Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ELDA BALLIU COLLGROS  / ANTONIO CODINA CAZADOR  / MARIA ARANTZAZU GELABERT BARRAGAN  / JOAN FERRAN GOMEZ CASTELLA  / MONTSERRAT LLOBET ROMA  / CARLES MUÑOZ MONTPLET  / FERNANDO PEREZ BUENO  / CARMEN AMALIA VASQUEZ DONGO  / JOAN CARLES VILANOVA BUSQUETS  / FRANCESC XAVIER XIFRO COLLSAMATA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
ELDA BALLIU COLLGROS  / JOAQUIN BARCELO OBREGON  / ERNESTO CASTRO GUTIERREZ  / ANTONIO CODINA CAZADOR  / RAFAEL FUENTES RASPALL  / JORDI GIRONES VILA  / MONTSERRAT LLOBET ROMA  / ALBERT MAROTO GENOVER  / CRISTINA MELENDEZ MUÑOZ  / MARIA ROSA ORTIZ DURAN  / FERNANDO PEREZ BUENO  / JOSE PUIG ALCANTARA  / BERNARDO ROMERO FERRER  / JOAN CARLES VILANOVA BUSQUETS  / FRANCESC XAVIER XIFRO COLLSAMATA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%)

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
MARTA ABADAL PRADES  / MARIA BOADA ORDIS  / ANTONIO CODINA CAZADOR  / MARIA ARANTZAZU GELABERT BARRAGAN  / MONTSERRAT LLOBET ROMA  / ALBERT MAROTO GENOVER  / CARLES MUÑOZ MONTPLET  / MARIA ROSA ORTIZ DURAN  / FERNANDO PEREZ BUENO  / JOSEP RAMIS PUJOL  / JOAN CARLES VILANOVA BUSQUETS  / FRANCESC XAVIER XIFRO COLLSAMATA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%)

Grup D

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA BOADA ORDIS  / ERNESTO CASTRO GUTIERREZ  / ANTONIO CODINA CAZADOR  / ESTHER DIAZ GOMEZ  / JORDI GIRONES VILA  / SARA GUIRAO MARIN  / MONTSERRAT LLOBET ROMA  / CARLES MUÑOZ MONTPLET  / MARIA ROSA ORTIZ DURAN  / SALVADOR PEDRAZA GUTIERREZ  / FERNANDO PEREZ BUENO  / JOSE PUIG ALCANTARA  / BERNARDO ROMERO FERRER  / CARMEN AMALIA VASQUEZ DONGO  / JOAN CARLES VILANOVA BUSQUETS
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%)

Competències

 • Comprendre i reconèixer l'estructura i funció normal del cos humà, a nivell molecular, cel·lular, tisular, orgànic i de sistemes, en les distintes etapes de la vida i en els dos sexes.
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Comprendre i reconèixer els efectes del creixement, el desenvolupament i l'envelliment sobre l'individu i el seu entorn social.
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.

Continguts

1. BLOC 1 RADIOLOGIA

          1.1. Fonts de radiació

          1.2. Formació de la imatge en les diferents tècniques

          1.3. Contrastos: farmacodinàmica i farmacocinètica. Marc legal

          1.4. Radioisòtops-Radiofàrmacs

          1.5. Aplicació del radiofàrmac en Medicina Nuclear

          1.6. Efectes de les radiacions ionitzants

          1.7. Risc cancerígen i genètic de les radiacions ionitzants

          1.8. Radioprotecció

          1.9. Interpretació bàsica de la radiologia simple: tòrax, abdomen, esquelètica.

          1.10. Identificar les exploracions i la seva terminologia

          1.11. Indicacions generals, avantatges, inconvenients, contraindicacions de les diferents tècniques de radiodiagnòstic i medicina nuclear

