Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Introducció a la comunicació digital. Creació i gestió d'una identitat digital personal i professional. Principis i eines bàsics per a la creació i edició de pàgines web per a comunicadors. Codi HTML. Eines de creació d'apps. Conèixer el potencial del web com a eina audiovisual. Naming i branding.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DAVID SERRA NAVARRO  / JORDI SERRA SIMON
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CG.1. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions, des d'un punt de vista econòmic, ecològic i social
 • CG.4. Recollir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, en funció d'objectius predeterminats, i de diferent procedència i format, respectant l'autoria de les fonts.
 • CE.2. Gestionar estratègicament la comunicació.
 • CE.5. Distingir els comportaments en la comunicació social.
 • CE.16. Classificar els elements estructurals i funcionals de la Web 2.0 i 3.0

Continguts

1. Introducció a la comunicació digital.

          1.1. Estructura web, interfícies i disseny.

          1.2. Criteris de qualitat web.

          1.3. Detecció de casos i propostes de millora.

2. Creació i gestió d’una identitat digital personal i professional.

          2.1. Gestió d'imatge personal a la xarxa.

          2.2. Full de ruta i principals errors a evitar.

3. Principis i eines bàsiques per a la creació i edició de pàgines web per a comunicadors.

          3.1. Codi HTML i plantilles online.

          3.2. Estructura de models responsive.

4. Blocs que defineixen una web Finalitat de les webs: visió tècnica, crítica i comercial

          4.1. Visió tècnica.

          4.2. Visió crítica.

          4.3. Visió comercial.

5. Alternatives a la web

          5.1. Realitats online.

          5.2. Eines de creació d'apps.

6. La web i el seu potencial com a eina audiovisual.

          6.1. Advergaming.

          6.2. Product Placement.

7. Naming i branding.

          7.1. Coherència entre imatge online i offline.

          7.2. Detecció de gaps en la imatge de les marques.

          7.3. Propostes de millora en la coherència.

          7.4. Aplicacions pràctiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 54 15 69
Cerca d'informació 0 20 20
Elaboració de treballs 0 35 35
Exposició dels estudiants 10 0 10
Prova d'avaluació 0 3 3
Resolució d'exercicis 13 0 13
Total 77 73 150

Bibliografia

 • Ávalos, Carlos (2010). La Marca : identidad y estrategia. Buenos Aires: LCRJ.
 • Contreras, Ruth S.; Foglia, E; González. Z; Mateos M. Santos; Naranjo. P. H; Nav (2010). Disseny gràfic i disseny web. EUMO.
 • Els professors proporcionaran recursos online per assolir les competències. (2016). Identitat digital i desenvolupament d'entorns virtuals.
 • Gonzalo Brujó (2010). En clave de marcas. Gonzalo Brujó y otros 23 visionarios del marketing descubren. LID Editorial Empresarial.
 • Gorostiza, Iñaki; Baraina, Asier (2016). Google Analytics. Mide y Vencerás. Madrid: ANAYA.
 • Ollé, R.; Riu, D (2009). El nuevo brand management. Cómo plantar marcas para hcer crecer negocios.. Barcelona: Gestión 2000.
 • Peñarroya, M. (2010). Màrqueting electrònic per al turisme cultura. Bellcaire d'Empordà: Vitel·la.
 • Ries, Al; Trout, Jack (2002). Posicionamiento. Mc Graw Hill. Catàleg
 • Ries, Al; Trout, Jack (2003). Las 22 leyes inmutables del marketing.. Mc Graw Hill. Catàleg
 • Villafañe, Justo (2008). Imagen Positiva. Gestión estratégica de la imagen de las empresas. Madrid: Pirámide.
 • Weinschenk, Susan M. (2011). Diseño inteligente. 100 cosas sobre la gente que todo dissenyador debe saber. Madrid: ANAYA.
 • Wheeler, Alina (2013). Diseño de marcas. Madrid: Wiley.
 • Advertising age (2018). Advertising age. Recuperat , a http://adage.com/
 • Brand Channel (2018). Brand Channel. Recuperat , a www.brandchannel.com
 • Branding Strategy Insider (2018). Branding Strategy Insider . Recuperat , a www.brandingstrategyinsider.com
 • Interbrand (2018). Interbrand . Recuperat , a http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2017/
 • The Cluetrain Manifesto (2015). Recuperat , a http://www.cluetrain.com/
 • The Webby Awards. Recuperat , a http://webbyawards.com/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració de treballs i informes elaboració de treballs 40
Prova d'avaluació del contingut de l'assignatura examen 20
Resolució d'exercicis Resolució d'exercicis 40

Qualificació

Part Jordi Serra: 60% nota total assignatura

Criteri d'avaluació:
- pràctiques individuals i col·lectives (40%)
- projecte final (40 %)
- examen final/ resolució cas pràctic a l’aula (20 %)

Part David Serra: 40% nota total assignatura

La nota final de l'assignatura s'obtindrà de la ponderació entre (nota part Jordi Serra 60% + nota part David Serra 40%)

•El no enviament d’una o més pràctiques dins del termini establert implica renunciar a totes les notes obtingudes de l’avaluació continua.

•Per seguir el model d’Avaluació Continua cal assistir a classe. No és compatible no assistir a classe i seguir el model d’Avaluació Continua. (Faltes permeses màxim 4-5 aprox.) (Els professors poden passar llista aleatòriament)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:

Obtindrà un No Presentat tot estudiant que no entregui els exercicis dins del termini establert, no assisteixi a classe, o bé, segueixi el model d’avaluació final i no es presenti a l’examen.

Obtenir un No Presentat implica repetir tota l'assignatura de nou.

Observacions


Per al correcte seguiment de l’assignatura és imprescindible assistir regularment a classe.

Puntualment els professors poden encarregar alguna tasca per a la sessió de tarda.