Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Tècniques aplicables al guiatge turístic. Organització de viatges. Dinàmica de grups. Tècniques d'atenció al turista
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
NURIA GALI ESPELT
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (10%), Anglès (15%)

Competències

 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític

Continguts

1. Concepte. Tipus de guia. Funcions.

          1.1. Guia local

          1.2. Guia de ruta

          1.3. Evolució històrica de la figura del guia

          1.4. La reglamentació de la professió

2. Com preparar el viatge: la sortida, el desenvolupament i l’arribada.

          2.1. Tasques a realitzar

          2.2. Fonts d’informació i documentació

          2.3. L’agenda telefònica

          2.4. Divises i moneda estrangera

          2.5. Les excursions facultatives

          2.6. Les compres i comissions

3. El servei: la visita i el viatge

          3.1. Factors socials que intervenen en el desenvolupament del servei

          3.2. Factors tècnics que intervenen en el desenvolupament del servei

          3.3. Estructura del servei

4. Tècniques de comunicació.

          4.1. La comunicació no verbal

          4.2. La comunicació verbal

          4.3. Tècniques a utilitzar segons l’espai o escenari

5. Dinàmica de grups. Resolució de problemes.

          5.1. La dinàmica de grups en la professió del guia.

          5.2. Fases de la dinàmica de grups

          5.3. Tipologies de grups

          5.4. Aspectes de l’atenció als grups turístics i resolució de problemes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,5 1,5 3
Cerca d'informació 0 8 8
Classes expositives 6,5 4 10,5
Classes participatives 9 4 13
Classes pràctiques 2 6 8
Lectura / comentari de textos 0 6 6
Prova d'avaluació 1,5 12 13,5
Simulacions 2 10 12
Total 22,5 51,5 74

Bibliografia

 • Galí Espelt, Núria coord, Majó Fernández, Joaquim coord (1999). El Guiatge turístic. Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona Escola Oficial de Turisme de Catalunya - INSETUR. Catàleg
 • Picazo Zamora, Carlos (DL 1996). Asistencia y guía a grupos turísticos. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Reily Collins, Verité (2000). Becoming a tour guide, : principles of guiding and site interpretation. London [etc.]: Continuum. Catàleg
 • Mancini, Marc (cop. 1996). Conducting tours (2nd ed). Albany (etc.): Delmar. Catàleg
 • Grinder, Alison L, McCoy, E. Sue (cop. 1985). The Good guide, : a sourcebook for interpreters, docents, and tour guides. Scottsdale, Ariz: Ironwood Pub. Catàleg
 • López Arranz, José (2002). Manual del guía. Barcelona: Laertes. Catàleg
 • Pond, Kathleen Lingle (cop. 1993). The Professional guide, : dynamics of tour guiding. New York [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen La nota de l'exercici final representa el 100% de la nota de l'assignatura. En cas d'optar pel sistema d'avaluació oral i escrita es farà mitjana (80%+20%) entre les dues parts. En cas d'optar pel sistema d'avaluació només escrita, la nota serà el 100% 100

Qualificació

Qualificació assignatura

L’assignatura es presenta com un projecte progressiu i continu, on cada tema serà una continuació del tema anterior.
Les classes teòriques es complementaran amb classes pràctiques que consistiran en sortides de camp, l’organització de visites a càrrec dels propis alumnes i l’anàlisi de material relacionat amb el guiatge.

Es plantegen dos possibles mètodes d'avaluació:

(a) Avaluació 1: prova oral+escrita
Consistirà en la realització d'una prova oral i una prova escrita. La prova oral equivaldrà al 80% de la nota final de l'assignatura. El 20% restant s'obté amb una prova escrita final. La prova oral serà un exercici en el qual l'estudiant realitzarà la tasca de guia en un espai concret. La prova escrita serà un exercici on s'avaluaran els continguts teòrics de l'assignatura.
Cal tenir un 4 de les dues parts com a mínim per fer mitjanes.

(b) Avaluació 2: prova escrita
Consistirà en la realització d'una prova escrita que equival al 100% de la nota final. Es tracta d'un exercici on s'avaluaran els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura. És a dir, en aquest cas la prova final avaluarà tant la teoria com la seva aplicació en un cas pràctic.

Observacions

Prerequisits:
L’assignatura es presenta com un projecte progressiu i continu, on cada tema serà una continuació del tema anterior.
Les classes teòriques es complementaran amb classes pràctiques que consistiran en sortides de camp; l’organització de visites a càrrec dels propis alumnes i l’anàlisi de material relacionat amb el guiatge.

Assignatures recomanades

 • Anàlisi cultural turística
 • Anglès
 • Creació d'itineraris turístics
 • Estructura de mercats
 • Geografia turística mundial
 • Gestió de la informació turística
 • Gestió operativa d'agències de viatges
 • Màrqueting turístic
 • Patrimoni cultural
 • Recursos territorials turístics
 • Segon idioma (alemany)
 • Segon idioma (francès)