Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Fonaments de la visualització. Tipologies dels llenguatges visuals. Fotografia, cinema, il.lustració, comunicació multimèdia. Producció dels missatges gràfics.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
XAVIER BAYONA CAMO  / XAVIER MOLINER MILHAU
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB03 Capacitat per aplicar els sistemes de representació espacial, el desenvolupament del croquis, la proporcionalitat, el llenguatge i les tècniques de representació gràfica dels elements i processos constructius.
 • CB07 Aptitud per dominar les tècniques de dibuix informàtiques.
 • CE01 Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.

Continguts

1. Fotografia

          1.1. Fotografia estenopeica

          1.2. Tècnica fotogràfica

          1.3. Evolució de la fotografia

          1.4. La fotografia en la representació arquitectònica

          1.5. La fotografia conceptual

2. Representaració tridimensional del projecte

          2.1. La simulació bidimensional

          2.2. La simulació tridimensional

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 6 9
Classes expositives 14 12 26
Classes pràctiques 18 28 46
Resolució d'exercicis 15 29 44
Total 50 75 125

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Ex-01.Fotografia estenopeica Es valorarà: el correcte format de lliurament. el dia de lliurament l'adequació de la proposta al tema demanat 10
  Ex-02. Tècnica fotogràfica Es valorarà: el correcte format de lliurament. el dia de lliurament l'adequació de la proposta al tema demanat 10
  Ex.03. L'objecte escalat Es valorarà: el correcte format de lliurament. el dia de lliurament l'adequació de la proposta al tema demanat 10
  Ex.04 La Fotografia panoràmica Es valorarà: el correcte format de lliurament. el dia de lliurament l'adequació de la proposta al tema demanat 10
  Ex.05 El 3D arquitectònic Es valorarà: el correcte format de lliurament. el dia de lliurament l'adequació de la proposta al tema demanat 10
  Ex.06 La secció fugada Es valorarà: el correcte format de lliurament. el dia de lliurament l'adequació de la proposta al tema demanat 10
  Ex.07 El collage pop Es valorarà: el correcte format de lliurament. el dia de lliurament l'adequació de la proposta al tema demanat 10
  Ex.08 La fotografia arquitectònica Es valorarà: el correcte format de lliurament. el dia de lliurament l'adequació de la proposta al tema demanat 10
  Ex.09 Les imatges finals arquitectòniques Es valorarà: el correcte format de lliurament. el dia de lliurament l'adequació de la proposta al tema demanat 20

  Qualificació

  Es valoraran tots els exercicis sobre 10 punts i es requerirà una nota mínima de 4 sobre 10 en tots els exercicis per tal de superar l'assignatura.
  Encara que la suma dels tant per cents de les notes superi el cinc, no s'aprovarà l'assignatura en el cas de tenir algun dels exercicis No Presentats o amb una nota inferior a 4 sobre 10.
  L'aprovat és a partir o igual a 5 sobre 10.
  Els exercicis no presentats el dia corresponent es podran presentar el dia de l'examen final però només podran obtenir una nota màxima de 5 sobre 10.
  Els exercicis que s'hagin de recuperar el dia de l'examen final per tenir una nota inferior a 4 sobre 10 podran obtenir la noti que els hi correspongui en la nova qualificació.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Tots els exercicis s'han de presentar el dia i l'hora determinat i a través de penjar els arxius en la plataforma Moodle de l'assignatura.
  Qui no pengi els arxius en els terminis establerts tindrà un No Presentat d'aquell exercici.
  Si algú no presenta cap exercici de l'assignatura i per tant no té cap qualificació tindrà llavors una nota final de No Presentat.
  Si algú presenta algun exercici, encara que només sigui un, la nota final de curs serà el tant per cent corresponent.

  Observacions

  Per al correcte desenvolupament i seguiment de l'assignatura l'alumne haurà de disposar de càmera fotogràfica i ordinador portàtil.