Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
En la primera part, s’introdueixen els conceptes bàsics del turisme, els organismes nacionals i internacionals, les principals magnituds del turisme internacional i es realitza un breu recorregut per la història del turisme. En segon lloc, es farà un recorregut per les principals empreses turístiques i la seva organització. Una vegada centrat el turisme, s’analitzen els principals tipus de turisme i la seva organització funcional (econòmica, territorial i cultural); cada model turístic serà presentat de forma genèrica i a partir d’un cas concret: el turisme litoral, el turisme natural i el turisme cultural.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE ANTONIO DONAIRE BENITO  / LLUIS MUNDET I CERDAN
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE ANTONIO DONAIRE BENITO  / LLUIS MUNDET I CERDAN
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE ANTONIO DONAIRE BENITO  / LLUIS MUNDET I CERDAN
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Turisme i turistes

2. Magnituds i dades turístiques

3. Institucions

4. Història del turisme

5. Empreses turístiques

6. Tipologies de turisme

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,5 5 8,5
Classes expositives 8 16 24
Classes participatives 8 10 18
Debat 6 6 12
Elaboració de treballs 4,5 13 17,5
Prova d'avaluació 3 30 33
Treball en equip 4,5 9,5 14
Visionat/audició de documents 3 20 23
Total 40,5 109,5 150

Bibliografia

 • MacCannell, Dean (2003 ). El Turista : una nueva teoría de la clase ociosa . Barcelona: Melusina. Catàleg
 • Lickorish, Leonard J. (DL 2000 ). Una Introducción al turismo . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Urry, John (2004 ). La Mirada del turista . Lima: Universidad de San Martín de Porres. Catàleg
 • Donaire, José Antonio (2008 ). Turisme cultural entre l'experiència i el ritual . Bellcaire: Vitel·la. Catàleg
 • Anton Clavé, Salvador (2005 ). Parques temáticos : más allá del ocio . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Urry, John (1995 ). Consuming places . New York: Routledge. Catàleg
 • MacCannell, Dean (2007 ). Lugares de encuentro vacíos . [Barcelona]: Melusina. Catàleg
 • Turner, Louis (1991 ). La Horda dorada . Madrid: Endymion. Catàleg
 • Handbook on tourism forecasting methodologies (2008 ). Madrid: World Tourism Organization. Catàleg
 • Climate change and tourism : responding to global challenges (2008 ). Madrid: World Tourism Organization. Catàleg
 • Por un Turismo más sostenible : guía para responsables políticos (cop. 2006 ). Madrid: Organización Mundial del Turismo. Catàleg
 • City tourism & culture : the european experience (cop. 2005 ). Madrid: World Tourism Organization. Catàleg
 • Augé, Marc (1993 ). Los No lugares : espacios del anonimato : una antropología de la sobremodernidad . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Moret, Xavier (2008 ). Viatge per la Costa Brava : paisatge, memòria, glamur i turisme . Figueres: Brau. Catàleg
 • Shackley, Myra (2006 ). Atlas of travel and tourism development . Amsterdam [etc.]: Butterworth-Heinemann. Catàleg
 • Bayón Mariné, Fernando (DL 1999 ). 50 años del turismo español : un análisis histórico y estructural . [Madrid]: Escuela Oficial de Turismo. Catàleg
 • Boyer, Marc (cop. 1999 ). Histoire du tourisme de masse . Paris: Presses Universitaires de France. Catàleg
 • Boyer, Marc (1982 ). Le Tourisme . Paris: Éditions du Seuil. Catàleg
 • Corbin, Alain (D.l. 1995 ). L'Avènement des loisirs 1850-1960 . Paris: Aubier. Catàleg
 • Calle Vaquero, Manuel de la (2002 ). La Ciudad histórica como destino turístico . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Vera Rebollo, José Fernando (2011 ). Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Yeoman, Ian (cop. 2012 ). 2050 : tomorrow's tourism . Bristol: Channel View. Catàleg
 • Sancho, Amparo Buhalis, Dimitrios (1998 ). Introducción al turismo . Madrid: Organización Mundial del Turismo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Cineclub Relació entre les pel·lícules projectades i la història del turisme 10
Debat. Els impactes de turisme Treball sobre els impactes del turisme 10
Pràctica: Obrir un hotel L'estudiant haurà de determinar la possibilitat o no d'apertura de diversos casos d'hotels, a partir de la informació disponible. 15
Programar una excursió Programació d'una excursió a partir dels criteris de les sessions sobre tipologies turístiques 15
Examen Avaluació dels continguts de l'assignatura. Himhaurà un test i preguntes de desenvolupamant 50

Qualificació

La nota de l'assignatura en avaluació continuada és la mitjana ponderada de les diferents notes de les activitats d'avaluació. Cal tenir en compte les següents limitacions:

1. S'ha d'assolir almenys un 5 a l'examen.
2. Les classes pràctiques son presencials i cal ser-hi per optar a nota.
3. No s'acceptarà cap treball fora de la data fixada de lliurament.
4. L'examen final de l'assignatura serà el darrer dia 20 d'octubre (no es farà cap ajornament)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver-se persentat a l'examen

Observacions

Per a qualsevol dubte podeu contactar o demanar tutoria, amb cita prèvia, als diferents responsables docents de l'assignatura:

José A. Donaire: ja.donaire@udg.edu
Lluís Mundet: lluis.mundet@udg.cat