’itineraris 1.3 Fonts documentals

2. Tema 2 PROCESSOS D'UN ITINERARI: creació, comunicació, gestió análisi 2.1 Concepte de treball en Excel•lència 2.2 Eines de comunicació 2.3 Eines de gestió 2.4 Eines d'análisi

3. Tema 3 ITINERARIS PROMOCIONALS 3.1 UNESCO 3.2. Itineraris culturals del Consell d’Europa 3.3 Principal Itineraris Promocionals a nivell estatal, autonòmic i local.

4. Tema 4 ITINERARIS COM A PRODUCTE TURÍSTIC. 4.1 Legislació aplicable 4. 2 Empreses d’itineraris a BCN i Catalunya 4.3 Principals itineraris per Barcelona i Catalunya

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 6 40 46
Classes participatives 37,5 0 37,5
Prova d'avaluació 4 35 39
Tutories 2,5 0 2,5
Total 50 75 125

Bibliografia

 • CABO NADAL, M (2004). Asistencia y guía de grupos. Paraninfo.
 • CABO NADAL, M (2002). Información turística en destino. Thomson Paraninfo.
 • CABO NADAL, M (2000). Comercialización de servicios y productos turísticos. Thomson Paraninfo.
 • CONSEIL D’EUROPE (2005). Promotion du tourisme culturel en tant que facteur de déveoppement des régions. Editions du Conseil de l'Europe.
 • IGLESIAS TOVAR, JOSÉ RAMÓN (2007). Comercialización de productos y servicios turístico. Síntesis.
 • MIRALBELL I IZARD, ORIOL (2007). Gestión de oficinas de turismo. Editorial UOC.
 • PAUNERO I AMIGÓ, XAVIER (2003). Patrimoni, turisme i desenvolupament local . Servei de Publicacions de la Universitat de Girona.
 • PICAZO ZAMORA, CARLOS (2000). Asistencia y guía a grupos turísticos. Síntesis.
 • PUERTAS, XAVIER (2012). Gestión del ocio en el ámbito turístico. Madrid: Síntesis.
 • Turisme de Catalunya. Club Cultura - Turisme Cultural-. Recuperat , a http://www.turismedecatalunya.com/cultura/
 • UE. itineraris culturals europeus.. Recuperat , a http://www.culture-routes.lu/
 • Journal of heritage tourism . Channel View Books.
 • Basora, X et al. (2015). El Mètode SENDIF, criteris per determinar el grau de dificultat dels.... Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran.
 • Cirici Pellicer, A (1979). Barcelona pam a pam. Teide.
 • Galí Espelt, Núria et al (2010). Itinerarios culturales : la experiencia del camino de losdiamantes.... Documenta Universitaria.
 • Grant, David i Mason, Stephen (2012). Holiday Law . Sweet & Maxwell.
 • Hulot, François (1996). Mise en lumière d'itinéraires touristiques urbains : guide pour leur.... AFIT.
 • Puig, A. (2010). La Sagrada Família segons Gaudí. Pòrtic.
 • Sarlanga, Emmanuelle (1997). Les Routes touristiques : de la conception à l'animation. Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie.
 • Trappo, Hélène (1997). Le CE et les voyages : savoir organiser et bien acheter . Maine.
 • Hernández Ramírez (2011). Los caminos del patrimonio. Rutas turísticas e itinerarios culturales. PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 9(), 225-236
 • Horta, M et al (2010). La Barcelona turistizada. Revista d’Etnologi, (36), 126-135
 • López-Guzmán, G et al. (2008). La creación de productos turísticos utilizando rutas enológicas. PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 6(), 159-171
 • Molleví Bortoló, G i Fusté Forné, F (2016). El turismo gastronómico, rutas turísticas y productos locales: el caso del.... Geographicalia, (68), 25-47

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats/ Treballs Aquesta activitat representa el 60% sobre la nota final 60
Examen Aquesta activitat representa el 35% sobre la nota final 35
Assistència Es deman un mínim del 80% d'assitència. Excepte en casos justificats documentalmente segons criteris laborals
Competències, continguts i hores de dedicació (amb professor) són les mateixes que l'ítem "classes participatives"
5

Qualificació

Avaluació contínua: activitats en sistema de portafoli i proves escrites
Activitats: 60%
Examen oral : 35%
Assistència: 5%

Avaluació única: un únic examen on es preguntarà a més sobre els activitats. Serà imprescindible haver-les fet per respondre. No entren en sistema de portafoli
L’assistència es obligatòria i té capacitat avaluativa. El cas d’alumnes que per feines/pràctiques/Erasmus o similars podran fer l’avaluació continuada malgrat no puguin assistir a classe (caldrà justificants documentals)

Sistema de Portafoli: sistema basat en el concepte de millora contínua. L’alumnat ha de mostrar al professor l’activitat ABANS del lliurament definitiu. El professor indicarà les correccions necessàries. Es pot repetir les vegades que es consideri precís (comptant que l’estudiant entén el que li diu el professor i ho aplica).

Les activitats es faran en grups. Els grups seran formats pel professor.
Les activitats i el treball de curs es lliuraran al moodle dins del termini indicat en format pdf (excepte que sigui audio/ vídeo o excel)
Per poder aplicar els percentatges indicats s’ha d’obtenir un mínim de 5 en la mitja de les activitats (sempre que s’hagin fet totes).les activitats no lliurades penali•litzen. Talment a les proves ha d’ aconseguir un mínim de 4 en cada una d’ elles.
A la convocatòria extraordinària és adient per
• alumnes d’avaluació única que no hagin superat l’assignatura a la convocatòria ordinària
• alumnes que no hagin fet una prova en la data establerta (per causes justificades)
• alumnes que vulguin millorar la nota (es conserva la millor nota)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

A part del sistema de Portafoli es recomana anar a tutories (presencials o via mail) per aclarir tots els possibles dubtes
És responsabilitat de l'alumnat consultar el moodle de l’assignatura amb freqüència (les noves indicacions seran alertades) on hi ha el programa, material de suport, comunicacions, notes...