2. BLOC 2 CIRURGIA

          2.1. -Concepte de cirurgia

          2.2. -Nutrició en el pacient quirúrgic

          2.3. -Hemorràgia i hemostàsia en cirurgia

          2.4. -Resposta neuroendocrina a l' agressió quirúrgica

          2.5. -Equilibri de líquids i electròlits en cirurgia

          2.6. -Infecció en cirurgia.Sepsis

          2.7. -Complicacions generals de la cirurgia

          2.8. -Concepte i classificació dels traumatismes

          2.9. -Ferides

          2.10. -Cremades

          2.11. -Hipotèrmia i congelació

          2.12. -Embòlia grassa

          2.13. Barotrauma

          2.14. Estats de xoc

          2.15. TALLERS PRÀCTICS: 1-Quiròfan i Drenatges

          2.16. TALLER TEÒRICS:Classes magistrals i seminaris.

3. BLOC 3 ANATOMIA PATOLÒGICA

          3.1. Lesió i mort cel.lular. Necrosi tissular

          3.2. Transtorns hemodinàmics

          3.3. Inflamació aguda i crònica

          3.4. Sistema immunitari. Patologia dels transtorns immunitaris

          3.5. Alteracions del creixement i la diferenciació cel.lular

          3.6. Conceptes bàsics en neoplàsia i carcinogènesi

          3.7. Característiques dels tumors benignes i malignes

          3.8. Bases moleculars del cancer

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 12 27
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 42 276 318
Prova d'avaluació 12 20 32
Total 69 308 377

Bibliografia

 • Cura Rodríguez, José Luis del (cop. 2010 ). Radiología esencial . Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Gil Gayarre, Miguel Delgado Macías, Ma Teresa Martinez Morillo, Manuel Otón Sánchez, Claudio (cop. 2002 ). Manual de radiología clínica (2a ed.). Madrid [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Weir, Jamie (cop. 2011 ). Atlas de anatomía humana por técnicas de imagen (4a ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Ryan, Stephanie (2005 ). Anatomía para el diagnóstico radiológico . Madrid: Marbán. Catàleg
 • Curry, Thomas S (1990 ). Christensen's physics of diagnostic radiology (4th ed.). Philadelphia: Lea & Febiger. Catàleg
 • Cherry, Simon R (cop. 2003 ). Physics in nuclear medicine (3rd ed.). Philadelphia [etc.]: Saunders. Catàleg
 • Latorre Travis, Elizabeth (1979 ). Radiobiología médica . Madrid: AC. Catàleg
 • Ziessman, Harvey A (cop. 2007 ). Medicina nuclear : los requisitos en radiología . Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Cherry, Simon R (cop. 2003 ). Physics in nuclear medicine (3rd ed.). Philadelphia [etc.]: Saunders. Catàleg
 • Díaz García, César (DL 2008). Técnicas de exploración en medicina nuclear . Barcelona [etc.]: Elsevier Masson. Catàleg
 • Steel, G. Gordon (cop. 2009 ). Basic clinical radiobiology (4th ed). London [etc.]: Arnold. Catàleg
 • Brady, Luther W. Halperin, Edward C. Pérez, Carlos A. (cop. 2008 ). Perez and Brady's principles and practice of radiation oncology (5th ed). Philadelphia [Pa.]: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. Catàleg
 • Barrett, Ann Dobbs, Jane Ash, Dan (cop. 2009 ). Practical radiotherapy planning (4th ed.). London: Hodder Arnold. Catàleg
 • Khan, Faiz M (cop. 2010 ). The Physics of radiation therapy (4th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Catàleg
 • Sempere Durá, Tomás (cop. 2009 ). Atlas de anatomía por la imagen seccional. Sant Joan Despí: Química Farmacéutica Bayer Bayer Healthcare. Catàleg
 • Schwartz SI (1996). Manual de Principios de Cirugía (2ª). Mexico: Mc Graw Hill Interamericana. Catàleg
 • Sabiston DC (2009). Tratado de Cirugía. Fundamentos biológicos de la práctica quirurgica moderna (18ª Edición). Ed Elsevier. Catàleg
 • Tamames S, Martinez C. (1997). Cirugía.Fisiopatologia General. Aspectos básicos. Manejo del paciente quirúrgico. Ed. Panamericana. Catàleg
 • JL Balibrea (2007). Cirugía.. Madrid : Marbán. Catàleg
 • C Pera (1996). Cirugía.Fundamentos y opciones técnicas. Barcelona: Ed Masson. Catàleg
 • P Parrilla Paricio, JI landa Garcia (2010). Cirugía AEC. Manual de la Asociación española de Cirujanos (2ª Edición). Ed Médica Panamericana. . . Catàleg
 • X Guirao Garriga, J Arias Diaz (2006). Infecciones Quirúrgicas. Guías Clínicas de la Asociación Española de Cirujanos (1ª Ed. ). Ed. Ara. Catàleg
 • Duran H, Arcelus I, Garcia-Sancho L, Alvarez J, Ferrandez L, Mendez J (1996). Tratado de Patologia y Clínica Quirúrgica. Madrid: Ed. Interamericaca.
 • Vinay Kurman et al (2010). Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease (8th edition). Ed Saunders. Catàleg
 • Herring, William (cop. 2016 ). Radiología básica : aspectos fundamentales (3a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Kurman et al (2015). Robbins y Cotran Patologia Estructural y funcional (9a). Saunders.
 • Kurman et al (2015). Robbins y Cotran Patologia Estructural y funcional (9a). Saunders.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions ABP Radiologia Aquesta activitat és un 40% del bloc 14
Examen ABP Radiologia Representa el 30% de l'avaluació del bloc radiologia. Es farà mitjançant un examen realitzat en dos temps. En un primer temps l'alumne haurà d'analitzar un cas, crear l'hipotesis del cas, dir els objectius i justificar-los correctament, mostrant comprensió en base als conceptes bàsics de les àrees de física mèdica, radiodiagnòstic, medicina nuclear i radioterapia que fonamenten la presentació del cas. En un segon temps de l'examen l'alumne respondrà a 10 preguntes curtes dels 11 objectius del bloc Radiologia. La primera part de l'examen comptabilitza un 30% de la nota, mentre que la segona part en comptabilitza un 70% 14
Examen pràctic Radiologia Aquesta activitat correspon a un 30% de l'avaluació del Bloc Radiologia.
L’avaluació pràctica es farà mitjançant un examen realitzat en base a 10 preguntes que inclou cassos amb imatges-informes
6
Sessions ABP Cirurgia 40% de la nota de bloc i el 13% del mòdul 13
Examen ABP cirurgia 40% de la nota de cirurgia i 13% de la nota del mòdul 13
Sessions ABP AP Correspon a un 40% del bloc. (13% del mòdul)
Assistència obligatòria. Cal superar aquesta activitat per poder aprovar el bloc.
13
Examen ABP AP Correspon a un 20% del bloc. (7% del mòdul).Aquest examen constarà de dues parts: a la primera es facilitarà un cas pràctic, similar als presentats a les sessions ABP, en el que els/les alumnes hauran de reconèixer els diferents conceptes tractats al llarg del mòdul en relació als diferets blocs i desenvolupar-los de forma raonada i justificada, relacionant totes les seves explicacions amb el cas. Aquesta part comptabilitza un 30% de la nota.
La segona part constarà de 7 preguntes curtes relacionades amb els 8 blocs de l'assignatura. Aquesta part comptabilitza un 70% de la nota.
Cal superar aquest examen per poder aprovar el bloc.
7
Examen pràctic/Altres avaluacions AP Correspon a un 40% del bloc (13% del mòdul) i consistirà en un examen test. 13
Examen test cirurgia Representa un 20% de la nota del bloc i un 7% de la nota del mòdul
40 preguntes test . Per aprovar: 50% correctes
7

