Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Realització pràctica de materials a partir del desenvolupament de les capacitats creatives i de l'aplicació de tècniques creatives. Processos d'elaboració i anàlisi dels missatges publicitaris i dels seus codis. Tècniques, fonts, llenguatges, estructures i suports al servei de la creativitat.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
NURIA PUIG BORRAS
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (10%), Francès (10%)

Grup SO

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
NURIA PUIG BORRAS
Idioma de les classes:

Competències

 • CG.10. Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits.
 • CG.11. Interpretar les actuacions de l'àmbit disciplinar propi que tenen incidència en les persones i o en el medi.
 • CG.12. Elaborar diferents propostes d'actuació que puguin donar resposta a situacions èticament compromeses.
 • CE.12. Operar les diverses estratègies publicitàries sorgides amb els nous formats narratius.
 • CE.13. Diferenciar i utilitzar tots els elements visibles i no visibles que constitueixen una Imatge.

Continguts

1. Introducció a la creativitat. Territoris de la creativitat. Actitud creativa i disciplina de treball. La creativitat en els oficis de la comunicació.

2. Les etapes del procés creatiu. Les tècniques de la creativitat.

3. El context en la creativitat publicitària i en la comunicació persuasiva. Les indústries de la comunicació, mercats i públics.

4. Els llenguatges de la creativitat. L'expressió de la creativitat. Copy. Direcció d'Art. Color. Composició. Redacció.

5. Creativitat publicitària i creativitat en la comunicació persuasiva. Estratègies creatives. Estratègies creatives i nous formats. Creativitat i planificació de mitjans. Compra programàtica i RTB.

6. Creativitat en mitjans de comunicació convencionals i no convencionals. Publicitat en mitjans interactius i plataformes digitals. Xarxes socials i Brand Content. Below the line. Advergaming.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 2 6
Cerca d'informació 0 15 15
Classes expositives 8 0 8
Classes pràctiques 4 0 4
Elaboració de treballs 12 18 30
Exposició dels estudiants 10 0 10
Lectura / comentari de textos 0 10 10
Prova d'avaluació 2 10 12
Visionat/audició de documents 0 5 5
Total 40 60 100

Bibliografia

 • Marina, José Antonio (1992 ). Elogio y refutación del ingenio . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Gardner, Howard (2010 ). La Inteligencia reformulada : las inteligencias múltiplesen el siglo XXI . [Barcelona]: Paidós. Catàleg
 • Young, James Webb (1982 ). Una Técnica para producir ideas . Madrid: Eresma. Catàleg
 • Lupton, Ellen (cop. 2012 ). Intuición, acción, creación : graphic design thinking . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Root-Bernstein, Robert (2002 ). El Secreto de la creatividad . Barcelona: Kairós. Catàleg
 • Buzan, Tony (cop. 1996 ). El Libro de los mapas mentales : cómo utilizar al máximo las capacidades de la mente . Barcelona: Urano. Catàleg
 • De Bono, Edward (DL 1998 ). El Pensamiento lateral : manual de creatividad . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Ricarte Bescós, José María (1999 ). Creatividad y comunicación persuasiva (2ª ed). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei dePublicacions [etc.]. Catàleg
 • Vicente Huedo (2014). Cent maneres de dibuixar un arbre. Girona: Vicente Huedo.
 • Lu Ji (2010). Wen fu. Prosopoema del arte de la escritura. Madrid: Ediciones Cátedra. Catàleg
 • Heller, Eva (2004 ). Psicología del color : cómo actuan los colores sobre los sentimientos y la razón . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Puig Borràs, Núria i Baraut Múrria, Ingrid (2015). El Patrimoni Cromàtic de la Costa Brava. Girona: Patronat de Turisme .

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració d'un projecte de creativitat i comunicació. Projecte de creativitat i comunicació. Es valorarà l'actitud creativa, la disciplina de treball i la correcció en la formalització. Es valorarà l'exposició i la defensa del treball en públic. 50
Examen de continguts teòrics. Per poder fer promig amb la resta de notes del curs la nota d'aquesta activitat d'avaluació ha de ser superior o igual a 4. L'examen consistirà en 10 preguntes curtes d'un punt cadascuna. Si no es supera aquesta nota, la nota final serà la nota de l'examen. 50

Qualificació

Cal un mínim de 4 punts a l'examen per poder fer promig amb la resta de notes. En cas que no es superi aquesta nota d'examen (4) la nota final serà la nota obtinguda a l'examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El criteri del No Presentat correspon a l'estudiant que no ha assistit a classe ni ha fet activitats d'avaluació en cap de les parts de l'assignatura.

Observacions

La majoria de continguts d'aquesta assignatura són transversals i els treballarem de forma simultànea en les pràctiques i en els exercicis. Els coneixements són acumulatius i s'hauran de veure reflectits en els treballs elaborats.