Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estudi i intervenció en estructures existents
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MIQUEL LLORENS SULIVERA
Idioma de les classes:
Català (100%), Anglès (0%)

Competències

 • CB02 Coneixement aplicat dels principis de mecànica general, l'estàtica de sistemes estructurals, la geometria de masses, els principis i mètodes d'anàlisi del comportament elàstic del sòlid.
 • CE01 Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CE04 Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats amb els projectes d'edificis així com les tècniques de resolució d'aquests.
 • CE28 Aptitud per intervenir en la rehabilitació d'edificis i en la restauració i conservació del patrimoni construït.

Continguts

1. 1. Anàlisi de l'evolució de les tipologies estructurals. 2. Estructures de fusta. 3. Estructures d'obra de fàbrica. 4. Instrumentació d'edificis. 5. Intervenció en estructures existents. 6. Estudi de casos.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20 30 50
Classes expositives 20 30 50
Classes participatives 5 15 20
Prova d'avaluació 0 5 5
Total 45 80 125

Bibliografia

 • Heyman, Jacques (cop. 1999 ). El Esqueleto de piedra : mecánica de la arquitectura de fábrica . Madrid: CEHOPU [etc.]. Catàleg
 • Heyman, Jacques (DL 1999 ). Estructuras de fábrica : teoría, historia y restauración : colección de ensayos (2ª ed. / |ba cargo de: Santiago Huerta Fernández). Madrid: Instituto Juan de Herrera [etc.]. Catàleg
 • Heyman, Jacques (1998). Structural analysis : a historical approach . New York: Cambridge University Press. Catàleg
 • Código técnico de la edificación : CTE (2006 ). Madrid: Leynfor Siglo XXI. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació continuada PAC 01 veure criteris avaluació 50
Avaluació continuada PAC 02 Veure criteris avaluació 50

Qualificació

TIPUS DE PROVA

Avaluació continuada. Examen final.

CRITERI D'AVALUACIÓ

A.- AVALUACIÓ CONTINUADA.

L'alumne supera satisfactòriament el curs, si:
.- la mitja geomètrica de la nota obtinguda en els dos blocs (veure descripció dels blocs en apartats posteriors) és igual o superior a 5.

Mitjançant treballs voluntaris, l'alumne pot millorar fins a un 10% la nota del bloc relacionat amb el treball efectuat. Aquesta millora s'aplicarà a la nota, abans de fer la mitja geomètrica.

Exemple:
nota del primer bloc: 3.00 (sobre 10)
nota del segon bloc: 6.50 (sobre 10)
millora sobre el primer bloc: 10%

nota final: (3.3*6.5)^0.5 = 4.63

B.- EXAMEN FINAL

L'alumne supera satisfactòriament el curs, si:
.- la mitja geomètrica de les diferents parts que formen part de l'examen és igual o superior a 5.

C.- BLOCS.

El curs es dividirà en dos blocs que s'avaluaran de forma independent. L'examen de cada bloc constarà d'una part teòrica i una part aplicada. El bloc s'aprovarà si la mitja geomètrica de les parts teòrica i pràctica és igual o superior a 5.

BLOC 1: HISTORIA DE LES ESTRUCTURES.
ESTRUCTURES D'OBRES DE FÀBRICA
BLOC 2: ESTRUCTURES DE FUSTA
ESTUDI DE CASOS

Tal com s'ha indicat anteriorment, la nota global de bloc, es pot millorar fins a un màxim d'un 10%, mitjançant treballs complementaris.

TREBALLS COMPLEMENTARIS.

L'alumne pot optar a fer un treball complementari dins del temari de cadascun dels blocs.

La nota obtinguda, pot millorar fins a un 10%, la nota corresponent al bloc.

Els treballs es proposaran al iniciar el curs. L'alumne ha de notificar la seva intenció de fer els treballs complementaris, durant les dues primeres setmanes a partir de l'inici del bloc corresponent.

Els treballs s'han de presentar una setmana abans de l'avaluació del bloc al que pertanyin.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qualsevol activitat avaluable presentada, implica que l'alumne perdi la condició de NO PRESENTAT.

Assignatures recomanades

 • Estructures 1
 • Estructures 2
 • Estructures 3
 • Estructures 4
 • Estructures 5