Qualificació

PER APROVAR EL MÒDUL S'HA D'APROVAR CADA BLOC PER SEPARAT; RADIOLOGIA, ANATOMIA PATOLÒGICA I CIRURGIA.

Per a la qualificació del MÒDUL 8, el 34 % de la nota correspondrà al bloc 1- Radiologia, el 33% al bloc 2- Cirurgia i 33% al 3- Anatomia Patològica.

Qualificació del BLOC RADIOLOGIA:
Cal aprovar cada part per separat amb un mínim de 5.
La nota final correspon:
- Avaluació continuada sessions ABP: 40%
- Examen ABP (i coneixements): 30%
- Examen pràctic (i coneixements): 30%


Qualificació del BLOC ANATOMIA PATOLÒGICA:
Cal aprovar cada part per separat amb un mínim de 5.
La nota final correspon:
-Avaluació sessions ABP: 40%
-Examen ABP: 20%
-Exàmen tipus test: 40%

Qualificació BLOC CIRURGIA GENERAL:
S'han d'aprovar les tres parts per separat, com a mínim amb un 5.
La nota final del bloc es distribueix:
-Sessions ABP: 40%
-Examen ABP: 20%
-Examen de coneixements tipus test: 40%

RECUPERACIONS: La nota màxima que es pot obtenir de les avaluacions de les activitats suspeses serà d’un 5 si l’alumne es considera apte, independentment de la nota que obtingui d’aquesta avaluació. Aquesta nota farà promig amb la nota que l’alumne hagi obtingut en les altres activitats avaluables i que hagi superat prèviament.